Prázdny

Harmonogram 2021/22

02. 09. 2021 08:30
Slávnostné otvorenie školského roka

02. 09. 2021 11:00
Zasadnutie pedagogickej rady

04. 09. 2021 16:00
Slávnostný ceremoniál udeľovania ocenení osobnostiam KSK za rok 2020 / Štátne divadlo Košice

09. 09. 2021 13:00
Interný seminár odboru Hudba - hra na violončele /Ex10/10, Mgr. Červenák, ArtD./

10. 09. 2021 09:00
Náhradný termín maturitných a absolventských skúšok / zodp. PaedDr. Fabianová/

16. 09. 2021 13:00
Interný seminár odboru Hudba - hra na violončele /Ex10/10, Mgr. Červenák, ArtD./

21. 09. 2021 13:00
Interný seminár odboru Hudba - hra na violončele /Ex10/10, Mgr. Červenák, ArtD./

24. 09. 2021 13:00
Interný seminár odboru Hudba - hra na violončele /Ex10/10, zodp. Červenák, ArtD./

29. 09. 2021 08:50-15:25
Jednodňové majstrovské husľové kurzy pre študentov konzervatórií pod vedením Prof. Petra Michalicu /Ex10/10/

30. 09. 2021 11:00
Workshop Mgr. art. Michala Bugalu /Ex8/64, zodp. Mgr. art. Tóth/

07. 10. 2021 13:00
Imatrikulácia

07. 10. 2021 13:00 
Interný seminár Hra na violončele /Ex10/10, zodp. M. Červenák/

08. 10. 2021 16:30
Plenárna schôdza rodičovskej rady, informácie rodičom

08. - 10. 10. 2021
Priestor pre talent /Súťaž slovenských konzervátorií, SKDK Topoľčany, zodp. J. Muranský/

14. 10. 2021 13:00
Interný seminár Hra na violončele /Ex10/10, zodp. M. Červenák/

21. 10. 2021 09:00
Interný seminár Hra na klavíri /Ex10/10, zodp. J. Tkáč/

21. 10. 2021 11:35
Koncert pedagógov /Ex8/64, zodp. P. Katina/

21. 10. 2021 13:00
Interný seminár Hra na violončele /Ex10/10, zodp. M. Červenák/

26. 10. 2021 13:00
Interný seminár Spev HDU /Ex8/64, zodp. D. Kleisová/

26. 10. 2021 13:00
Interný seminár Spev /Ex10/10, zodp. S. Mihaliková/

27. 10. 2021
Posledný deň vyučovania pred jesennými prázdninami

28. - 29. 10. 2021
Jesenné prázdniny

 

02. 11. 2021
Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách

04. 11. 2021 11:35
Koncert pedagógov /Ex8/64, P. Katina/

04. 11. 2021 13:00
Interný seminár Hra na violončele /Ex10/10, M. Červenák/

11. 11. 2021 10:45 - 12:20
Stretnutie s psychologičkou Mgr. Ivanou Ungvarskou z CPPPaP Zuzkin Park, Košice na tému Kariérne poradenstvo pre žiakov 3. ročníkov /Ex10/15, C. Štofirová/

11. 11. 2021 13:00
Interný seminár Hra na violončele /Ex10/10, M. Červenák/

15. 11. 2021 07:30
Štvrťročná pedagogická porada

16. 11. 2021 13:00
Interný seminár odboru Spev /Ex10/10, S. Mihaliková/

16. 11. 2021 13:00
Interný seminár odboru HDU - spev /Ex8/64, D. Kleisová/

17. 11. 2021
17. november - štátny sviatok

18. 11. 2021 13:00
Interný seminár Hra na violončele /Ex10/10, M. Červenák/

19. 11. 2021
Súťaž recitátorov prešovského a košického kraja - Beniakove Chynorany 2021 /N. Gánovská/

