September 2018 September 2018

September 2018

harmonogram aktuálneho mesiaca

03. 09. 2018 08:30
Slávnostné otvorenie školského roka

03. 09. 2018 11:00
Zasadnutie pedagogickej rady

04. 09. 2017
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín

06. 09. 2018
Náhradný termín maturitných skúšok TČOZ, PČOZ

07. 09. 2018
Náhradný termín maturitných skúšok SJ a AJ

10. 09. 2018
Náhradný termín absolventských skúšok

17. 09. 2018
Termín pre odovzdanie agendy PK, plánu práce výchovného poradcu, koordinátora prevencie, školskej psychologičky

28. 09. 2018 16:00
Plenárna schôdza rodičovskej rady, triedne aktívy, informácie rodičom

25. 09. 2018
Interný seminár

Viac člankov

Žiadne články neboli nájdené.

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzevatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.