O nás

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Konzervatórium Jozefa Adamoviča
Exnárova 8, 040 22 Košice

Email:
sekretariat@konja.eu

 


Riaditeľ školy

Róbert GALOVICS
robert.galovics@konja.eu

História Konzervatória Jozefa Adamoviča na Exnárovej ulici siaha do roku 1991, keď v rámci vtedy jediného košického konzervatória so sídlom na Hlavnej ulici bola založená jeho organizačná zložka s názvom Stredná umelecká škola. O rok neskôr, teda v roku 1992, bola škola zaradená do siete stredných škôl s umeleckými odbormi Hudobno-dramatické umenie a Hra na ľudových hudobných nástrojoch. Hlavným poslaním tejto inštitúcie bolo umožniť nadaným deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia a rómskej minority hudobnoumelecké štúdium s rešpektovaním špecifických potrieb tejto komunity. Za dve desaťročia prešla škola výrazným rozvojom a dnes už možno hovoriť o plnoodborovom konzervatóriu so zastúpením odborov Hudba, Spev, Hudobno-dramatické umenie (HDU) a Tanec, ktoré poskytuje vzdelanie talentovaným žiakom bez rozdielu národností, rasy, či prostredia z ktorého pochádzajú.

O kvalite školy svedčia dosiahnuté individuálne a kolektívne úspechy študentov, pozitívne ohlasy verejnosti, ako aj stály záujem o vystúpenia umeleckých telies školy a ich prizývanie na oficiálne vystúpenia pri príležitosti významných udalostí na rôznych úrovniach. Na škole pôsobí okrem Ľudového orchestra, Komorný orchester, Jazzový orchester a Dievčenský zbor Tempo.

Orchestre a zbor školy vystupovali pred švédskym kráľom Karlom Gustávom, holandskou kráľovnou Beatrix a anglickou kráľovnou Alžbetou II. Zúčastnili sa zájazdov vo Francúzsku, Holandsku aj v Poľsku. Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice sídli na sídlisku Dargovských hrdinov v mestskej časti Košice III. (Furča) v tichom a peknom prostredí. Škola zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces žiakov mladými vysoko kvalifikovanými a odbore erudovanými pedagogickými zamestnancami.

Jozef ADAMOViČ

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Narodil sa 23. apríla 1939 v Trnave. Manžel herečky Božidary Turzonovej a spoluzakladateľ Akadémie umení v Banskej Bystrici. Jozef Adamovič po maturite odišiel do Bratislavy, kde najprv absolvoval štúdium herectva na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a svoje vzdelanie si rozšíril o štúdium réžie na moskovskom Štátnom inštitúte divadelného umenia a o filmovú réžiu na filmovej škole. Adamovič vyšiel z hereckej školy Karla Zachara s dôrazom na psychologicko-realistické herectvo. Celých 30 rokov potom bol členom činohry Slovenského národného divadla Bratislava, kde najprv stvárňoval postavy mladých a kladných hrdinov až dospel k úlohám so zložitejším charakterom a s dôrazom na herecký výraz. Vytvoril približne 60 divadelných postáv (Cornelle: Cid, Gozzi: Kráľ Jeleň, Goldoni: Učiteľ tanca, Shakespeare: Sen noci svätojánskej a Richard II., Kráľ Lear: Edgar, Rostand: Cyrano z Bergeracu). 

Od polovice 80-tych rokov Jozef Adamovič uplatňuje v divadelnom svete taktiež na poste režiséra. Adamovič sa už od svojho prieniku na filmový trh objavuje tak ako v slovenských tak aj v českých filmoch, v ktorých bol svojim zovňajškom zaradený k postavám sympatických mladíkov. Vďaka svojmu výraznému typu sa Adamovič logicky zhostil aj niekoľkých kostýmových úloh medzi ktorými kraľuje titulná úloha grófa Mórica Beňovského v trinásťdielnom veľkoprodukčnom česko-slovensko-maďarskom seriáli Vivat Beňovský! Na svojom konte má 120 televíznych inscenácií, seriálov a filmových projektov filmového štúdia Koliba a Barrandov Praha (Hry lásky šálivé, Krakatit, Ikaria...). Uplatnil sa aj v dabingu. Jozef Adamovič pôsobil od roku 1985 aj ako režisér v divadlách, predovšetkým v Přerove a Ostrave. Jozef Adamovič sa stal laureátom Ceny Slovenského literárneho fondu.

