Jún 2019

aktuálny harmonogram

03. 06. 2019 09:30
Klasifikačná porada pre VI. ročník /Ex8/58/

03. - 07. 06. 2019
Akademický týždeň pre VI. ročník

04. 06. 2019 13:00
Interný seminár - Spev HDU /Bc. Moznich, Ex8/64/

04. 06. 2019 13:00
Interný seminár - Spev /Mgr. Mihaliková, Ex10/10/

04. 06. 2019 16:00-18:00
Hudba v lese /Mgr. Špaková Kornucikova/

05. 06. 2019
Use The City - vystúpenie žiakov školy, nádvorie Historickej radnice /Mgr. art. Katina, ArtD./

05. 06. 2019 17:00
Gala koncert "Predstavujeme košické talenty" - pred Štátnym divadlom

07. 06. 2019 9:00
Slávnosť maturantov /Ex8/64/

10. - 14. 06. 2019
Obhajoby prác, súborná skúška z pedagogickej prípravy (absolventské skúšky)

10. 06. 2019
Vedúci PK spresnia termíny komisionálnych skúšok druhého polroka z hlavných predmetov pre 1., 2., 3., a 5. ročník

10. 06. 2019 13:00
Denný stacionár - vystúpenie žiakov školy /Ex10, Mgr. art. Katina ArtD./

11. 06. 2019 10:00
KC Južan - vystúpenie žiakov školyedúci PK spresnia termíny komisionálnych skúšok druhého polroka z hlavných predmetov pre 1., 2., 3., a 5. ročník

12. 06. 2019 15:00
Festival komunitnej hudby, Prešov 2019, Univerzitná knižnica - vystúpenie žiakov školy /Mgr. art. Katina ArtD./

13. 06. 2019 9:35
Interný seminár - Klavír /PaedDr. Lipánová Nagyová /Ex10/10/

13. 06. 2019 10:00
Triedny seminár - Spev HDU - I. A - 2. skupina /MgA. Kleisová, Ex8/64/

13. 06. 2019 11:30
Profesná orientácia - III. ročníky /Mgr. Štofirová, Mgr. Sabolová Fabianová, PhD., Ex8/21/

13. 06. 2019 13:00
Koncoročná skúška HOŠ - Herectvo V. A /Mgr. Bajin, Art.D., Ex8/64/

14. 06. 2019 9:00
Interný seminár - Sláčikové nástroje /Mgr. art. Červenák, Art.D., Ex10/10/

17. 06. 2019 14:30
Triedny seminár - Spev HDU /Mgr. Vernarská, Ex8/64/

17. - 21. 06. 2019
Skúšky z hlavných predmetov v druhom polroku pre 1., 2., 3., a 5. ročník

17. - 21. 06. 2019 8:00 - 17:00
Art Film Fest - Workshop, účasť žiakov /Mgr. art. Bajus/

18. 06. 2019
Druhé kolo prijímacích talentových skúšok

20. 06. 2019 9:00
Hodnotiaci seminár - Dychové nástroje /Mgr. Štefanka, Ex8/26/

20. 06. 2019 10:00
Operné štúdio /MgA. Michna, Ex8/64/

20. 06. 2019 18:00
Operné štúdio - vstup pre verejnosť

21. 06. 2019 10:00
Triedny seminár - Spev HDU - V: A /Mgr. Pasnišinová, Ex8/26/

21. 06. 2019 16:00
ZRPŠ

21. 06. 2019
Posledný termín odovzdania tém na absolventské práce pre šk. r. 2019/2020

24. 06. 2019 7:30
Koncoročná klasifikačná porada pre 1., 2., 3., a 5. ročník.

25. 06. 2019 11:00
Slávnostné vyradenie absolventov 2019 - Historická radnica, Hlavná 59/

28. 06. 2019
Koncert "Príďte za operou" - spolupráca s Opera Slovakia - vystúpenie žiakov školy /Grejtáková/

28. 06. 2019
Odovzdávanie vysvedčení, slávnostné ukončenie školského roka

01. 07. - 31. 08. 2019
Letné prázdniny

Viac člankov

Žiadne články neboli nájdené.

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzevatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.