Február 2019 Február 2019

Február 2019

harmonogram aktuálneho mesiaca

01. 02. 2019
Polročné prázdniny

04. 02. 2019
Začiatok vyučovania po polročných prázdninách

11. - 12. 02. 2019
Komisionálne skúšky neklasifikovaných a neprospievajúcich žiakov

12. 02. 2019 09:35
Interný seminár - Klavír /PaedDr. Lipánová Nagyová Ex10/10/

12. 02. 2019 13:00
Interný seminár - Spev /Mgr. Mihaliková Ex10/10/

12. 02. 2019
Zasadnutie pedagogickej rady k výsledkom komisionálnych skúšok

14. 02. 2019
IX. REPREZENTAČNÝ PLES KONJA - Spoločenský pavilón

15. 02. 2019
Posledný deň vyučovania pred jarnými prázdninami

18. - 22. 02. 2019
Jarné prázdniny

25. 02. 2019
Začiatok vyučovania po jarných prázdninách

Viac člankov

Žiadne články neboli nájdené.

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzevatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.