Prázdny

Harmonogram 2018/19

02. 09. 2019 08:30
Slávnostné otvorenie školského roka

02. 09. 2019 11:00
Zasadnutie pedagogickej rady

03. 09. 2019
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín

04. - 05. 09. 2019
Vystúpenie žiakov na výstave "Sloboda a identita" /Nemecké veľvyslanectvo, Bratislava, Mgr. art. Silvay/

06. 09. 2019
Náhradný termín maturitných skúšok TČOZ, PČOZ

09. 09. 2019
Náhradný a opravný termín maturitných skúšok SJ a AJ

10. 09. 2019
Náhradný termín absolventských skúšok

13. 09. 2019
Termín pre odovzdanie agendy PK, plánu práce výchovného poradcu, koordinátora prevencie, školskej psychologičky

18. 09. 2019
"Mosty bez bariér", Pribeník /Mgr. art. Katina, ArtD./

20. 09. 2019 09:00
Interný seminár /Ex10/10, Červenák, ArtD./

20. 09. 2019
"Biela pastelka" - vystúpenie žiakov /Mgr. art. Katina, ArtD./

20. 09. 2019
Predstavenie "Polnočná omša - P. Karvaš /Poproč, PhDr. Dubielová/

20. 09. 2019 16:00
Plenárna schôdza rodičovskej rady, triedne aktívy, informácie rodičom

24. 09. 2019 09:00
Interný seminár /Ex10/10, Červeňák, ArtD./

03. 10. 2018
Deň nezábudiek - celonárodná verejná zbierka /Mgr. Mravcová/

04. 10. 2018 13:00
Imatrikulácia žiakov 1. ročníkov

04. 10. 2018 18:30 
Noc svetiel a strašidiel

09. 10. 2018 13:00
Interný seminár Hlavného odboru Spev /Mgr. Miháliková, Ex10/10/

11. 10. 2018 11:35 
Finančná gramotnosť I. - prednáška pre žiakov 3. a 4. ročníkov /Mgr. art. Tóth/

11. 10. 2018 11:35
Adaptácia na strednú školu - 1.A /kmeňová trieda, Mgr. Sabolová, PhD., Mgr. Štofirová/

11. 10. 2018 16:30
Andrássyovci v Trebišove - Kaštieľ Trebišov /koncert žiakov školy/

12. 10. 2018
Stužková slávnosť odboru Tanec

16. 10. 2018 9:30
Workshop flautistky Jany Jarkovskej /MgA. Česlová, Ex10/10/

16. 10. 2018 13:00
Interný seminár - HDU Spev /Mgr. Vernarská, Ex8/64/

17. 10. 2018 11:00
Denný stacionár - vystúpenie žiakov pre seniorov /Mgr. art. Katina, ArtD., Ex10/

17. - 19. 10. 2018 
Rovesnícky program prevencie drogových závislostí Filia - Plejsy /Mgr. Mravcová/

17. 10. 2018
Otvor svoje srdce - charitatívna zbierka /Mgr. Mravcová/

18. 10. 2018 11:35 
Finančná gramotnosť II. - prednáška pre žiakov 3. a 4. ročníkov /Mgr. art. Tóth/

18. 10. 2018 11:35
Adaptácia na strednú školu - 1.B /kmeňová trieda, Mgr. Sabolová, PhD., Mgr. Štofirová/

19. 10. 2018 10:00
Interný seminár - Hra na gitare/Mgr. art. Peter Jakab, Ex8/64/

23. 10. 2018 13:00
Pranier - adaptácia drámy A. Millera - The Crucible /3.A, Mgr. art. Bajus, MgA. Pikalík, Ex8/64/

23. - 24. 10. 2018 9:00-17:00 
Správna voľba povolania /Ostrovského 1, Košice/

24. 10. 2018
Študentské voľby

25. 10. 2018 9:30
Interný seminár - Hra na klavíri /PaedDr. Lipánová Nagyová, Ex10/10/

