MGR. ROMAN SORGER

pedagóg od roku 2011

 

Vzdelanie:

 • 1993 – 1998 Filozofická fakulta UPJŠ – slovenský jazyk a literatúra – estetika

Prax:

 • 2015 – dodnes – Festival Brave Kids umelecký riaditeľ slovenskej sekcie medzinárodného festivalu, umelecký líder detí zo zahraničia
 • 2014 – dodnes  – Základná umelecká škola, Čordákova 50, Košice – vedenie školy a učiteľ literárno-dramatického oddelenia
 • 2010-2012 - Prešovská univerzita Prešov – vysokoškolský učiteľ na katedra Masmediálnej komunikácie  v predmete scenáristika a dramaturgia v televízii a rozhlase (prednášky a semináre)
 • 2009 – dodnes  – Divadlo Haliganda – scenárista, režisér, herec
 • 2009 – dodnes  – Festival Krajina Haliganda – medzinárodný festival pre rodiny – riaditeľ a umelecký vedúci festivalu
 • 2008 – 2013 – Európske hlavné mesto kultúry 2013 – spoluautor víťazného projektu mesta Košice a 1. umelecký riaditeľ projektu
 • 2005 – dodnes – Slovenská televízia (neskôr RTVS)- externý režisér, asistent réžie, scenárista (Integrácia, Kapura, Svetový deň Rómov, Leonard Stöckel, Mlyny na Slovensku…)
 • 2003 – 2013  – Agentúra Fly fish, Košice – scenárista, režisér, copywriter (videoklipy pre slovenské a zahraničné hudobné skupiny (Desmod, Pavol Hammel, Gladiátor, Hex, Elán, Zuzana Smatanová….); scenárista a moderátor 25 filmov pre maďarskú TV Paprika o tradičných slovenských jedlách a tradičnej kultúre
 • 2002 – dodnes – Haliganda o.z.– dramaturg, umelecký vedúci zložky Dom kreativity Haliganda
 • 2002 – Technická univerzita Košice – vysokoškolský učiteľ v predmete úvodu a dejín estetiky (prednášky a semináre)
 • 2001 – 2003 – Stredná umelecká škola, Exnárova 8, Košice – učiteľ dejín divadla, rozboru drámy, herectva, umeleckého prednesu 
 • 1999 – 2010 – Slovenský rozhlas – externý scenárista, režisér – príprava viac ako 200 programov, rozhlasových pásem, publicistických relácií, relácií pre deti a umeleckých pásem (Dúchanie do pahrieb, Detská abeceda...)
 • 1999 – 2001 – ZUŠ Jantárová, Košice – učiteľ literárno-dramatického odboru
 • 1998 – 2000 – Prešovská univerzita Prešov – vysokoškolský učiteľ v predmetoch mimoumelecké estetično, recepcia umenia, úvod do štúdia estetiky (prednášky a semináre)
 • 1998 – 2005 – Slovenská televízia, Košice – dramaturg – príprava cca 300 programov pre deti, dokumentárnych a hraných filmov, zábavných programov (Banánové rybičky, Táraninky,Tak toto ti neverím, Nevestine šaty, Sloníčatá, Martin Kukučín…) 
 • 1997 – 2000 – Štátne divadlo Košice – réžia (Š.Kasarda- Spoveď, P. Raši- Na smetisku)
 • 1992 – dodnes – vedenie divadelných a mediálnych workshopov po Slovensku, príprava kreatívnych edukačných projektov pre deti
 • 1992 – 1994 – ZUŠ Bardejov – učiteľ literárno-dramatického odboru
 • 1992 – 1993 – Základná škola Zborov – učiteľ (slovenský jazyk, etická výchova)
 • 1991– 2000 – Divadlo Carpe diem Prešov – umelecký vedúci a režisér, herec; niekoľkonásobný laureát celoslovenského festivalu študentských divadiel Akademický Prešov; Cena za réžiu hry Pamäti z kameňolomu; účasť na prestížnom festivale DIV – prezentácia najinšpiratívnejších predstavení na Slovensku (ako herec); niekoľkonásobný laureát celoslovenských festivalov divadiel poézie a alternatívnych divadiel (ako herec)

V súčasnosti: pedagóg Konzervatória Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice a riaditeľ občianského združenia Haliganda.

Iné: Réžia projektov: Otvárací ceremoniál Majstrovstiev sveta v hokeji 2012; Ceremoniál získania titulu Európske mesto kultúry v Košiciach; Integrácia  celoslovenský charitatívny projekt pre deti a hendikepované deti (každoročne); exteriérové predstavenia v rôznych mestách Slovenska; Mystériá – Bardejov – stredoveké plenérové divadlo (každoročne); Miss folklór – Východná – každoročne od 2015; Pripravila dedina, tancuje mesto – folklórne tanečno-divadelné predstavenie; Koncerty Dva v jednom; vedenie divadelných workshopov v zahraničí (Wroclaw, Lublin); v roku 2015 zaradený Nadáciou Pontis medzi sociálnych inovátorov Slovenska v oblasti vzdelávania
 

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzevatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.