MGR. NATÁLIA BILAKOVÁ

pedagóg

 

Hudobné vzdelanie:

  • 2016 – Rigorózna skúška na KU v Ružomberku 
  • 2006 – 2011 – UKF v Nitre, odbor
  • 1998 – 2004 – Konzervatórium, Timonova 2, Košice, odbor: hra na klavíri

Prax:

  • 2011 – súčasnosť – Konzervatóriu, Exnárova 8, Košice

V súčasnosti: pedagóg Konzervatória Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice. Vzučuje hru na klavíri, náuku o hudbe, dejiny hudby, dejiny a literatúru hlavného odboru štúdia (klavír).

Iné: Koncertné aktivity, korepetície, člen hodnotiacej komisie klavírnej súťaži. Získala ocenia za 1. miesto v hre na klavíri ŠVOČ – UKF v Nitre (2007); 2. miesto na celoslovenskej speváckej súťaži Prešovskej Univerzity (korepetícia); čestné uznanie (6 miesto) Medzinárodná súťaž v KE.

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzevatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.