MGR. VOJTECH TÓTH

pedagóg

 

Hudobné vzdelanie:

  • 1980 – 1986 Konzervatórium v Košiciach, v odbore spev
  • 2004 – 2009 Katolícka univerzita v Ružomberku, získal akademický titul magister v odbore Učiteľstvo odborných umeleckých predmetov v predmete hudobná výchova, zameranie – spev

Prax

  • 1988 – 1998 – člen operného zboru ŠD v Košiciach
  • 1998 – súčastnosť – pedagóg na Základnej umeleckej škole Bernolákova 26 vyučujúci spev a hudobnú náuku

V súčasnosti: pedagóg Konzervatória Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice, na tejto škole pôsobí od roku 2010.

Okrem vyučovania na konzervatóriu vyučuje spev a hudobnú náuku aj na Základnej umeleckej škole. 

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzevatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.