December 2017

...

01. 12. 2017 9:00
Interný seminár - Tanec /O. Ondová, 1/Ex10/

05. 12. 2017 08:30
Interný seminár - Akordeón /Mgr. art. P. Katina, ArtD., 72/Ex8/

05. 12. 2017 10:30
Interný seminár - Dychy /Mgr. P. Štefanka, 26/Ex8/

05. 12. 2017 08:30
Interný seminár - Spev /Mgr. S Mihaliková, 10/Ex10/

05. 12. 2017 08:30
Sv. Mikuláš /Mgr. art. A. Vargová, Mgr. E. Mravcová, 64/Ex8/

06. 12. 2017 13:00
Mikulášska tanečná súťaž /O. Ondová, 1/Ex10/

07. 12. 2017 11:30
Zvládanie záťaže na pracovisku /Z. Poklembová, PhD., A. Sabolová, PhD., 64/Ex8/

07. 12. 2017 11:35
Prevencia sexuálne rizikového správania (HIV, AIDS) s PhDr. A. Seljmani /Mgr. E. Mravcová/

07. 12. 2017 13:00
Interný seminár - Spev HDU /Mgr. art. A. Nemcová, 26/Ex8/

08. 12. 2017 10:00
Interný seminár - Sláky + Struny /Mgr. art. P. Jakab, 10/Ex10/

10. 12. 2017 17:00
Vianočný koncert - Rozprávkové Vianoce 2017 pri Immaculate/Mgr. art. P. Katina, ArtD./

12. 12. 2017 10:30
Interný seminár - Klávesové nástroje /PaedDr. J. Lipánová Nagyová, 47/Ex8/

12. 12. 2017 13:00
Interný seminár - Spev HDU /Mgr. art. L. Vernarská, 64/Ex8/

13. 12. 2017 08:00-12:30
Vianočná burza /Mgr. E. Mravcová/

13. 12. 2017 13:00
Interný seminár - Spev HDU 4: A /Mgr. S. Pasnišinová, 64/Ex8/

14. 12. 2017 11:30
Zvládanie záťaže v školskom prostredí - 3. ročník /Z. Poklembová PhD., A. Sabolová, PhD., ., 64/Ex8/

14. 12. 2017 15:00
Futbalový turnaj školy "KONjaCUP" - ZŠ Charkovská, telocvičňa /Mgr. art. M. Kočiš/

15. 12. 2017
Vedúci PK spresnia termíny polročných komisionálnych skúšok z hlavných predmetov

15. 12. 2017 08:00
Interný seminár - Orchester /Mgr. art. M. Červenák, ArtD., 10/Ex10/

15. 12. 2017 10:45
Interný seminár - Klávesové nástroje /PaedDr. J. Lipánová Nagyová, 48/Ex8/

19. 12. 2017 10:00 a 12:00
Interný seminár - Sláky + Struny /Mgr. art. P. Jakab, 10/Ex10/

19. 12. 2017 13:00
Triedny seminár - Spev HDU /Mgr. art. L. Vernarská, 64/Ex8/

20. 12. 2017 11:00
Interný seminár - Spev /Mgr. S Mihaliková, 10/Ex10/

20. 12. 2017 13:00
Interný seminár - HDU z umeleckého prednesu 4. A /Mgr. art. D. Bajin, ArtD., 23/Ex10/

21. 12. 2017 13:00
Triedny seminár - Spev HDU /Bc. L Bujňáková, 26/Ex8/

22. 12. 2017 13:00
Slávnostné vianočné posedenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy

22. 12. 2017 
Posledný deň vyučovania pred Vianočnými prázdninami

23. 12. 2017 05. 01. 2018
Vianočné prázdniny

Viac člankov

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

(C) 2016 Konzevatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.