Prázdny

Harmonogram 2017/18

04. 09. 2017 09:00
Slávnostné otvorenie školského roka

04. 09. 2017 11:00
Zasadnutie pedagogickej rady

05. 09. 2017 11:00
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín

11. 09. - 12. 09. 2017 
Náhradný termín maturitných skúšok

12. 09. 2017
Náhradný termín absolventských skúšok

13. 09. 2017 13:00
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta, Banská Štiavnica

18. 09. 2017 
Termín pre odovzdanie agendy PK, plánu práce výchovného poradcu, koordinátora prevencie, školskej psychologičky

20. 09. 2017 13:00
Mosty bez bariér - vystúpenie v Pribeníku

21. 09. 2017
Deň Andrássyovcov - vystúpenie v Trebišove

22. 09. 2017 16:00
Plenárna schôdza rodičovskej rady, triedne aktívy, informácie rodičom

28. 09. 2017 11:00
Interný seminár odboru Hudba /M. Červenák, ArtD., Ex. 10/10/

3. 10. 2017 11:00
Koncert učiteľov /M. Červenák, ArtD.; Ex 8/64/

3. 10. 2017 13:00
Interný seminár odboru Spev /Mgr. S. Mihaliková; Ex 10/10/

10. 10. 2017 13:00
Interný seminár odboru HDU Spev /Mgr. H. Jurková; Ex 10/10/

12. 10. 2017 10:30
1.A Adaptácia na SŠ, spolupráca s CPPPaP /Mgr. C. Štofirová/

12. 10. 2017 11:35
1.B Adaptácia na SŠ /Mgr. A. Sabolová, PhD./

12. 10. 2017 10:00
Interný seminár - Sláky /Mgr. art. R. Lenárt, Ex10/10/

13. 10. 2017 13:00
Imatrikulácia žiakov 1. ročníka /zodpovední triedni učitelia 2. roč./

16. 10. 2016 - 20. 10. 2017
Účasť žiakov tanečného odboru na festivale Tvorivé dni pre Vás, Banská Bystrica / Mgr. art A. Pichaničová/

17. 10. 2017 13:00
PODENKY - voľná dramatizácia bájok a aforizmov od Ezopa, La Fontaina, Čapka a Wericja /II. A, MgA. D. Pikalík, Mgr. art. B. Bajus/

19. 10. 2017 11:35
1. C Adaptácia na SŠ /Mgr. A. Sabolová, PhD./

19. 10. 2017 15:00
Čaro jesene - vystúpenie žiakov pre klientov zariadenia sociálnych služieb /Mgr. art. P. Katina, ArtD, LUX n.o. Opatovská 97, Košice/

24. 10. 2017 13:00
Interný seminár odboru Spev /Mgr. S. Mihaliková; Ex 10/10/

24. 10. 2017 19:00
IDE PEŠEK OKOLO - divadelné predstavenie žiakov HDU V. A triedy /Výmenník Brigádnická 13, Mgr. art. Domovcová, Mgr. Cimbala/

24. 10. - 25. 10. 2017 9:00
Správna voľba povolania - SOŠ Ostrovského 1, Košice /Mgr. art. P. Katina, ArtD./

25. 10. - 27. 10. 2017 13:00
Stretnutie rovesníkov, Plejsy Krompachy /Mgr. E. Mravcová/

26. 10. 2017 11:00
Ľudský hlas - divadelné predstavenie žiakov Konzervatória Timonová 2, Košice /Mgr. art. B. Bajus, Ex 8/64/

26. 10. 2017 18:00
Noc v škole - Halloween party pre žiakov školy

27. 10. 2017 
Meníme svet hudby - Gala Slovak Accordion orchestra a hostia - účinkujú študenti a pedagógovia KONJA

28. 10. 2017
Jesenné prázdniny

02. 11. 2017 
Metodický deň

03. 11. 2017 
Riaditeľské voľno

09. 11. 2017 10:30
Protidrogová prednáška so Samuelom Bogárom, riaditeľom OZ Nezávislosť, nový začiatok /Mgr. Mravcová, 64/Ex8/

09. 11. 2017  9:00
Interný seminár sláčikových nástrojov /Mgr. art. Červenák, ArtD., 10/Ex10/

10. 11. 2017 
Vystúpenie žiakov akordeónového oddelenia na ostravskom konzervatóriu /Mgr. Katina, ArtD./

10. 11. 2017 9:00
Interný seminár pre dychové nástroje /Mgr. Štefanka, 26/Ex8/

10. 11. 2017 10:45
Interný seminár pre klávesové nástroje /PaedDr. Lipánová-Nagyová 48/Ex8/

12. 11. 2017 
Súťaž zborového spevu - účasť dievčenského zboru Tempo /Filharmónia Košice/

