JIŘÍ MAJER

pedagóg

 

Hudobné vzdelanie:

  • 1987 – 1989 – Vojenská hudobná škola Víta Nejedlého v Roudnici nad Labem, hra na bicie nástroje            

  • 1969 – 1973 – Vojenská hudobná škola Víta Nejedlého v Roudnici nad Labem,  hra na husle

  • 1965 – 1969 Ľudová škola umenia v Rájci – Jestřebí

Prax:

  • 2011 – súčasnosť – Štátne divadlo Košice, člen orchestra opery ŠDK

  • 2008 – 2009 – Základná umelecká škola Karola Pádivého v Trenčíne, vyučovanie hry na bicie nástroje, vyučovanie hry na husle, výučba hudobnej teórie, súkromná – individuálna výučba

  • 1998 – 2007 – slobodné povolanie – hudobník

  • člen dychového hudobného telesa – dlhodobé pracovné kontrakty sprostredkované zahraničnými hudobnými agentúrami na Kanárskych ostrovoch, Nemecku, Španielsku, USA...

  • 1973 – 1998 – Hudba Vysokej vojenskej leteckej školy SNP v Košiciach – člen orchestra vojenskej hudby

  • pôsobenie v rozhlasovom orchestri Košického štúdia

  • pôsobenie v Štátnej filharmónii Košice

V súčasnosti: pedagóg Konzervatória Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice od roku 2011 ako učiteľ na bicích nástrojoch.

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzevatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.