Marec

harmonogram udalostí

08. 03. 2018 11:35
Zvládanie záťaže na pracovisku /Z. Poklembová, PhD., A. Sabolová, PhD., Ex10/12/

09. 03. 2018 8:00
Workshop "Každý sme telom" - somatický systém: Labanova analýza pohybu a Bertenieff Fundamentals /M. Sabolová, Ex10/1/

10. 03. 2018
Tanečná súťaž "Mia dance festival Košice" /Mgr. I. Zezulka/

12. 03. 2018 9:35
Stretnutie pri príležitosti MDŽ /Ex8/64/

13. 03. 2018
Externá časť a písomná forma internej časti MS zo SJL

14. 03. 2018
Externá časť a písomná forma internej časti MS z ANJ

14. 03. 2018
Externá časť a písomná forma internej časti MS z NEJ

14. 03. 2018 8:00
Prevencia násilia páchaného na mladých ľuďoch - prednáška CPPPaP Košice, 2. roč. /PhDr. A. Zelenáková, Ex10/20/

15. 03. 2018 10:00
Interný seminár - Spev - Operné herectvo /MgA. V. Michna, Ex8/64/

15. 03. 2018 18:00
Koncert Michala Adamenka a jeho žiakov - VSG

16. 03. 2018 10:00
Interný seminár - Klávesové nástroje /PaedDr. J. Lipánová Nagyová, Ex8/48/

16. 03. 2018 10:00
Workshop "Každý sme telom" - somatický systém: Labanova analýza pohybu a Bertenieff Fundamentals /M. Sabolová, Ex10/1/

20. 03. 2018 13:00
Interný seminár - Spev /Mgr. S.. Mihaliková, Ex10/10/

22. 03. 2018 10:00
Romeo a Julia - predstavenie žiakov školy, scéna Jorik /Mgr. art. B. Bajus/

23. 03. 2018 8:00
Interný seminár - Tanec - študenti VI. ročníka /Oľga Ondová, Ex10/10/

23. 03. 2018 10:00
Interný seminár - Dychy /Mgr. P. Štefanka, Ex8/26/

26. - 27. 03. 2018
Prijímacie talentové skúšky

27. 03. 2018 19:00
Tanečný večer - divadlo Thália /žiaci odboru Tanec a HDU, Oľga Ondová/

28. 03. 2018 9:00
Interný seminár - Tanec /Oľga Ondová, Ex10/10/

28. 03. 2018
Deň učiteľov Východoslovenské múzeum, Námestie maratónu mieru 2, Mgr. art. Katina, ArtD./

28. 03. 2018
Posledný deň vyučovania pred veľkonočnými prázdninami

29. 03. - 03. 04. 2018
Veľkonočné prázdniny

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

(C) 2016 Konzevatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.