20. 11. 2021 15:30
Noc divadiel: Mikve /Hadar Galdon/ - hrajú žiaci 5. ročníka

20. 11. 2021 17:30
Noc divadiel: Krásavica z Leenane /Martin McDonagh/ - hrajú absolventi konzervatória

20. 11. 2021 18:00
Noc divadiel: Štipka hodín /Terry Pratchett/ - live stream - hrajú žiaci 4., 5. a 6. ročníka

24. 11. 2021
Deň otvorených dverí

25. 11. 2021 08:30
Interný seminár Hra na akordeóne /Ex8/72, P. Katina/

25. 11. 2021 09:00
Interný seminár Hra na klavíri /Ex10/10, J. Tkáč/

25. 11. 2021 13:00
Interný seminár Hra na violončele /Ex10/10, M. Červenák/

26. 11. 2021 10:00
Interný seminár odboru Spev /Ex10/10, S. Mihaliková/

30. 11. 2021 13:00
Interný seminár odboru Spev /Ex10/10, S. Mihaliková/

30. 11. 2021 13:00
Interný seminár HDU - spev /Ex8/64, D. Kleisová/

 

 

 

-
-

 

 

-
-

 

03. 02. 2022 13:00
Interný seminár Hra na violončele /Ex10/10, M. Červenák/

03. 02. 2022 16:00
Vysúpenie odboru Tanec /Átrium Slávia, A. Pichaničová/

03. 02. 2022
Posledný deň vyučovania pred polročnými prázdninami

04. 02. 2022
Polročné prázdniny

07. 02. 2022
Začiatok vyučovania po polročných prázdninách

10. 02. 2022 13:00
Interný seminár Hra na violončele /Ex10/10, M. Červenák/

11. 02. 2022 9:00
Prehrávky na súťaž slovenských konzervatórií /J. Tkáč/

14. - 18. 02. 2022
Lyžiarsky výcvik /Malinô Brdo/

17. 02. 2022 9:35
Interný seminár Hra na klavíri /Ex10/10, J. Tkáč/

17. 02. 2022 10:00-11:00
Stretnutie žiakov 5. a 6. ročníka na tému Kritické myslenie /Ex8/59, C. Štofirová/

17. 02. 2022 13:00
Interný seminár Hra na violončele /Ex10/10, M. Červenák/

17. 02. 2022 16:00-19:00
Deň otvorených dverí /online/

18. 02. 2022 9:00
Prehrávky na súťaž slovenských konzervatórií /J. Tkáč/

18. 02. 2022
Posledný deň vyučovania pred jarnými prázdninami

18. - 20. 02. 2022
Festival amatérskych divadiel - J. G. Tajovský: Hriech /IV.A, P. Kočiš/

21. - 25. 02. 2022
Jarné prázdniny

28. 02. 2022
Začiatok vyučovania po jarných prázdninách

 

02. 03. 2022
Deň otvorených dverí

02. 03. 2022 09:35. 15:00
Klavírne prehrávky na súťaž slovenských konzervatórií /Ex8/48, J. Tkáč/

03. - 04. 03. 2022 09:00
Prehrávky maturitného programu - klavír /Ex8/48, J. Tkáč/

03. 03. 2022 13:00
Interný seminár - Hra na violončele /Ex10/10, M. Červenák/

08. 03. 2022 13:00
Interný seminár - Spev /Mgr. Mihaliková, Ex10/10/

10. 03. 2022 13:00
Interný seminár - Hra na violončele /Ex10/10, M. Červenák/

10. 03. 2022 13:00
Verejná generálka v Dome umenia /žiaci 1.-4. ročníka, J. Tkáč/