25. 10. 2018 11:35
Hudobná spomienka na Československo - koncert pri príležitosti 100. výročia založenia ČSR /Mgr. art. Katina, ArtD., Ex8/64/

25. 10. 2018 15:30
Duel v Rotunde - spolupráca so ŠUV - vystúpenie žiakov /Zbrojničná, Mgr. art: Katina ArtD./

25. 10. 2018 19:00
Noc v škole

29. 10. 2018 8:00 - 12:00
Metodický deň

30. 10. 2018
Výročie Deklarácie slovenského národa - štátny sviatok

31. 10. - 02.11. 2018 
Jesenné prázdniny

05. 11. 2018
Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách

08. 11. 2018 11:35
Adaptácia na nové prostredie - I.C /Mgr. Sabolová, PhD., Mgr. Štofirová /Ex10/8/

08. 11. 2018 19:00
Playlist - koncert a rozhovor KONJA bandu v VSTV, Colloseum /M. Mus. Marinčák/

09. 11. 2018 9:30
Interný seminár Sláčikových nástrojov /Mgr. art. Červenák, ArtD. /Ex10/10/

12. 11. 2018 7:30
Štvrťročná pedagogická porada

13. 11. 2018 13:00
Interný seminár hlavného odboru Spev /Mgr. Mihaliková /Ex10/10/

14. 11. 2018
Deň otvorených dverí

14. 11. 2018 18:00
Večer francúzskej piesne - Viola, Prešov /MgA. Michna/

14. - 18. 11. 2018
Interpretačný cimbalový seminár a workshop - Akadémia umení v Banskej Bystrici /Mgr. Zakharia/

15. 11. 2018 11:30
Hudba na Ex - prednáška Mgr. art. Petra Katinu, ArtD./žiaci odboru Hudba a Spev - účasť povinná/

15. 11. 2018
Horovov Zemplín 2018 - účasť študentov III:A na súťaži v umeleckom prednese /Mgr. Cimbala/

16. 11. 2018 10:00
Interný seminár - Gitara /Mgr. art. P. Jakab /Ex8/64/

17. 11. 2018 7:30
Noc divadiel - vystúpenie žiakov, Divadlo Thália - Mojmírova 1

20. 11. 2018
Medzinárodný deň študentov

20. 11. 2018 13:00
Interný seminár - HDU Spev /Mc. Moznich /Ex8/64/

21. 11. 2018 10:45
Prevencia látkových závislostí - 1. A - PhDr. Zelenáková Andrea, CPPPaP

22. 11. 2018 9:30
Interný seminár - Klavír /PaedDr. Lipánová Nagyová /Ex10/10/

22. 11. 2018 11:30
ETP - prednáška

23. 11. 2018 9:00
Interný seminá Dychových nástrojov /Mgr.Štefanka /Ex10/10/

23. 11. 2018 10:00
Interný seminár - Klavír /PaedDr. Lipánová Nagyová /Ex10/10/

23. 11. 2018 11:00
Slávnostná akadémia pri príležitosti 60. výročia založenia Internátu - vystúpenie žiakov školy v KC Južan /Mgr. art. Katina, ArtD./

27. 11. 2018 13:00
Interný seminár hlavného odboru Spev /Mgr. Mihaliková /Ex10/10/

27. 11. 2018
Tomko kvintet - koncert a workshop pedagógov na SZUŠ Via arto, Humenné /Mgr. art. Jakab/

27. - 29. 11. 2018
Medzinárodný festival konzervatórií 2018, Prešov /Mgr. art. Katina, ArtD./

29. 11. 2018 11:35
Finančná gramotnosť III.- prednáška pre žiakov 3. a 4. ročníkov /Mgr. art. Tóth/

29. 11. 2018 11:35
Prevencia sexuálne rizikového správania - 3. A, PhDr. Zelenáková Andrea

