Prázdny

Harmonogram 2018/19

03. 09. 2018 08:30
Slávnostné otvorenie školského roka

03. 09. 2018 11:00
Zasadnutie pedagogickej rady

04. 09. 2018 
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín

06. 09. 2018
Náhradný termín maturitných skúšok TČOZ, PČOZ

06. 09. 2018 18:30
Festival divadiel - Teatr Dramatyczny - I.A, II. A /Mgr. art. Bajus/

07. 09. 2018
Náhradný a opravný termín maturitných skúšok SJ a AJ

10. 09. 2018
Náhradný termín absolventských skúšok

12. 09. 2018 8:00
BOZP /Ex8/64/

14. 09. 2018 9:30
Interný seminár Sláky /Mgr. art. Červenák, ArtD., Ex10/10/

17. 09. 2018
Termín pre odovzdanie agendy PK, plánu práce výchovného poradcu, koordinátora prevencie, školskej psychologičky

21. 09. 2018 11:00
Biela pastelka /vystúpenie žiakov školy, Immaculata/

21. 09. 2018 18:00
Festival starého umenia Abova /vystúpenie žiakov školy/ Kaštieľ Nižná Kamenica/

25. 09. 2018
Interný seminár

28. 09. 2018 16:00
Plenárna schôdza rodičovskej rady, triedne aktívy, informácie rodičom

03. 10. 2018
Deň nezábudiek - celonárodná verejná zbierka /Mgr. Mravcová/

04. 10. 2018 13:00
Imatrikulácia žiakov 1. ročníkov

04. 10. 2018 18:30 
Noc svetiel a strašidiel

09. 10. 2018 13:00
Interný seminár Hlavného odboru Spev /Mgr. Miháliková, Ex10/10/

11. 10. 2018 11:35 
Finančná gramotnosť I. - prednáška pre žiakov 3. a 4. ročníkov /Mgr. art. Tóth/

11. 10. 2018 11:35
Adaptácia na strednú školu - 1.A /kmeňová trieda, Mgr. Sabolová, PhD., Mgr. Štofirová/

11. 10. 2018 16:30
Andrássyovci v Trebišove - Kaštieľ Trebišov /koncert žiakov školy/

12. 10. 2018
Stužková slávnosť odboru Tanec

16. 10. 2018 9:30
Workshop flautistky Jany Jarkovskej /MgA. Česlová, Ex10/10/

16. 10. 2018 13:00
Interný seminár - HDU Spev /Mgr. Vernarská, Ex8/64/

17. 10. 2018 11:00
Denný stacionár - vystúpenie žiakov pre seniorov /Mgr. art. Katina, ArtD., Ex10/

17. - 19. 10. 2018 
Rovesnícky program prevencie drogových závislostí Filia - Plejsy /Mgr. Mravcová/

17. 10. 2018
Otvor svoje srdce - charitatívna zbierka /Mgr. Mravcová/

18. 10. 2018 11:35 
Finančná gramotnosť II. - prednáška pre žiakov 3. a 4. ročníkov /Mgr. art. Tóth/

18. 10. 2018 11:35
Adaptácia na strednú školu - 1.B /kmeňová trieda, Mgr. Sabolová, PhD., Mgr. Štofirová/

19. 10. 2018 10:00
Interný seminár - Hra na gitare/Mgr. art. Peter Jakab, Ex8/64/

23. 10. 2018 13:00
Pranier - adaptácia drámy A. Millera - The Crucible /3.A, Mgr. art. Bajus, MgA. Pikalík, Ex8/64/

23. - 24. 10. 2018 9:00-17:00 
Správna voľba povolania /Ostrovského 1, Košice/

24. 10. 2018
Študentské voľby

25. 10. 2018 9:30
Interný seminár - Hra na klavíri /PaedDr. Lipánová Nagyová, Ex10/10/