15. 03. 2022
Externá časť a písomná forma internej časti MS zo SJL

16. 03. 2022
Externá časť a písomná forma internej časti MS z ANJ, NJ

17. 03. 2022 09:35
Interný seminár - Hra na klavíri /Ex10/10, J. Tkáč/

17. 03. 2022 13:00
Interný seminár - Hra na violončele /Ex10/10, M. Červenák/

17. 03. 2022 8:45, 10:30
Predstavenie My ľud v divadle Na peróne /žiaci HDU, J. Muranský/

18. 03. 2022 10:00
Workshop dychového a bicieho oddelenia /Ex8/64, P. Štefanka/

22. 03. 2022 17:00
Koncert súťažiacich /Löfflerova galéria, Sklenčár, Penkert, J. Tkáč/

23. - 25. 03. 2022
Súťaž slovenských konzervatórií, Bratislava /spev/

24. 03. 2022 13:00
Interný seminár - Hra na violončele /Ex10/10, M. Červenák/

27. 03. 2022 15:00
Charitatívny koncert /Dom kultúry, Bretejovce/

28. - 30. 03. 2022
Súťaž slovenských konzervatórií /Žilina, klavír/

29. 03. 2022 13:00
Interný seminár - Spev /Ex10/10, S. Mihaliková/

29. 03. 2022 14:30
Vystúpenie ku Dňu učiteľov /Hviezdoslavova 17, Košice/

30. 03. 2022
Deň učiteľov na KSK

31. 03. 2022 13:00
Interný seminár - Hra na violončele /Ex10/10, M. Červenák/

31. 03. 2022 17:00
Projekt Bach pre všetkých /VSG, J. Sklenčár; J. S. Bach: Koncert f mol, J. Tkáč/

01. 04. 2022 10:00
Interný seminár Hra na gitare /P. Tóth/

05. - 08. 04. 2022
Náhradný termín EČ a PFIČ MS

05. - 07. 04. 2022
SŠK SR - Hra na viole, violončele a kontrabase - KONJA /Z. Žegleňová/

05. 04. 2022 13:00
Interný seminár HDU Spev /Ex8/64, D. Kleisová/

05. 04. 2022 8:30
Hra na klavíri - prehrávky absolventov /Ex8/48, J. Tkáč/

06. 04. 2022 8:30
Hra na klavíri - prehrávky maturantov /Ex8/48, J. Tkáč/

07. 04. 2022 13:00
Interný seminár hra na sláčikových nástrojoch /Ex10/10, M. Revťáková/

07. 04. 2022
ŠDKE - Generálna skúška Oidipus /N. Gánovská/

11. - 13. 04. 2022
SŠK SR - Hra na husliach - Konzervatórium Timonova 2, Košice

12. 04. 2022 13:00
Interný seminár HDU Spev /Ex8/64, D. Kleisová/

12. 04. 2022 13:00
Interný seminár Spev /Ex10/10, S. Mihaliková/

13. 04. 2022 9:00
Interný seminár Hra na klavíri /Ex10/10, J. Tkáč/

13. 04. 2022
Posledný deň vyučovania pred Veľkonočnými prázdninami

14. - 19. 04. 2022
Veľkonočné prázdniny

20. 04. 2022
Začiatok vyučovania po Veľkonočných prázdninách

21. 04. 2022 13:00
Interný seminár Hra na sláčikových nástrojoch /Ex10/10, M. Revťáková/

22. 04. 2022 7:30
Trištvrťročná klasifikačná porada

22. 04. 2022
Hviezdoslavov Kubín /B. Drotárová/

22. 04. 2022
Interný seminár Spev /Ex10/10, S. Mihaliková/

22. - 24. 04. 2022
Priestor pre talent /HDU, SKDK Topoľčany/

25. - 26. 04. 2022
Súťaž Nádej baletu v Liptovskom Hrádku /A. Vrbová/

25. - 29. 04. 2022
Účasť na festivale Tvorivé dni v Banskej Bystrici /J. Vaľo/

26. 04. 2022 13:00
Interný seminár Bicie nástroje /Ex8/64, L. Vasilňák/

27. 04. 2022
Koncert k výročiu J. Adamoviča /Historická radnica/

28. 04. 2022 8:30
Interný seminár Hra na akordeóne /Ex8/72, P. Katina/

28. 04. 2022 13:00
Interný seminár Hra na sláčikových nástrojoch /Ex10/10, M. Revťáková/