30. 11. 2018 9:00
Interný seminár - Tanec /Mgr. art. Pichaničová /Ex10/1/

04. 12. 2018 11:00
Koncert učiteľov /Mgr. art. Červenák, ArtD. /Ex8/64/

04. 12. 2018 13:00
Interný seminár - Spev /Mgr. Mihaliková /Ex8/64/

05. 12. 2018 8:30
Triedny seminár - Akordeón /Mgr. art. Katina, ArtD /Ex8/72/

05. - 06. 12. 2018 
PRO EDUCO - Steel aréna

06. 12. 2018 16:00
Červený kríž - oceňovanie darcov - vystúpenie žiakov /Mgr. art. Katina, Obradná sieň, Hviezdoslavova 7/

07. 12. 2018 8:50
Asertívne správanie v kolektíve, 5. ročník /Mgr. Štofirová /Ex8/59/

07. 12. 2018
Vedúci PK spresnia termíny polročných komisionálnych skúšok z hlavných predmetov

07. 12. 2018 13:00
Tomko kvintet - vystúpenie v ŠDKE /oceňovanie osobností/

07. 12. 2018 09:00
Interný seminár - Komorný sláčikový kvartet /Mgr. art. Červenák, ArtD. /Ex8/64/

07. 12. 2018 10:00
Triedny seminár - Klavír /PaedDr. Hollá /Ex8/48/

11. 12. 2018 10:00
Interný seminár - Cimbal /Mgr. Zakhariya /Ex8/64/

11. 12. 2018 13:00
Láskomorňa - hudobno-poetické pásmo žiakov III.A /Mgr. Cimbala /Ex8/64/

11. 12. 2018 14:00
Interný seminár - Spev HDU /Bc. Moznich /Ex8/64/

11. 12. 2018 17:00
Košické rozprávkové vianoce 2018

13. 12. 2018 8:30
Interný seminár - Gitara /Mgr. art. P. Jakab /Ex8/64/

13. 12. 2018 10:30
Profesijná orientácia, IV. ročník /Mgr. Sabolová, PhD, Mgr. Čigašová/

14. 12. 2018 8:00
Interný seminár - Symfonický orchester /Ex8/64/

14. 12. 2018 8:50
Príprava na budúce povolanie VI. ročník /Mgr. Štofirová /Ex8/59/

14. 12. 2018 9:00
Interný seminár - Gitara /Mgr. art. P. Jakab /Ex8/64/

14. 12. 2018 10:00
Interný seminár - Spev /Mgr. Mihalikova /Ex8/64/

14. 12. 2018 19:00
Konja art ku káve - 3:A, Kávy sveta, Hlavná 20 /Mgr. art. Vernarská, Mgr. Cimbala/

18. 12. 2018 13:00
Interný seminár - Spev a Spev HDU /Mgr. Mihaliková, Bc. Moznich /Ex8/26/

19. 12. 2018  11:00
Interný vianočný seminár - Dychové nástroje /MgA. Česlová /Ex8/26/

21. 12. 2018
Posledný deň vyučovania pred prázdninami

21. 12. 2018 12:00
Slávnostné vianočné posedenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy

08. 01. 2019 
Začiatok vyučovania po prázdninách

 

08. 01. 2019
Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách

09. 01. 2019
Ďeň otvorených dverí

11. 01. 2019 9:00
Interný seminár - Hra na klavíri /PaedDr. Lipánová Nagyová /Ex10/10/

14. - 25. 01. 2019
Komisionálne skúšky I. polrok

15. 01. 2019 13:00
Triedny seminár Spev HDU /Bc. Moznich /Ex8/64/

17. 01. 2019 9:00
Interný seminár - Hra na klavíri /PaedDr. Lipánová Nagyová /Ex10/10/

