MGR. GABRIELA HÜBNEROVÁ

pedagóg

 

Hudobné vzdelanie:

  • 1965 – 1972 – Absolutórium hra na flaute  Konzervatórium v Bratislave 
  • 1974 – 1978 – VŠMU Bratislava – hra na flaute

Prax:

  • 1972 – 1992 – Členka flaut. sekcie  v Štát.  Filharmónii Košice 
  • 1992 – 2012 – Konzervatórium v Košiciach – pedagóg 

V súčasnosti: pedagóg Konzervatória Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice.od roku 2013.

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzevatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.