13. 11. 2017 7:30
Štvrťročná pedagogická porada

14. 11. 2017 
Ľudský hlas - divadelné predstavenie žiakov Konzervatória Timonova 2, Košice 

14. 11. 2017 13:00
Interný seminár pre Spev HDU /Mgr. Jurková, 10/Ex10/

15. 11. 2017 8:00
Recitačná súťaž Horovov Zemplín 2017 - Michalovce /Mgr. art. Bajus/

15. 11. 2017 10:00
Slovenský raj - účasť žiakov na predstavení Divadla na peróne, Tabačka kulturfabrik, spojené s besedou pre 1. - 4. ročník /Mgr. art Wernerová, Mgr. art. Kočiš/

16. 11. 2017 
Vystúpenie žiakov a pedagógov školy na slávnostnom koncerte pri príležitosti 50. výročia založenia OA v Rožňave /Mgr. art. Silvay/

17. 11. 2017 
Štátny sviatok

17. 11. 2017 
Stužková slávnosť 4. A

18. 11. 2017 
Noc divadiel - predstavenie žiakov školy v Máraiho štúdiu - divadlo Thália o 18:00 a v Tabačke Kulturfabrik o 21:30

21. 11. 2017 10:00
Dramatizácie KONJA v knižnici J. Bocatia

21. 11. 2017 13:00
Interný seminár - Spev /Mgr. Mihaliková 10/Ex10/

21.- 25. 11. 2017
PANart 2017 - účasť žiakov IV. ročníka na festivale pantomímy /Mgr. art. Muranský, MgA Pikalík/

22. 11. 2017 
Deň otvorených dverí

22. 11. 2017 
Oceňovanie pri príležitosti dňa študentov

24. 11. 2017 8:00
Recitačná súťaž - Timravina studnička v Lučenci /Mgr. Cimbala/

24. 11. 2017 9:00
Účasť žiakov a pedagógov na divadelnom festivale Jozefa Adamoviča na ZŠ Postupimská 37 /Mgr. art. Bajus, 64/Ex8/

24. 11. 2017  10:45
Interný seminár pre klávesové nástroje /PaedDr. Lipánová-Nagyová 48/Ex8/

28.-30. 11. 2017 
PRO EDUCO

29. 11. 2017  11:00
Vystúpenie žiakov školy na ZŠ Kežmarská 28 /Mgr. art. Katina, ArtD./

Služby pre študentov

Ubytovanie  

Povinné údaje pre platbu za ubytovanie od 1. 9. 2015

Číslo účtu: 7000434142 / 8180 
Kód banky: Štátna pokladnica 
IBAN: SK63 8180 0000 0070 0043 4142 
BIC – SWIFT kód: SPSRSKBA
Názov príjemcu: Konzervatórium Jozefa Adamoviča
Čiastka: Platba za 1 mesiac 
Variabilný symbol: podľa aktuálneho mesiaca: mesiac, rok  napr.: 12016 
Konštantný symbol: 0308 
Správa pre príjemcu: Meno ubytovaného študenta

Ubytovanie – študentská izba
Študenti Konzervatória JA: 19,60 € lôžko/mesiac 
Ostatní: 19,60 € lôžko/mesiac

Školská jedáleň 

Cena celodennej stravy: 2,80 €
Cena obeda: 1,19 €

Lístky na obed je možné zakúpiť na sekretariáte školy. 

AKTUÁLNY JEDÁLNY LÍSTOK

Maturitné skúšky v školskom roku  2017/2018 –  termíny

Externá časť a písomná forma internej časti MS zo SJL/ slovenský jazyk a literatúra/ 13. 03. 2018 / utorok/
Externá časť a písomná forma internej časti MS z AJ a NJ   / anglický jazyk, nemecký jazyk/ 14. 03. 2018 / streda
PČOZ-MS/ praktická časť odbornej zložky/ 16. 05. – 18. 05. 2018
Akademický týždeň 21. 05. – 25. 05. 2018
TČOZ-MS/ teoretická časť odbornej zložky/ 28. 05. – 31. 05. 2018
   
  • Náhradný termín EČ MS a PFIČ maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 10. - 13. apríla 2018.
  • Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr do 1.apríla 2018.

 

  • Opravný termín EČ MS a PFIČ MS pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční v termíne 4. - 7. septembra 2018
  • Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2018.

    Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2017/2018 sú zverejnené na www.nucem.sk.

Absolventské skúšky v školskom roku  2017/2018 –  termín

Odovzdanie absolventských prác najneskôr do 27. 04. 2018
Absolventské koncerty apríl – máj 2018
Praktický pedagogický výstup 21.05. – 25.05.2018
Akademický týždeň   04.06. – 08.06.2018
Obhajoby a súborná pedagogická príprava  

11. 06. –15. 06. 2018

Vyradenie absolventov 22.06. 2018

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

(C) 2016 Konzevatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.