17. 01. 2019 10:00
Triedny seminár Spev HDU /Bc. Moznich /Ex8/64/

17. 01. 2019 11:30
Hodnotiaci seminár Spev HDU /Bc. Moznich /Ex8/64/

17. 01. 2019 14:00
Triedny seminár Spev HDU /Bc. Bujňáková /Ex8/26/

18. 01. 2019 9:00
Interný seminár Sláčikové nástroje /Mgr. art. Silvay /Ex10/10/

18. 01. 2019 9:00
Interný seminár Dychové nástroje /Mgr. Štefanka /Ex8/26/

18. 01. 2019 9:00
Interný seminár Bicie nástroje /Mgr. Štefanka /Ex8/63/

18. 01. 2019 16:00
ZRPŠ

21. - 23. 01. 2019 
Workshop Hortonovej techniky tanca na KONJA s tanečníkmi súboru LetMeC (H)

28. 01. 2019 7:30
Polročná klasifikačná porada

31. 01. 2019
Odovzdávanie polročných výpisov

31. 01. 2019
Posledný deň vyučovania pred polročnými prázdninami

 

01. 02. 2019
Polročné prázdniny

04. 02. 2019
Začiatok vyučovania po polročných prázdninách

07. 02. 2019 09:00
Interný seminár - Sláky /Mgr. art. Červenák, ArtD. Ex10/10/

11. - 12. 02. 2019
Komisionálne skúšky neklasifikovaných a neprospievajúcich žiakov

12. 02. 2019 09:35
Interný seminár - Klavír /PaedDr. Lipánová Nagyová Ex10/10/

12. 02. 2019 13:00
Interný seminár - Spev /Mgr. Mihaliková Ex10/10/

12. 02. 2019
Zasadnutie pedagogickej rady k výsledkom komisionálnych skúšok

12. 02. 2019 10:45
LOVE - Shake speare /Mgr. art. Domovcová Ex8/64/

14. 02. 2019 09:30
Interný seminár - Sláky /Mgr. art. Červenák, ArtD. Ex10/10/

14. 02. 2019
IX. REPREZENTAČNÝ PLES KONJA - Spoločenský pavilón

15. 02. 2019
Posledný deň vyučovania pred jarnými prázdninami

18. - 22. 02. 2019
Jarné prázdniny

25. 02. 2019
Začiatok vyučovania po jarných prázdninách

26. 02. 2019 13:00
Interný seminár - Spev HDU /Bc. Moznich Ex8/64/

26. - 27. 02. 2019 16:00
Koncert žiakov na ZUŠ Jantárová /Mgr. art. Iglódy, Vasilňák/

28. 02. 2019 18:00
Dóm sv. Alžbety - vystúpenie /Vasilňák/

01. 03. 2019 09:00
Interný seminár - Sláky /Mgr. art. Červenák, ArtD., Ex10/10/

01. 03. 2019 09:35
Interný seminár - Spev, Klavír /Mgr. Mihaliková, PaedDr. Lipanová Nagyová, Ex8/48/

04. - 09. 03. 2019
Lyžiarsky zájazd

04. 03. 2019 10:00
Akordeónový výmenný koncert - KONJA a Janáčková Konzervatoř Ostrava /Mgr. art. Katina, ArtD., Ex8/64/

05. 03. 2019 13:00
Interný seminár - Spev /Mgr. Mihaliková, Ex10/10/

07. 03. 2019 11:35
Interný seminár - Cimbal /Mgr. Zakhariya, Ex10/10/

11. 03. 2019 09:35
Stretnutie pri príležitosti MDŽ /Ex8/64/

11. 03. 2019 13:30
MDŽ - vystúpenie, Jegorovovo nám. /Mgr. art. Katina, ArtD./

12. 03. 2019 13:00
Interný seminár - Spev /Mgr. Mihaliková, Ex10/10/

12. 03. 2019
Externá časť a písomná forma internej časti MS zo SJL

13. 03. 2019
Externá časť a písomná forma internej časti MS z ANJ a NEJ

14. 03. 2019 09:35
Interný seminár - Klavír /PaedDr. Lipánová Nagyová, Ex10/10/

14. 03. 2019 11:30
IPrimárna prevencia aktívneho a pasívneho fajčenia - povinná účasť 1.A, 1.B, 1.C, 2.A /Mgr. Mravcová, Ex8/64/

