Apríl 2019

harmonogram aktuálneho mesiaca

02. 04. 2019 11:00
Stretnutie s Veronikou Holbovou, mladou úspešnou speváčkou a vysokoškolskou pedagogičkou, /Mgr. Soňa Mihaliková Ex10/10/

02. 04. 2019 13:00
Interný seminár - Spev HDU /Bc. Moznich Ex8/64/

02. 04. 2019 09:35
Interný seminár - Klavír /PaeDr. Lipánová Nagyová, Ex10/10/

03. 04. 2019 08:00
Interný seminár - Tanec /Mgr. art. Pichaničová, Ex10/1/

03. 04. 2019 18:00
Koncert VI. A - Spev HDU, Halmi cafe /Bc. Moznich/

04. 04. 2019
Rozvoj kariérneho smerovania: Uplatnenie v práci a v živote - 3. ročníky s Mgr. Čigášovou CPPPaP /Mgr. Štofirová, ArtD., Ex8/64/

08. 04. 2019
Trištvrťročná klasifikačná porada

08. 04. 2019 13:00
UPJŠ v Košiciach - Historická aula, Šrobárova 2, vystúpenie žiakov /Mgr. art. Červenák, ArtD./

09. 04. 2019 13:00
Interný seminár - Spev HDU /Bc. Moznich Ex8/64/

10. 04. 2019 10:00
Deň učiteľov na Furči - MÚ

11. 04. 2019
Rozvoj kariérneho smerovania: Životné plánovanie - IV. ročníky s Mgr. Čigášovou CPPPaP /Mgr. Štofirová Ex8/64/

11. 04. 2019
Generálna skúška koncertu

12. 04. 2019 10:00
Interný seminár - Gitara /Mgr. art. P. Jakab, Ex8/64/

02. - 13. 04. 2019
Náhradný termín EČ a PFIČ MS

12. - 13. 04. 2019
Medzinárodná akordeónová súťaž v Ostrave - účasť žiakov

14. 04. 2019
Slávnostný koncert v Štátnom divadle

15. 04. 2019 09:50
Začiatok vyučovania

15. 04. 2019 16:00
Akordeónová prehliadka, ZUŠ Hlavná KE

16. 04. 2019 09:35
Interný seminár - Klavír / PaedDr. Lipanová Nagyová, Ex10/10/

16. 04. 2019 13:00
Interný seminár - Spev /Mgr. Mihaliková Ex10/10/

17. 04. 2019
Posledný deň vyučovania pred Veľkonočnými prázdninami

18. - 23. 04. 2019
Veľkonočné prázdniny

24. 04. 2019
Začiatok vyučovania po Veľkonočných prázdninách

26. 04. 2019
Posledný termín odovzdania absolventských prác 6. ročníka

26. 04. 2019 08:00
Interný absolventský koncert - Tanec /Mgr. art. Pichaničová, Ex10/1/

26. 04. 2019 09:00
Interný seminár - Dychy /Mgr. Štefanka, Ex8/26/

30. 04. 2019 09:35
Interný seminár - Klavír - povinná účasť pre žiakov a PK Klavír /Ex10/10/

30. 04. 2019 13:00
Interný seminár - Spev HDU /Bc. Moznich Ex8/64/

30. 04. 2019 13:00
Interný seminár - Spev /Mgr. Mihaliková, Ex10/10/

30. 04. 2019 17:00
Záverečný koncert - Tanec, Historická radnica


Apríl - máj - Absolventské koncerty

Viac člankov

Žiadne články neboli nájdené.

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzevatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.