November 2019

aktuálny harmogram

04. 11. 2019
Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách

05. 11. 2019 08:00
Koncert pedagógov k 30. výročiu nežnej revolúcie /Ex8/64, Červenák ArtD./

07. 11. 2019 10:30
Interný seminár Hra na gitare /Ex8/64, Mgr. P. Jakab/

07. 11. 2019 11:30
Protidrogová prednáška /Ex10/7, Mgr. Mravcová/

08. 11. 2019
Stužková 4.A /Sála Bačíková/

11. 11. 2019
Spolupráca tanečného odboru s prizvaným choreografom R. Vagačom /Ex10/1, Mgr. Ilečko/

11. 11. 2019
Beniakove Chynorany /festival poézie, 2. ročník, Drotárová/

12.-13. 11. 2019
Spolupráca tanečného odboru s prizvanou choreografkou D. Malenovskou /Ex10/1, Mgr. Pichaničová/

12. 11. 2019 13:00
Interný seminár odbor Spev /Ex10/10, Mgr. Mihaliková/

12. 11. 2019 13:00
Interný seminár odbor Spev HDU/Ex8/64, Bc. Moznich/

13. 11. 2019 10:00
Návšteva divadelného predstavenia: S. Mrožek - Tri noci /Jorik/

13. 11. 2019 17:00
Slávnostný koncert k výročiu 17. novembra /Dni českej kultúry 2019, Ženský zbor Českého spolku a študenti 3. ročníka: Ľ. Repák a M. Čurillová, VSG, Hlavná 27, Mgr. Žegleňová/

14. 11. 2019
Horovov Zemlín /umelecký prednes 3. a 5. ročník, Mgr. art. Muranský/

14. 11. 2019 09:35
Interný seminár - Hra na klavíri /Ex10/10, PaedDr. Lipánová/

14. 11. 2019 11:30
Poradenská beseda a tému Ako sa učiť, adaptácia na SŠ, 1.A /Ex10/7, Mgr. Čigášová z CPPPaP Zuzkin park, Mgr. Štofirová/

15. 11. 2019
Stužková 4.B /Tabačka/

16. 11. 2019
Noc divadiel /Máraiho štúdio divadla Thália/ 18:00 - 4.A: A. Miller - Pranier /MgA. Pikalík/, 5.A: P. Karvaš - Polnočná omša /Mgr. Dubielová/. Predstavenie na skúšobnom javisku ŠD - študenti operného spevu: E. Ionesco - Plešivá speváčka, J. Pauer - Manželské kontrapunkty, /Mgr. Michna/

16. 11. 2019 17:00
Koncert Krása piesne /VSG, Hlavná 27, Mgr. Grejtáková/

18. 11. 2019 07:30
Štvrťročná pedagogická porada

19. 11. 2019 9:00
Triedny seminár Hra na akordeóne /Ex8/72, Katina, ArtD./

19. 11. 2019 10:00, 11:15
NA PERÓNE - Slovenský raj /Ex8/64/

19. 11. 2019 13:00
Interný seminár odbor Spev /Ex10/10, Mgr. Mihaliková/

21. 11. 2019 09:35
Interný seminár - Hra na klavíri /PaedDr. Lipánová Nagyová /Ex10/10/

21. 11. 2019 10:00
Návšteva divadelného predstavenia: S. Mrožek - Tri noci /Jorik/

21. 11. 2019 11:30
Poradenská beseda na tému Ako sa učiť, adaptácia na SŠ, 1.B /Ex10/15, Mgr. Sabolová PhD., Mgr. Štofirová/

22. 11. 2019 09:00
Interný seminár Hra na dychových nástrojoch /Ex8/26, Mgr. Štefanka/

22. 11. 2019
Účasť žiakov tanečného odboru na tanečnej súťaži Heart Dance Line /Mgr. Pichaničová/

25. - 26. 11. 2019
Správna voľba povolania /Ostrovského 1/

25. - 27. 11. 2019
Účasť žiakov tanečného odboru na súťaži Nádej baletu v Liptovskom Hrádku /Nagy/

26. 11. 2019 13:00
Interný seminár odbor Spev /Ex10/10, Mgr. Mihaliková/

26. 11. 2019 13:00
Interný seminár odbor Spev HDU /Ex8/64,  Bc. Moznich/

28. 11. 2019 11:00
Interný seminár - Povinný klavír /Ex10/10, Mgr. Fotulová/

28. 11. 2019 11:30
Poradenská beseda na tému Ako sa učiť, adaptácia na SŠ, 1.C /Ex10/14, Mgr. Čigášová z CPPPaP Zuzkin park, Mgr. Štofirová/

28. 11. 2019 11:30
Poradenská beseda na tému duševné zdravie 2. ročník /Ex8/64, Mgr. Sabolová, PhD., Mgr. Mravcová/

29. 11. 2019 09:00
Interný seminár Sláčikové nástroje /sláčikové kvarteto, Ex10/10, Červenák, ArtD./

30. 11. 2019
Predstavenie: Polnočná omša - P. Karvaš /Liptovský Mikuláš, PhDr. Dubielová/

Viac člankov

Žiadne články neboli nájdené.

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzevatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.