18. 03. 2019 18:00
Koncert KONJA - z diel J. S. Bacha, VSG /Mgr. art. Katina, ArtD./

19. 03. 2019 08:30 - 15:30
Rovesnícky program prevencie užívania drog - Trieda SNP 3 /Mgr. Mravcová/

19. 03. 2019 13:00
Interný seminár - Spev -Mgr. Mihaliková, Ex10/10/

21. 03. 2019 10:00
Metodické usmernenie k prevencii šikanovania žiakov /Mgr. Mravcová, 1.A, Ex10/23/

21. 03. 2019 10:45
Metodické usmernenie k prevencii šikanovania žiakov /Mgr. Mravcová, 1.B, 1.C, Ex10/23/

21. - 23. 03. 2019
Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky na KONJA - Husle /Mgr. art. P. Tóth/

25. 03. 2019 08:30 - 15:30
Rovesnícky program prevencie užívania drog - Trieda SNP 3 /Mgr. Mravcová/

26. 03. 2019 13:00
Interný seminár - Spev /Mgr. Mihaliková, Ex10/10/

28. 03. 2019
Deň učiteľov - vystúpenie VSG

28. - 29. 03. 2019
Prijímacie talentové skúšky

28. - 29. 03. 2019
Nácvik na koncert

02. 04. 2019 11:00
Stretnutie s Veronikou Holbovou, mladou úspešnou speváčkou a vysokoškolskou pedagogičkou, /Mgr. Soňa Mihaliková Ex10/10/

02. 04. 2019 13:00
Interný seminár - Spev HDU /Bc. Moznich Ex8/64/

02. 04. 2019 09:35
Interný seminár - Klavír /PaeDr. Lipánová Nagyová, Ex10/10/

03. 04. 2019 08:00
Interný seminár - Tanec /Mgr. art. Pichaničová, Ex10/1/

03. 04. 2019 18:00
Koncert VI. A - Spev HDU, Halmi cafe /Bc. Moznich/

04. 04. 2019
Rozvoj kariérneho smerovania: Uplatnenie v práci a v živote - 3. ročníky s Mgr. Čigášovou CPPPaP /Mgr. Štofirová, ArtD., Ex8/64/

08. 04. 2019
Trištvrťročná klasifikačná porada

08. 04. 2019 13:00
UPJŠ v Košiciach - Historická aula, Šrobárova 2, vystúpenie žiakov /Mgr. art. Červenák, ArtD./

09. 04. 2019 13:00
Interný seminár - Spev HDU /Bc. Moznich Ex8/64/

10. 04. 2019 10:00
Deň učiteľov na Furči - MÚ

11. 04. 2019
Rozvoj kariérneho smerovania: Životné plánovanie - IV. ročníky s Mgr. Čigášovou CPPPaP /Mgr. Štofirová Ex8/64/

11. 04. 2019
Generálna skúška koncertu

12. 04. 2019 10:00
Interný seminár - Gitara /Mgr. art. P. Jakab, Ex8/64/

02. - 13. 04. 2019
Náhradný termín EČ a PFIČ MS

12. - 13. 04. 2019
Medzinárodná akordeónová súťaž v Ostrave - účasť žiakov

14. 04. 2019
Slávnostný koncert v Štátnom divadle

15. 04. 2019 09:50
Začiatok vyučovania

15. 04. 2019 16:00
Akordeónová prehliadka, ZUŠ Hlavná KE

16. 04. 2019 09:35
Interný seminár - Klavír / PaedDr. Lipanová Nagyová, Ex10/10/

16. 04. 2019 13:00
Interný seminár - Spev /Mgr. Mihaliková Ex10/10/

17. 04. 2019
Posledný deň vyučovania pred Veľkonočnými prázdninami

18. - 23. 04. 2019
Veľkonočné prázdniny

24. 04. 2019
Začiatok vyučovania po Veľkonočných prázdninách

26. 04. 2019
Posledný termín odovzdania absolventských prác 6. ročníka

26. 04. 2019 08:00
Interný absolventský koncert - Tanec /Mgr. art. Pichaničová, Ex10/1/

