MGR. MILOSLAV CIMBALA

pedagóg herectva

 

Vzdelanie:

  • 1974 – 1978 – Gymnázium v Stropkove
  • 1978 – 1983 – UPJŠ, Pedagogická fakulta v Prešove

Prax:

  • 1983 – 1984 – II. ZŠ Stropkov – učiteľ Slovenského jazyka a literatúry a Občianskej náuky
  • 1983 – 1998 – učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov na SOU elektrotechnickom v Stropkove
  • 1998 – 2003 – učiteľ predmetov herectvo, Umelecký prednes, Slovenský jazyk a literatúra na Strednej umeleckej škole Exnárova 8 v Košiciach; člen umeleckej rady školy a vedúci predmetovej komisie hudobno-dramatického odboru na SUŠ v Košiciach
  • 2003 – 2013 – riaditeľ Základnej umeleckej školy F. Veselého a učiteľ na druhom stupni Literárno-dramatického odboru

V súčasnosti: učiteľ Hlavného odboru štúdia – herectvo, Slovenského jazyka a literatúry, Umeleckého prednesu na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice.

Iné: 1987 – 2017 Zakladateľ Divadla mladých NO-TAK, manažér, dramaturg a scenárista divadelného súboru pôsobiacom od roku 1987 pri Odbore školstva a kultúry Mestského úradu v Stropkove. 

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzevatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.