Február 2018

harmonogram udalostí

01. 02. 2018
Posledný deň vyučovania pred polročnými prázdninami

02. 02. 2018
Polročné prázdniny

05. 02. 2018
Začiatok vyučovania po polročných prázdninách

08. 02. 2018 10:00
Jazzový workshop Juraj Burian

08. 02. 2018
"8" Školský ples

10. 02. 2018
Show Cup  2018 - súťaž tanečného odboru

13. 02. 2018 13:00
Interný seminár - Spev /Mgr. Mihaliková, Ex 10/10/

15. 02. 2018 11:35
Zvládanie záťaže na pracovisku /Poklembová, PhD., Sabolová, PhD., Ex 10/12/

19. - 20. 02. 2018
Komisionálne skúšky neklasifikovaných a neprospievajucich žiakov

20. 02. 2018 10:00
Dramatizácia v knižnici J. Bocatia /Mgr. Sorger, VI.A HDU/

20. 02. 2018 13:00
Interný seminár - Spev /Mgr. Mihaliková, Ex 10/10/

20. 02. 2018 13:00
Interný seminár - Spev HDU /Mgr. art. Vernarská, Ex 8/26/

21. 02. 2018 09:35
Zasadnutie pedagogickej rady školy k výsledkom komisionálnych skúšok

22. 02. 2018 11:35
Rozvoj kariérneho smerovania /3. ročník, Mgr. Štofirová, Ex 10/10/

22. 02. 2018 11:35
Prevencia šikanovania /1. ročník, Sabolová, PhD., Mgr. Mravcová, Ex 10/2/

22. 02. 2018 13:00
Interný seminár - Spev HDU /Mgr. art. Vernarská, Ex 10/10/

23. 02. 2018 10:00
Interný seminár - klávesové nástroje /PaedDr. Lipánová Nagyová, Ex 8/48/

23. 02. 2018
Posledný deň vyučovania pred jarnými prázdninami

26. - 02. 03. 2018
Jarné prázdniny

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

(C) 2016 Konzevatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.