26. 04. 2019 09:00
Interný seminár - Dychy /Mgr. Štefanka, Ex8/26/

30. 04. 2019 09:35
Interný seminár - Klavír - povinná účasť pre žiakov a PK Klavír /Ex10/10/

30. 04. 2019 13:00
Interný seminár - Spev HDU /Bc. Moznich Ex8/64/

30. 04. 2019 13:00
Interný seminár - Spev /Mgr. Mihaliková, Ex10/10/

30. 04. 2019 17:00
Záverečný koncert - Tanec, Historická radnica


Apríl - máj - Absolventské koncerty

03. 05. 2019 09:30
Interný seminár - Violončelo /Mgr. art. Červenák, ArtD., Ex10/10/

06. - 22. 05. 2019
Absolventské koncerty interné /viď harmonogram/

07. 05. 2019 13:00
Interný seminár - Spev HDU /Bc. Moznich Ex8/64/

09. 05. 2019 09:55 - 11:30
Prevencia násilia v partnerských vzťahoch I.A, I.B, I.C /Mgr. Mravcová /Ex10/15/

10. 05. 2019 09:00
Interný seminár - Dychové nástroje /Mgr. Štefanka, Ex8/26/

10. - 13. 05. 2019
Komisionálne skúšky IV. ročníka

13. 05. 2019 13:30
Deň matiek - vystúpenie Jegorovovo námestie

13. 05. 2019 17:00
Absolventské koncerty - A. Patakyová, M. Kovaľuková, M. Pavlánová /VSG, Hlavná 116/

14. 05. 2019 08:50 - 10:40
Preventívna aktivita "Obchodovanie s ľuďmi" /3.B, Mgr. Mravcová Ex10/15/

14. 05. 2019 09:30
Interný seminár - Klavír /PaedDr. Lipánová Nagyová Ex10/10/

14. 05. 2019 08:50 - 10:40
Obchodovanie s ľuďmi 3.B /Mgr. Mravcová, Ex10/15/

14. 05. 2019 09:35
Interný seminár - Klavír /PaedDr. Lipanová Nagyová, Ex10/10/

14. 05. 2019
Klasifikačná porada pre IV. ročník

14. 05. 2019 19:15
MS 2019 IIHF - koncert KONJA band, Fun zone Košice Kulturpark, Kukučínova 2, Košice /M. Mus. Marinčák/

15. 05. 2019
Rozlúčka so štvtákmi

15. 05. 2019 15:15
MS 2019 IIHF - koncert KONJA Folk band, Fun zone Košice Kulturpark, Kukučínova 2, Košice /Mgr. art. Nemcová/

15. 05. 2019 17:00
Absolventské predstavenie - HDU herectvo /Tabačka kulturfabrik, Gorkého 2/

16. 05. 2019 13:00
Verejná maturitná skúška PČOZ - Spev HDU a Tanec, Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2, Bc. Moznich, Bajin-Litvinova, Ing. Jakab, M. Mus. Marinčák, Zsiga/

17. 05. 2019 15:00/18:00
Maturitné predstavenie - HDU herectvo Thalia - Máraiho štúdio, Timonova 3, KE /PhdDr. Dubielová, Mgr. art. Štafurová/

20. - 24. 05. 2019
Praktický pedagogický výstup pre VI. ročník

20. - 24. 05. 2019
Akademický týždeň pre IV. ročník

20. 05. 2019 19:15
MS 2019 IIHF - koncert KONJA band, Fun zone Košice, areál Kulturpark, Kukučínova 2 /M. Mus. Marinčák/

