Marec 2019

harmonogram aktuálneho mesiaca

01. 03. 2019 09:00
Interný seminár - Sláky /Mgr. art. Červenák, ArtD., Ex10/10/

01. 03. 2019 09:35
Interný seminár - Spev, Klavír /Mgr. Mihaliková, PaedDr. Lipanová Nagyová, Ex8/48/

04. - 09. 03. 2019
Lyžiarsky zájazd

04. 03. 2019 10:00
Akordeónový výmenný koncert - KONJA a Janáčková Konzervatoř Ostrava /Mgr. art. Katina, ArtD., Ex8/64/

05. 03. 2019 13:00
Interný seminár - Spev /Mgr. Mihaliková, Ex10/10/

07. 03. 2019 11:35
Interný seminár - Cimbal /Mgr. Zakhariya, Ex10/10/

11. 03. 2019 09:35
Stretnutie pri príležitosti MDŽ /Ex8/64/

11. 03. 2019 13:30
MDŽ - vystúpenie, Jegorovovo nám. /Mgr. art. Katina, ArtD./

12. 03. 2019 13:00
Interný seminár - Spev /Mgr. Mihaliková, Ex10/10/

12. 03. 2019
Externá časť a písomná forma internej časti MS zo SJL

13. 03. 2019
Externá časť a písomná forma internej časti MS z ANJ a NEJ

14. 03. 2019 09:35
Interný seminár - Klavír /PaedDr. Lipánová Nagyová, Ex10/10/

14. 03. 2019 11:30
IPrimárna prevencia aktívneho a pasívneho fajčenia - povinná účasť 1.A, 1.B, 1.C, 2.A /Mgr. Mravcová, Ex8/64/

18. 03. 2019 18:00
Koncert KONJA - z diel J. S. Bacha, VSG /Mgr. art. Katina, ArtD./

19. 03. 2019 08:30 - 15:30
Rovesnícky program prevencie užívania drog - Trieda SNP 3 /Mgr. Mravcová/

19. 03. 2019 13:00
Interný seminár - Spev -Mgr. Mihaliková, Ex10/10/

21. 03. 2019 10:00
Metodické usmernenie k prevencii šikanovania žiakov /Mgr. Mravcová, 1.A, Ex10/23/

21. 03. 2019 10:45
Metodické usmernenie k prevencii šikanovania žiakov /Mgr. Mravcová, 1.B, 1.C, Ex10/23/

21. - 23. 03. 2019
Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky na KONJA - Husle /Mgr. art. P. Tóth/

25. 03. 2019 08:30 - 15:30
Rovesnícky program prevencie užívania drog - Trieda SNP 3 /Mgr. Mravcová/

26. 03. 2019 13:00
Interný seminár - Spev /Mgr. Mihaliková, Ex10/10/

28. 03. 2019
Deň učiteľov - vystúpenie VSG

28. - 29. 03. 2019
Prijímacie talentové skúšky

28. - 29. 03. 2019
Nácvik na koncert

 

Viac člankov

Žiadne články neboli nájdené.

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzevatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.