25. 10. 2018 11:35
Hudobná spomienka na Československo - koncert pri príležitosti 100. výročia založenia ČSR /Mgr. art. Katina, ArtD., Ex8/64/

25. 10. 2018 15:30
Duel v Rotunde - spolupráca so ŠUV - vystúpenie žiakov /Zbrojničná, Mgr. art: Katina ArtD./

25. 10. 2018 19:00
Noc v škole

29. 10. 2018 8:00 - 12:00
Metodický deň

30. 10. 2018
Výročie Deklarácie slovenského národa - štátny sviatok

31. 10. - 02.11. 2018 
Jesenné prázdniny

05. 11. 2018
Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách

08. 11. 2018 11:35
Adaptácia na nové prostredie - I.C /Mgr. Sabolová, PhD., Mgr. Štofirová /Ex10/8/

08. 11. 2018 19:00
Playlist - koncert a rozhovor KONJA bandu v VSTV, Colloseum /M. Mus. Marinčák/

09. 11. 2018 9:30
Interný seminár Sláčikových nástrojov /Mgr. art. Červenák, ArtD. /Ex10/10/

12. 11. 2018 7:30
Štvrťročná pedagogická porada

13. 11. 2018 13:00
Interný seminár hlavného odboru Spev /Mgr. Mihaliková /Ex10/10/

14. 11. 2018
Deň otvorených dverí

14. 11. 2018 18:00
Večer francúzskej piesne - Viola, Prešov /MgA. Michna/

14. - 18. 11. 2018
Interpretačný cimbalový seminár a workshop - Akadémia umení v Banskej Bystrici /Mgr. Zakharia/

15. 11. 2018 11:30
Hudba na Ex - prednáška Mgr. art. Petra Katinu, ArtD./žiaci odboru Hudba a Spev - účasť povinná/

15. 11. 2018
Horovov Zemplín 2018 - účasť študentov III:A na súťaži v umeleckom prednese /Mgr. Cimbala/

16. 11. 2018 10:00
Interný seminár - Gitara /Mgr. art. P. Jakab /Ex8/64/

17. 11. 2018 7:30
Noc divadiel - vystúpenie žiakov, Divadlo Thália - Mojmírova 1

20. 11. 2018
Medzinárodný deň študentov

20. 11. 2018 13:00
Interný seminár - HDU Spev /Mc. Moznich /Ex8/64/

21. 11. 2018 10:45
Prevencia látkových závislostí - 1. A - PhDr. Zelenáková Andrea, CPPPaP

22. 11. 2018 9:30
Interný seminár - Klavír /PaedDr. Lipánová Nagyová /Ex10/10/

22. 11. 2018 11:30
ETP - prednáška

23. 11. 2018 9:00
Interný seminá Dychových nástrojov /Mgr.Štefanka /Ex10/10/

23. 11. 2018 10:00
Interný seminár - Klavír /PaedDr. Lipánová Nagyová /Ex10/10/

23. 11. 2018 11:00
Slávnostná akadémia pri príležitosti 60. výročia založenia Internátu - vystúpenie žiakov školy v KC Južan /Mgr. art. Katina, ArtD./

27. 11. 2018 13:00
Interný seminár hlavného odboru Spev /Mgr. Mihaliková /Ex10/10/

27. 11. 2018
Tomko kvintet - koncert a workshop pedagógov na SZUŠ Via arto, Humenné /Mgr. art. Jakab/

27. - 29. 11. 2018
Medzinárodný festival konzervatórií 2018, Prešov /Mgr. art. Katina, ArtD./

29. 11. 2018 11:35
Finančná gramotnosť III.- prednáška pre žiakov 3. a 4. ročníkov /Mgr. art. Tóth/

29. 11. 2018 11:35
Prevencia sexuálne rizikového správania - 3. A, PhDr. Zelenáková Andrea