Od roku 2004 pôsobil na našej škole, ktorá v tom období niesla názov Stredná umelecká škola, neskôr Spojená škola s organizačnými zložkami Konzervatórium a Stredná umelecká škola, napokon Konzervatórium Exnárova 8, Košice až do svojej smrti. Stal sa vedúcou osobnosťou školy, vybudoval veľmi silný odbor HDU, svojimi skúsenosťami, odbornosťou, vynikajúcimi pedagogickými aj ľudskými kvalitami si získal srdcia kolegov aj študentov. . Učil hereckú tvorbu aj všetky ostatné herecké predmety, bol vedúcim odboru Hudobno- dramatického umenia a viedol aj filmový krúžok. Natočil stovky materiálov o našich študentoch, či už zo skúšok, seminárov, predstavení a vystúpení. Vychoval desiatky vynikajúcich hercov, z ktorých viacerí pokračovali v štúdiu na VŠMU v Bratislave, AU v Banskej Bystrici aj na Janáčkovej akadémii v Brne. Traja jeho bývalí študenti sú v súčasnosti pedagógmi na našej škole, pokračovateľmi v jeho práci.

Štúdium

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča, Exnárova 8 v Košiciach je šesťročné súvislé štúdium v týchto odboroch: Hudobno-dramatické umenie, Hudba, Spev a Tanec. Vymenované odbory sú určené pre absolventov základných škôl. Podmienkou na prijatie do vybraného odboru je úspešné vykonanie talentovej prijímacej skúšky. Vzdelávanie sa našej škole ukončuje po štvrtom ročníku maturitnou skúškou a po šiestom ročníku absolventskou skúškou.

Vyučovací proces

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Na našej škole je organizovaný prostredníctvom individuálneho, skupinového a kolektívneho vyučovania vo forme denného štúdia. Spoločenský význam existencie tejto školy potvrdzuje aj skutočnosť, že v súčasnosti na nej študuje 420 študentov a ich každoročná účasť na verejných vystúpeniach, medzinárodným fórach, workshopoch a súťažiach. Študenti sa môžu zapojiť do mimoškolskej činnosti v rôznorodých krúžkoch a zároveň sa môžu stať členmi umeleckých zoskupení pôsobiacich na škole.

Priestory školy

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Pozostávajú zo štyroch samostatných pavilónov. Tri pavilóny slúžia na vyučovací proces, v nich sa nachádza 21 kolektívnych tried, počítačové učebne, baletné sály, divadelná sála a učebne praktického vyučovania. V štvrtom pavilóne sa nachádza internát pre našich študentov. Internáty je určený pre chlapcov s kapacitou 36 lôžok. Priestory internátu pozostávajú z 18-tich 2-lôžkových izieb umiestnených na 2 podlažiach s miestnosťou pre vychovávateľa, spoločenskou miestnosťou, posilňovňou, izolačkou a sociálnymi zariadeniami. V tomto pavilóne sa nachádza aj výdajná školská jedáleň pre celodenné stravovanie študentov v internáte a obedné stravovanie študentov školy.

 

Od šk. roku 2014/2015 má škola k dispozícii aj nové priestory v budove bývalého Gymnázia na Exnárovej ulici č. 10, kde máme k dispozícii 3 poschodia. Na prvom poschodí sú k dispozícii 4 veľké učebne pre kolektívne vyučovanie, veľká baletná sála, šatňa a divadelná sála, na druhom poschodí sú zborovňa, koncertná sála, šatňa, tanečná sála, 3 veľké a 3 individuálne triedy. Na treťom poschodí sú k dispozícii tri veľké učebne, dve šatne, sprchy a sociálne zariadenia.

 

Rada školy

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Rada školy má 11 členov

Členmi Rady školy sú:

 • 3 zvolení zástupcovia rodičov
 • 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov
 • 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
 • 1 zástupca nepedagogických zamestnancov
 • 1 zvolený zástupca žiakov školy

 

Riadne zvolení členovia Rady školy:

Za rodičov:

 • Mikuláš Režucha
 • Ing. Vladimír Saxa
 • Ing. Magdaléna Sabová

Za pedagogických zamestnancov:

 • Mgr. Katarína Staňová Dis. art
 • PaedDr. Júlia Tkáč a nepedagogických zamestnancov:
 • Bc. Martina Prochyrová

Delegovaní zástupcovia za samosprávny kraj (za zriaďovateľa):

 • Mgr. Jozef Andrejčák PhD.
 • Mgr. art. Ľubica Blaškovičová
 • Mgr. Natália Vince
 • RNDr. Iveta Lazorová

Za žiakov:

 • Tobias Rigó

Rada školy zvolila za:

 • Predsedníčka – Bc. Martina Prochyrová
 • Podpredsedníčka – PaedDr. Júlia Tkáč

 

 

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzervatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.

Nastavenia ochrany súkromia

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...