21. 05. 2019 13:00
Interný seminár - Spev /Mgr, Mihaliková/

21. 05. 2019 13:00
Tragos /Mgr. art. Bajus Ex8/64/

21. 05. 2019 14:00
Hodnotiaci seminár I.A - Spev HDU /PaedDr. Kováčová/

22. 05. 2019 17:00
Absolventské predstavenie - HDU spev, Tanec - Thália - Máraiho štúdio, Timonova 3, Košice

27. 05. 2019 11:00
Miroslava Rybnická - flautový koncert - povinná účasť pre 1.-3. ročník odboru Hudba /Ex10/10/

27. - 31. 05. 2019
TČOZ (Teoretické maturitné skúšky)

28. 05. 2019 09:35
Interný seminár - Klavír /PaedDr. Lipanová Nagyová, Ex10/10/

28. 05. 2019 10:00-10:45
Poskytovanie predlekárskej prvej pomoci I:A, I.B, I:C, II.A

28. 05. 2019 10:45-11:30
Poskytovanie predlekárskej prvej pomoci II:B, II:C, III.A, III.B, III.C

30. - 31. 05. 2019
Komisionálne skúšky pre VI. ročník

03. 06. 2019 09:30
Klasifikačná porada pre VI. ročník /Ex8/58/

03. - 07. 06. 2019
Akademický týždeň pre VI. ročník

04. 06. 2019 13:00
Interný seminár - Spev HDU /Bc. Moznich, Ex8/64/

04. 06. 2019 13:00
Interný seminár - Spev /Mgr. Mihaliková, Ex10/10/

04. 06. 2019 16:00-18:00
Hudba v lese /Mgr. Špaková Kornucikova/

05. 06. 2019
Use The City - vystúpenie žiakov školy, nádvorie Historickej radnice /Mgr. art. Katina, ArtD./

05. 06. 2019 17:00
Gala koncert "Predstavujeme košické talenty" - pred Štátnym divadlom

07. 06. 2019 9:00
Slávnosť maturantov /Ex8/64/

10. - 14. 06. 2019
Obhajoby prác, súborná skúška z pedagogickej prípravy (absolventské skúšky)

10. 06. 2019
Vedúci PK spresnia termíny komisionálnych skúšok druhého polroka z hlavných predmetov pre 1., 2., 3., a 5. ročník

10. 06. 2019 13:00
Denný stacionár - vystúpenie žiakov školy /Ex10, Mgr. art. Katina ArtD./

11. 06. 2019 10:00
KC Južan - vystúpenie žiakov školyedúci PK spresnia termíny komisionálnych skúšok druhého polroka z hlavných predmetov pre 1., 2., 3., a 5. ročník

12. 06. 2019 15:00
Festival komunitnej hudby, Prešov 2019, Univerzitná knižnica - vystúpenie žiakov školy /Mgr. art. Katina ArtD./

13. 06. 2019 9:35
Interný seminár - Klavír /PaedDr. Lipánová Nagyová /Ex10/10/

13. 06. 2019 10:00
Triedny seminár - Spev HDU - I. A - 2. skupina /MgA. Kleisová, Ex8/64/

13. 06. 2019 11:30
Profesná orientácia - III. ročníky /Mgr. Štofirová, Mgr. Sabolová Fabianová, PhD., Ex8/21/

13. 06. 2019 13:00
Koncoročná skúška HOŠ - Herectvo V. A /Mgr. Bajin, Art.D., Ex8/64/

14. 06. 2019 9:00
Interný seminár - Sláčikové nástroje /Mgr. art. Červenák, Art.D., Ex10/10/

17. 06. 2019 14:30
Triedny seminár - Spev HDU /Mgr. Vernarská, Ex8/64/

17. - 21. 06. 2019
Skúšky z hlavných predmetov v druhom polroku pre 1., 2., 3., a 5. ročník