30. 11. 2018 9:00
Interný seminár - Tanec /Mgr. art. Pichaničová /Ex10/1/

04. 12. 2018 11:00
Koncert učiteľov /Mgr. art. Červenák, ArtD. /Ex8/64/

04. 12. 2018 13:00
Interný seminár - Spev /Mgr. Mihaliková /Ex8/64/

05. 12. 2018 8:30
Triedny seminár - Akordeón /Mgr. art. Katina, ArtD /Ex8/72/

05. - 06. 12. 2018 
PRO EDUCO - Steel aréna

06. 12. 2018 16:00
Červený kríž - oceňovanie darcov - vystúpenie žiakov /Mgr. art. Katina, Obradná sieň, Hviezdoslavova 7/

07. 12. 2018 8:50
Asertívne správanie v kolektíve, 5. ročník /Mgr. Štofirová /Ex8/59/

07. 12. 2018
Vedúci PK spresnia termíny polročných komisionálnych skúšok z hlavných predmetov

07. 12. 2018 13:00
Tomko kvintet - vystúpenie v ŠDKE /oceňovanie osobností/

07. 12. 2018 09:00
Interný seminár - Komorný sláčikový kvartet /Mgr. art. Červenák, ArtD. /Ex8/64/

07. 12. 2018 10:00
Triedny seminár - Klavír /PaedDr. Hollá /Ex8/48/

11. 12. 2018 10:00
Interný seminár - Cimbal /Mgr. Zakhariya /Ex8/64/

11. 12. 2018 13:00
Láskomorňa - hudobno-poetické pásmo žiakov III.A /Mgr. Cimbala /Ex8/64/

11. 12. 2018 14:00
Interný seminár - Spev HDU /Bc. Moznich /Ex8/64/

11. 12. 2018 17:00
Košické rozprávkové vianoce 2018

13. 12. 2018 8:30
Interný seminár - Gitara /Mgr. art. P. Jakab /Ex8/64/

13. 12. 2018 10:30
Profesijná orientácia, IV. ročník /Mgr. Sabolová, PhD, Mgr. Čigašová/

14. 12. 2018 8:00
Interný seminár - Symfonický orchester /Ex8/64/

14. 12. 2018 8:50
Príprava na budúce povolanie VI. ročník /Mgr. Štofirová /Ex8/59/

14. 12. 2018 9:00
Interný seminár - Gitara /Mgr. art. P. Jakab /Ex8/64/

14. 12. 2018 10:00
Interný seminár - Spev /Mgr. Mihalikova /Ex8/64/

14. 12. 2018 19:00
Konja art ku káve - 3:A, Kávy sveta, Hlavná 20 /Mgr. art. Vernarská, Mgr. Cimbala/

18. 12. 2018 13:00
Interný seminár - Spev a Spev HDU /Mgr. Mihaliková, Bc. Moznich /Ex8/26/

19. 12. 2018  11:00
Interný vianočný seminár - Dychové nástroje /MgA. Česlová /Ex8/26/

21. 12. 2018
Posledný deň vyučovania pred prázdninami

21. 12. 2018 12:00
Slávnostné vianočné posedenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy

08. 01. 2019 
Začiatok vyučovania po prázdninách

 

08. 01. 2019
Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách

09. 01. 2019
Ďeň otvorených dverí

11. 01. 2019 9:00
Interný seminár - Hra na klavíri /PaedDr. Lipánová Nagyová /Ex10/10/

14. - 25. 01. 2019
Komisionálne skúšky I. polrok

15. 01. 2019 13:00
Triedny seminár Spev HDU /Bc. Moznich /Ex8/64/

17. 01. 2019 9:00
Interný seminár - Hra na klavíri /PaedDr. Lipánová Nagyová /Ex10/10/

