MGR. HENRIETA JURKOVÁ

pedagóg spevu

 

Hudobné vzdelanie:

  • 2011 – 2014 – Katolícka univerzita v Ružomberku – Hudobné umenie – operný spev
  • 2012  Absolutórium v Prešove, Konzervatórium v Topoľčanoch
  • 1995 – 1999  Konzervatórium Bratislava, maturitná skúška 1999

Prax:

  • 1999 – 2001  Štátne divadlo Košice – člen operného zboru 
  • 2007 – 2011  materská dovolenka
  • 2011 – 2012   Zuš sv.Cecílie v Sečovciach – pedagóg spevu
  • 2011 – 2012   Zuš v Spišskom Podhradí – pedagóg spevu
  • 2012 – 2013   Zuš sv.Cecílie v Sečovciach – pedagóg spevu

V súčasnosti: pedagóg Konzervatória Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice.

Iné: Získala ocenenia na celoslovenskej súťaži v speve vo Vrábloch: 1.miesto – r.1993; 2. miesto – r.1994; Medzinárodná  spevácka  súťaž –M.Sch.Trnavského – 3.miesto – 1998; Najväčší talent do 21.rokov; Medzinárodná spevácka súťaž vysokých škôl  Ružomberok - 3.miesto- duety; 2.miesto- sólový spev – 2015.
Absolvovala kurzy : Hudební fakulta JAMU v Brne – Kurzy v speve – Prof. Alain NonatKurzy operného spevu pod vedením – Prof. Agnieszka Monasterska.

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzevatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.