Jún Jún

Jún

aktuálny harmonogram

01. 06. 2018
Slávnosť maturantov

01. 06. 2018 9:00
Interný seminár - Dychy /Mgr. Štefanka, Ex8/26/

04. - 08. 06. 2018
Akademický týždeň pre VI. ročník

05. 06. 2018 10:00
Ján Hajnal - jazzový workshop /Mgr. art. Tóth Ex8/64/

05. 06. 2018 13:00
Interný seminár odboru Spev HDU /Mgr. art. Vernarská/

05. 06. 2018
Accordion orchestra - účasť žiakov a pedagógov, Žilina /Mgr. art. Kočiš/

06. 06. 2018 10:30
Triedny seminár - odboru struny - cimbal /Mgr. Zakhariya, Ex10/10/

07. 06. 2018 11:35
Obchodovanie s ľuďmi - interaktívna prednáška, III. A /Mgr. Mravcová/

07. 06. 2018 10:30
Triedny seminár - odboru Spev HDU I. A /Mgr. art. Nemcová, Ex8/26/

07. 06. 2018 15:00
Vystúpenie - Floriánska ulica /Mgr. art. Katina, ArtD./

07. 06. 2018 15:00
Vystúpenie žiakov školy v ZUŠ Lipany /Mgr. Zakhariya/

07. 06. 2018 21:00
Medzinárodný festival Virvar, Giorgino - Bábkové divadlo Košice

08. 06. 2018
Absolventský koncert

08. 06. 2018 9:35
Klasifikačná porada pre VI. ročník /Ex8/58/

08. 06. 2018 8:00
Interný seminár - Struny /Mgr. art. Silvay, Ex10/10/

08. 06. 2018 10:00
Interný seminár - Gitara /Mgr. art. Jakab, Ex8/64/

08. 06. 2018 10:00
Interný seminár - Klavír /PaedDr. Lipánová Nagyová, Ex10/10/

11. - 15. 06. 2018
Obhajoby prác, súborná skúška z pedagogickej prípravy /absolventské skúšky/

11. 06. 2018
Vedúci PK spresnia termíny komisionálnych skúšok druhého polroka z hlavných predmetov pre 1., 2., 3., 5. ročník

12. 06. 2018 13:00
Interný seminár odboru Spev HDU /Mgr. art. Vernarská, Ex8/64/

12. 06. 2018 10:00
Vystúpenie žiakov školy v KC Južan /Mgr. art. Katina ArtD./

13. 06. 2018 16:30
Vystúpenie žiakov odboru struny - cimbal v ZUŠ Sobrance /Mgr. Zakhariya/

14. 06. 2018 15:00
Triedny seminár odboru Spev HDU II. ročník /Mgr. art. Vernarská, Ex8/64/

14. 06. 2018 19:00
Mladí mladým - koncert žiačky Júlia Sofia Nagyová, ŠfK /Mgr. art. Červenák, ArtD./

15. 06. 2018
ZRPŠ /informácie dodatočne/

15. 06. 2018
Posledný termín odovzdania tém na absolventské práce pre školský rok 2018/2019

15. - 20. 06. 2018
Skúšky z hlavných predmetov

17. - 23. 06. 2018
24 Medzinárodná súťaž mladých interprétov Eugena Cocu - účasť žiakov školy - hra na cimbal /Mgr. Zakhariya/

19. 06. 2018
Druhé kolo prijímacích talentových skúšok

21. 06. 2018 16:30
Svetový deň darcov krvi - vystúpenie žiakov, Obradná sieň, Hviezdoslavova 7, Košice /Mgr. art. Katina ArtD./

22. 06. 2018 7:30
Koncoročná klasifikačná porada

25. 06. 2018 10:00
Vyradenie absolventov - Historická radnica

29. 06. 2018 8:30
Slávnostné ukončenie školského roka a odovzdávanie vysvedčení

02. 07. 2018 od 8:00
Slávnostná koncoročná porada

Viac člankov

Žiadne články neboli nájdené.

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzevatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.