28. 04. 2022 13:00
Triedny šanzónový seminár Spev HDU /Ex8/64, L. Vernarská/

29. 04. 2022 17:00
Absolventský koncert /M. Radecká, Múzeum v. Löfflera, Alžbetina, Košice/

30. 04. 2022
Posledný termín odovzdania absolventských prác 6. ročníka

01. 05. 2022
Vystúpenie Tanec v meste /A. Pichaničová/

03. 05. 2022 11:00
Interný seminár sláčikového a strunového oddelenia spojený s maturitnými prehrávkami /M. Revťáková, Ex10/10/

03. 05. 2022 13:00
Interný seminár HDU spev /D. Kleisová, Ex8/64/

04. - 05. 05. 2022
Prijímacie skúšky /prvý termín/

04. 05. 2022
Vystúpenie Úsmev pre Košice /ľudový tanec/

05. 05. 2022 12:00
Interný seminár sláčikového a strunového oddelenia spojený s maturitnými prehrávkami /M. Revťáková, Ex10/10/

05. 05. 2022 16:00
Vystúpenie školy /Hlavná, HDU, Tanec/

06. 05. 2022 08:30
Interný seminár - Hra na akordeóne /P. Katina, Ex8/72/

07. 05. 2022 14:00
Vystúpenie školy /Dni mesta Košice, Historická radnica/

09. 05. 2022 13:30
Deň matiek - vystúpenie Jegorovovo námestie

10. 05. 2022 13:00
Interný seminár Spev /S. Mihaliková, Ex10/10/

10. 05. 2022 18:00
Absolventské vystúpenie Tanec /A. Pichaničová, Historická radnica/

11. -12. 05. 2022
Prijímacie skúšky - druhý termín

12. - 16. 05. 2022
Komisionálne skúšky IV. ročníka

13. 05. 2022
Interný seminár - Hra na gitare /P. Tomko, 4. a 6. ročník, Ex8/64/

13. 05. 2022 9:00
Interný seminár - Hra na klavíri /Ex10/10, J. Tkáč/

14. 05. 2022
Tanečná súťaž Showcup

14. 05. 2022 19:00
Noc múzeí /Múzeum V. Löfflera, J. Tkáč/

17. 05. 2022 9:30
Klasifikačná porada pre IV. ročník

17. 05. 2022 11:00
Interný seminár sláčikového a strunového oddelenia spojený s maturitnými prehrávkami /M. Revťáková, Ex10/10/

17. 05. 2022 13:00
Interný seminár HDU /Ex8/64, D. Kleisová/

19. - 20. 05. 2022
Maturitná skúška PČOZ

19. 05. 2022 10:00, 11:30, 13:00
Maturitné predstavenie - Sam Shepard: Mámenie mysle /Zvonárska 18, Košice/

19. 05. 2022 17:00
Absolventský koncert - Spev /E. Blašková, M. Mochnáč, S. Mihaliková, Múzeum Vojtecha Löfflera/

20. 05. 2022 13:00
Beatles fest - IV. A /školský dvor KONJA /praktická časť maturitnej skúšky/

21. 05. 2022
Concertini 2022 /vystúpenie v hoteli Kempinski, Štrbské pleso/

23. - 27. 05. 2022
Praktický pedagogický výstup pre VI. ročník

23. - 27. 05. 2022
Akademický týždeň pre IV. ročník

23. 05. 2022 10:30
Hra na klavíri - prehrávky VI. ročníka /J. Tkáč, Ex10/10/

24. 05. 2022
Interný seminár sláčikového a strunového oddelenia /M. Revťáková, Ex10/10/

