Máj

aktúálny mesačný harmonogram

01. 05. 2018
Štátny sviatok

02. 05. 2018
Absolventské výkony

02. 05. 2018 17:00
Vystúpenie žiakov IV. ročníka odboru HDU pred ŠD Košice /Mgr. art Kleinová/

03. 05. 2018
Deň pre naše zdravie - celodenná preventívna aktivita pre študentov a pedagógov školy

03. 05. 2018 11:30
Zvládanie záťaže v školskom prostredí /Sabolová, PhD, Poklembová, PhD /Ex10/1/

03. 05. 2018 10:00
Vystúpenie odboru Tanec /Historická radnica, Hlavná 59, Košice, Mgr. Zezulka/

03. 05. 2018 10:00
Vystúpenie odboru Hudba - Sláčikové kvarteto /Kňazský seminár, Hlavná 79, Košice, Mgr. art Červenák, ArtD./

04. 05. 2018 9:00
Interný seminár - Sláčikové kvarteto /Mgr. art Červenák, ArtD., Ex10/10/

04. 05. 2018 9:00
Interný seminár odboru Hudba - dychové zameranie /Mgr. Štefanka, Ex8/26/

04. 05. 2018 10:30
Seminár - operné herectvo /MgA Michna, Ex10/64/

07. 05. 2018
Riaditeľské voľno

08. 05. 2018
Štátny sviatok

09. 05. 2018 17:00
Absolventské výkony odboru Spev /VSG, Hlavná 116, Košice/

10. - 14. 05. 2018
Komisionálne skúšky IV. ročník - viď. harmonogram

10. 05. 2018 10:45 - 12:30
Trestnoprávna zodpovednosť /1. - 3. ročník, Mgr. Mravcová/

10. 05. 2018 18:00
Koncert odboru Spev - Viola /Tkáčska 2, Prešov, MgA. Michna/

11. 05. 2018 8:00
Interný seminár - Sláčikové kvarteto /Mgr. art Červenák, ArtD., Ex10/10/

11. 05. 2018 10:00
Interný seminár - Klavír /PaedDr. Lipánová Nagyová, Ex10/10/

14. 05. 2018 14:30
Deň matiek - /Jegorovovo námestie, Mgr. art Katina, ArtD./

15. 05. 2018 9:35
Klasifikačná porada pre IV. ročník /Ex8/58/

15. 05. 2018 11:00
Rozlúčka so IV. ročníkom

15. 05. 2018 13:00
Interný seminár odboru Spev HDU /Mgr. art. Vernarská, Ex8/64/

16. - 18. 05. 2018
MS PČOZ 2018 /praktická časť odbornej zložky- viď. harmonogram/

16. 05. 2018 14:00/19:00
PČOZ HDU Spev / Herectvo /Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2, Mgr. Pasnišinová, Litvinová Bajinová/

18. 05. 2018 14:00/19:00
PČOZ HDU Herectvo /Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2, Mgr. art Bajin ArtD., Mgr. art Muranský/

17. 05. 2018 11:30
Profesionálna orientácia pre žiakov III. ročníka /Mgr. Štofirová, CPPPaP, /Ex8/58/

21. - 25. 05. 2018
Praktický pedagogický výstup pre VI. ročník /PUX/

21. - 25. 05. 2018
Akademický týždeň pre IV. ročník

22. 05. 2018 10:00
Interný seminár odboru Hudba - hra na klavíri /PaedDr. Lipánová Nagyová /Ex10/10/

22. 05. 2018 13:00
Interný seminár odboru Spev /Mgr. Mihaliková /Ex10/10/

22. 05. 2018 13:00
Interný seminár odboru Spev HDU/Mgr. art Vernarská /Ex8/64/

23. 05. 2018 9:55
Prevencia intolerancie - beseda s PhDr. A. Seljmani /Ex10/2, Mgr. Mravcová/

25. 05. 2018 10:00
Interný seminár odboru Hudba - hra na klavíri /PaedDr. Lipánová Nagyová /Ex10/10/

28. - 31. 05. 2018
MS TČOZ 2018 /teoretická časť odbornej zložky/ viď. harmonogram

28. - 31. 05. 2018
Komisionálne skúšky VI. ročník /viď. harmonogram/

29. 05. 2018 13:00
Interný seminár odboru Spev /Mgr. Mihaliková /Ex10/10/

29. 05. 2018 13:00
Interný seminár odboru Spev HDU /Mgr. art Vernarská /Ex8/64/

29. 05. 2018 17:00/18:00
Absolventský výkon odboru HDU /Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2, Mgr. art Kočiš, Mgr. art Wernerová/

30. 05. 2018 17:00
Galakoncert "Predstavujeme košické talenty" /pred ŠD Košice, Mgr. art. Katina, ArtD./

Viac člankov

Žiadne články neboli nájdené.

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

(C) 2016 Konzevatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.