Január 2019 Január 2019

Január 2019

harmonogram aktuálneho mesiaca

08. 01. 2019
Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách

09. 01. 2019
Ďeň otvorených dverí

11. 01. 2019 9:00
Interný seminár - Hra na klavíri /PaedDr. Lipánová Nagyová /Ex10/10/

14. - 25. 01. 2019
Komisionálne skúšky I. polrok

15. 01. 2019 13:00
Triedny seminár Spev HDU /Bc. Moznich /Ex8/64/

17. 01. 2019 9:00
Interný seminár - Hra na klavíri /PaedDr. Lipánová Nagyová /Ex10/10/

17. 01. 2019 10:00
Triedny seminár Spev HDU /Bc. Moznich /Ex8/64/

17. 01. 2019 11:30
Hodnotiaci seminár Spev HDU /Bc. Moznich /Ex8/64/

17. 01. 2019 14:00
Triedny seminár Spev HDU /Bc. Bujňáková /Ex8/26/

18. 01. 2019 9:00
Interný seminár Sláčikové nástroje /Mgr. art. Silvay /Ex10/10/

18. 01. 2019 9:00
Interný seminár Dychové nástroje /Mgr. Štefanka /Ex8/26/

18. 01. 2019 9:00
Interný seminár Bicie nástroje /Mgr. Štefanka /Ex8/63/

18. 01. 2019 16:00
ZRPŠ

21. - 23. 01. 2019 
Workshop Hortonovej techniky tanca na KONJA s tanečníkmi súboru LetMeC (H)

28. 01. 2019 7:30
Polročná klasifikačná porada

31. 01. 2019
Odovzdávanie polročných výpisov

31. 01. 2019
Posledný deň vyučovania pred polročnými prázdninami

Viac člankov

Žiadne články neboli nájdené.

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzevatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.