September 2019

aktuálny harmonogram

02. 09. 2019 08:30
Slávnostné otvorenie školského roka

02. 09. 2019 11:00
Zasadnutie pedagogickej rady

03. 09. 2019
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín

04. - 05. 09. 2019
Vystúpenie žiakov na výstave "Sloboda a identita" /Nemecké veľvyslanectvo, Bratislava, Mgr. art. Silvay/

06. 09. 2019
Náhradný termín maturitných skúšok TČOZ, PČOZ

09. 09. 2019
Náhradný a opravný termín maturitných skúšok SJ a AJ

10. 09. 2019
Náhradný termín absolventských skúšok

13. 09. 2019
Termín pre odovzdanie agendy PK, plánu práce výchovného poradcu, koordinátora prevencie, školskej psychologičky

18. 09. 2019
"Mosty bez bariér", Pribeník /Mgr. art. Katina, ArtD./

20. 09. 2019 09:00
Interný seminár /Ex10/10, Červenák, ArtD./

20. 09. 2019
"Biela pastelka" - vystúpenie žiakov /Mgr. art. Katina, ArtD./

20. 09. 2019
Predstavenie "Polnočná omša - P. Karvaš /Poproč, PhDr. Dubielová/

20. 09. 2019 16:00
Plenárna schôdza rodičovskej rady, triedne aktívy, informácie rodičom (VOĽBY DO RADY ŠKOLY - nutná účasť)

24. 09. 2019 09:00
Interný seminár /Ex10/10, Červeňák, ArtD./

Viac člankov

Žiadne články neboli nájdené.

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzevatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.