17. - 21. 06. 2019 8:00 - 17:00
Art Film Fest - Workshop, účasť žiakov /Mgr. art. Bajus/

18. 06. 2019
Druhé kolo prijímacích talentových skúšok

20. 06. 2019 9:00
Hodnotiaci seminár - Dychové nástroje /Mgr. Štefanka, Ex8/26/

20. 06. 2019 10:00
Operné štúdio /MgA. Michna, Ex8/64/

20. 06. 2019 18:00
Operné štúdio - vstup pre verejnosť

21. 06. 2019 10:00
Triedny seminár - Spev HDU - V: A /Mgr. Pasnišinová, Ex8/26/

21. 06. 2019 16:00
ZRPŠ

21. 06. 2019
Posledný termín odovzdania tém na absolventské práce pre šk. r. 2019/2020

24. 06. 2019 7:30
Koncoročná klasifikačná porada pre 1., 2., 3., a 5. ročník.

25. 06. 2019 11:00
Slávnostné vyradenie absolventov 2019 - Historická radnica, Hlavná 59/

28. 06. 2019
Koncert "Príďte za operou" - spolupráca s Opera Slovakia - vystúpenie žiakov školy /Grejtáková/

28. 06. 2019
Odovzdávanie vysvedčení, slávnostné ukončenie školského roka

01. 07. - 31. 08. 2019
Letné prázdniny

Služby pre študentov

Ubytovanie  

Povinné údaje pre platbu za ubytovanie od 1. 9. 2015

Číslo účtu: 7000434142 / 8180 
Kód banky: Štátna pokladnica 
IBAN: SK63 8180 0000 0070 0043 4142 
BIC – SWIFT kód: SPSRSKBA
Názov príjemcu: Konzervatórium Jozefa Adamoviča
Čiastka: Platba za 1 mesiac 
Variabilný symbol: podľa aktuálneho mesiaca: mesiac, rok  napr.: 12016 
Konštantný symbol: 0308 
Správa pre príjemcu: Meno ubytovaného študenta

Ubytovanie – študentská izba
Študenti Konzervatória JA: 25,0 € lôžko/mesiac od septembra 2019.
Ostatní: 25,00 € lôžko/mesiac od septembra 2019.

Školská jedáleň 

Cena celodennej stravy: 3,60 €
Cena obeda: 1,26 €

Lístky na obed je možné zakúpiť na študijnom oddelení školy. 

AKTUÁLNY JEDÁLNY LÍSTOK

Maturitné skúšky v školskom roku  2019/2020 –  termíny

Externá časť a písomná forma internej časti MS zo SJL/ slovenský jazyk a literatúra/ 17. 03. 2020 / utorok/
Externá časť a písomná forma internej časti MS z AJ a NJ   / anglický jazyk, nemecký jazyk/ 18. 03. 2020 / streda
PČOZ-MS/ praktická časť odbornej zložky/ 14. 05. – 15. 05. 2020
Akademický týždeň 18. 05. – 22. 05. 2020
TČOZ-MS/ teoretická časť odbornej zložky/ 25. 05. – 28. 05. 2020
   
  • Náhradný termín EČ MS a PFIČ maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 3. - 6. septembra 2020
  • Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr do 1. augusta 2020.

 

  • Opravný termín EČ MS a PFIČ MS pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční v termíne 3. - 6. septembra 2020
  • Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2020.

    Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2019/2020 sú zverejnené na www.nucem.sk.

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky v roku 2019/2020

 

 

 

AbsolvENTSKé skúšky v školskom roku  2019/2020 –  termínY

Odovzdanie absolventských prác najneskôr do 30. 04. 2020
Absolventské koncerty apríl – máj 2020
Praktický pedagogický výstup 18.05. – 22.05.2020
Akademický týždeň   01.06. – 05.06.2020
Obhajoby a súborná pedagogická príprava  

08. 06. –12. 06. 2020

Vyradenie absolventov 26.06. 2020 Historická radnica

 

 

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzevatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.