ĽUBICA KISTYOVÁ, PhD.

pedagóg

 

Hudobné vzdelanie:

  • 1980 – Ľudová škola umenia v Michalovciach v triede Júliusa Kistyho
  • 1986 – absolutórium Konzervatória v Košiciach v triede Ludmily Kojanovej
  • 1996 – VŠMU v Bratislave v triede Cyrila Dianovského 
  • 2006 – Pedagogická fakulta Karlovej univerzity v Prahe – doktorandské štúdium

Prax:

  • 1986 – 1991 – Divadlo J. Záborského v Prešove, korepetítorka spevohry
  • 1996 – 2011 – Katedra hudobnej výchovy (neskôr Katedra hudby) Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove (neskôr Filozofickej fakulty), odborná asistentka a pedagóg klavírnej hry, klavírna spolupráca na diplomových koncertoch, interpretačných súťažiach, zapájanie sa do riešenia projektov
  • 2012 – súčasnosť –  Konzervatórium Jozefa Adamoviča v Košiciach, klavírny pedagóg
  • 2012 – súčasnosť –  Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Prešove, klavírny pedagóg

V súčasnosti: pedagóg Konzervatória Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice.

Iné: Organizačná a umelecká príprava viacerých komorných koncertov a ich prezentácia na rôznych hudobných festivaloch na Slovensku
Medzinárodné interpretačné kurzy v Piešťanoch (International Masterclasses) a v Prahe (Prague international Piano Masterclasses) pod vedením osobností ako Halina Czerny Štefanska (Poľsko), Eugen Indjic (USA), Pierre Jasmin (Kanada), Maria Stepanovna Gambarjan (Rusko), Peter Eicher (Nemecko), Vít Gregor (ČR) – aktívna účasť; Letná akadémia v Salzburgskom Mozarteu – pozorovateľka; Krátkodobá odborná stáž na Hochschule für Musik und Theater v Mníchove. Pravidelná účasť na vzdelávacích seminároch pre učiteľov klavírnej hry, poriadaných slovenskou sekciou EPTA v Bratislave

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzevatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.