25. 05. 2022 17:00
Generálka - Divadlo Na Peróne - Niekoľko skíc k vlastnej samovražde /J. Muranský, Zvonárska 18, Košice/

25. 05. 2022 13:00
Verejná generálka predstavenia Dance and Sing VI. A /J. Muranský, Historická radnica/

25. 05. 2022 18:00
Predstavenie Dance and Sing VI. A /J. Muranský, Historická radnica/

26. 05. 2022 17:00
Absolvetský koncert /P. Sakmár, N. Kováčová, P. Zastko, M. Revťáková, Múzeum V. Löfflera/

27. 05. 2022 17:00
Absolventský koncert /A. Nagyová, N. Mianovská, P. Katina, Múzeum V. Löfflera/

27. - 29. 05. 2022
Kamenica nad Lípou, klavírna súťaž MNKS /J. Sklenčár/

30. 05. - 3. 06. 2022
Teoretická časť odbornej zložky

30. 05. 2022 13:00
Dance and Sing /predpremiéra pre študentov/ 6.A /FUGA, Moyzesova 62, Košice, L. Vernarská, N. Bajin Litvinová/

30. 05. 2022 18:00
Dance and Sing /absolventské predstavenie/ 6.A /FUGA, Moyzesova 62, Košice, L. Vernarská, N. Bajin Litvinová/

31. 05. 2022 10:00, 19:00
Dea Loher - Modrofúz /VI. ročník, Zvonárska 18, Košice/

31. 05. 2022 9:00
Interný seminár - Hra na klavíri /J. Tkáč, Ex10/10/

31. 05. 2022 13:00
Interný seminár Spev /S. Mihaliková, Ex10/10/

31. 05. 2022 17:00
Interný seminár HDU Spev /D. Kleisová, Ex8/64/

01. - 03. 06. 2022
Komisionálne skúšky pre 6. ročník

02. 06. 2022 11:35
Premietanie krátkeho filmu Vyvetraj a zhasni spolu s moderovanou diskusiou /VI.A, Ex10/27, D. Pikalík/

03. 06. 2022 19:00
Modrofúz - predstavenie absolventov /Divadlo na Peróne, Zvonárska 18, P. Kočiš, J. Wernerová/

03. 06. 2022
Klasifikačná porada pre 6. ročník

06. - 10. 06. 2022
Akademický týždeň pre 6. ročník

07. 06. 2022 11:00
Interný seminár: Hra na sláčikových nástrojoch /Ex10/10, M. Revťáková/

07. 06. 2022 13:00
Interný seminár HDU Spev /Ex8/64, D. Kleisová/

07. 06. 2022 13:00
Interný seminár Spev /Ex10/10, S. Mihaliková/

07. 06. 2022
Vystúpenie neoperného spevu a odboru tanec /TUKE, Letná 9/

08. 06. 2022 16:00-18:00
Hudba v lese /Lesopark Furča/

09. 06. 2022 11:30
Interný seminár z povinného klavíra /Ex10/10, D. Fotulová/

10. 06. 2022 8:30
Interný seminár Hra na dychových nástrojoch /Ex10/10, Štefanka/

10. 06. 2022 11:00
Rozlúčka so 4. ročníkom /64/Ex8/

12. - 19. 06. 2022
Festival VLNOPLOCHA v Banskej Štiavnici /IV.A, V.A, P. Kočiš, J. Muranský/

13. - 17. 06. 2022
Obhajoby prác, súborná skúška z pedagogickej prípravy /Absolventské skúšky/

14. 06. 2022 11:00
Interný seminár: Hra na sláčikových nástrojoch /Ex10/10, M. Revťáková/

14. 06. 2022 17:00
Letný dúšok hudby - vystúpenie pedagógov školy /Múzeum V. Löfflera galéria, Alžbetina ulica/

17. 06. 2022 16:00
ZRPŠ

17. 06. 2022 18:00
Vystúpenie tanečného odboru /ZŠ Snina, N. Bajin/

17. 06. 2022
Posledný termín odovzdania tém na absolventské práce pre školský rok 2022/2023

18. 06. 2022
Concertini /hotel Kempinski, Vysoké Tatry/

20. - 24. 06. 2022
Skúšky z hlavných predmetov v druhom polroku pre 1., 2., 3. a 5. ročník

21. 06. 2022
Druhé kolo prijímacích talentových skúšok

21. 06. 2022 17:00
Vystúpenie k Svetovému dňu hudby /Múzeum V. Löfflera galéria, Alžbetina ulica/

24. 06. 2022
Vystúpenie žiakov operný a neoperný spev /Starý Klíž/

25. 06. 2022
Festival Divné veci v Starej Turej /IV.A, V.A, P. Kočiš/

26. 06. 2022
Biela labuť - oceňovanie osobností /Spišská Nová Ves, tanečný odbor/

27. 06. 2022 07:30
Koncoročná klasifikačná porada pre 1., 2., 3. a 5. ročník

27. 06. 2022 11:00
Vyradenie absolventov v Historickej radnici /Hlavná 59, Košice/

30. 06. 2022
Odovzdávanie vysvedčení, slávnostné ukončenie školského roka

Výsledky talentových skúšok

Služby pre študentov

Ubytovanie  

Povinné údaje pre platbu za ubytovanie od 1. 9. 2015

Číslo účtu: 7000434142 / 8180 
Kód banky: Štátna pokladnica 
IBAN: SK63 8180 0000 0070 0043 4142 
BIC – SWIFT kód: SPSRSKBA
Názov príjemcu: Konzervatórium Jozefa Adamoviča
Čiastka: Platba za 1 mesiac 
Variabilný symbol: podľa aktuálneho mesiaca: mesiac, rok  napr.: 12016 
Konštantný symbol: 0308 
Správa pre príjemcu: Meno ubytovaného študenta

Ubytovanie – študentská izba
Študenti Konzervatória JA: 25,0 € lôžko/mesiac od septembra 2019.
Ostatní: 25,00 € lôžko/mesiac od septembra 2019.

Školská jedáleň 

Cena celodennej stravy: 3,60 €
Cena obeda: 1,26 €

Lístky na obed je možné zakúpiť na študijnom oddelení školy. 

AKTUÁLNY JEDÁLNY LÍSTOK

Maturitné skúšky v školskom roku  2021/2022 –  termíny

 

 

Externá časť a písomná forma internej časti MS zo SJL/ slovenský jazyk a literatúra/ 15. marec 2022
Externá časť a písomná forma internej časti MS z AJ a NJ   / anglický jazyk, nemecký jazyk/ 16. marec 2022
PČOZ-MS/ praktická časť odbornej zložky/ 19. - 20. máj 2022
Akademický týždeň 23. - 27. máj 2022
TČOZ-MS/ teoretická časť odbornej zložky/

30. máj - 3. jún 2022

 

   
  • Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 8. apríla 2022.

    Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

 

  • Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 8. septembra 2022.

    Podrobné informácie o organizácii opravného termínu MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

    

Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2021/2022 sú zverejnené na www.nucem.sk.

 

 

 

 

AbsolvENTSKé skúšky v školskom roku  2021/2022 –  termínY

 

Odovzdanie absolventských prác najneskôr do 30. 04. 2022
Absolventské koncerty apríl - máj 2022
Praktický pedagogický výstup 23. - 27. 05. 2022
Akademický týždeň   06. - 10. 06. 2022
Obhajoby a súborná pedagogická príprava  

13. - 17. 06. 2022

Vyradenie absolventov 27. 06. 2022 11:00 Historická radnica, Hlavná 59, Košice

 

 

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzervatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.

Nastavenia ochrany súkromia

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...