17. 01. 2019 10:00
Triedny seminár Spev HDU /Bc. Moznich /Ex8/64/

17. 01. 2019 11:30
Hodnotiaci seminár Spev HDU /Bc. Moznich /Ex8/64/

17. 01. 2019 14:00
Triedny seminár Spev HDU /Bc. Bujňáková /Ex8/26/

18. 01. 2019 9:00
Interný seminár Sláčikové nástroje /Mgr. art. Silvay /Ex10/10/

18. 01. 2019 9:00
Interný seminár Dychové nástroje /Mgr. Štefanka /Ex8/26/

18. 01. 2019 9:00
Interný seminár Bicie nástroje /Mgr. Štefanka /Ex8/63/

18. 01. 2019 16:00
ZRPŠ

21. - 23. 01. 2019 
Workshop Hortonovej techniky tanca na KONJA s tanečníkmi súboru LetMeC (H)

28. 01. 2019 7:30
Polročná klasifikačná porada

31. 01. 2019
Odovzdávanie polročných výpisov

31. 01. 2019
Posledný deň vyučovania pred polročnými prázdninami

 

01. 02. 2019
Polročné prázdniny

04. 02. 2019
Začiatok vyučovania po polročných prázdninách

07. 02. 2019 09:00
Interný seminár - Sláky /Mgr. art. Červenák, ArtD. Ex10/10/

11. - 12. 02. 2019
Komisionálne skúšky neklasifikovaných a neprospievajúcich žiakov

12. 02. 2019 09:35
Interný seminár - Klavír /PaedDr. Lipánová Nagyová Ex10/10/

12. 02. 2019 13:00
Interný seminár - Spev /Mgr. Mihaliková Ex10/10/

12. 02. 2019
Zasadnutie pedagogickej rady k výsledkom komisionálnych skúšok

12. 02. 2019 10:45
LOVE - Shake speare /Mgr. art. Domovcová Ex8/64/

14. 02. 2019 09:30
Interný seminár - Sláky /Mgr. art. Červenák, ArtD. Ex10/10/

14. 02. 2019
IX. REPREZENTAČNÝ PLES KONJA - Spoločenský pavilón

15. 02. 2019
Posledný deň vyučovania pred jarnými prázdninami

18. - 22. 02. 2019
Jarné prázdniny

25. 02. 2019
Začiatok vyučovania po jarných prázdninách

26. 02. 2019 13:00
Interný seminár - Spev HDU /Bc. Moznich Ex8/64/

26. - 27. 02. 2019 16:00
Koncert žiakov na ZUŠ Jantárová /Mgr. art. Iglódy, Vasilňák/

28. 02. 2019 18:00
Dóm sv. Alžbety - vystúpenie /Vasilňák/

01. 03. 2019 09:00
Interný seminár - Sláky /Mgr. art. Červenák, ArtD., Ex10/10/

01. 03. 2019 09:35
Interný seminár - Spev, Klavír /Mgr. Mihaliková, PaedDr. Lipanová Nagyová, Ex8/48/

04. - 09. 03. 2019
Lyžiarsky zájazd

04. 03. 2019 10:00
Akordeónový výmenný koncert - KONJA a Janáčková Konzervatoř Ostrava /Mgr. art. Katina, ArtD., Ex8/64/

05. 03. 2019 13:00
Interný seminár - Spev /Mgr. Mihaliková, Ex10/10/

07. 03. 2019 11:35
Interný seminár - Cimbal /Mgr. Zakhariya, Ex10/10/

11. 03. 2019 09:35
Stretnutie pri príležitosti MDŽ /Ex8/64/

11. 03. 2019 13:30
MDŽ - vystúpenie, Jegorovovo nám. /Mgr. art. Katina, ArtD./

12. 03. 2019 13:00
Interný seminár - Spev /Mgr. Mihaliková, Ex10/10/

12. 03. 2019
Externá časť a písomná forma internej časti MS zo SJL

13. 03. 2019
Externá časť a písomná forma internej časti MS z ANJ a NEJ

14. 03. 2019 09:35
Interný seminár - Klavír /PaedDr. Lipánová Nagyová, Ex10/10/

14. 03. 2019 11:30
IPrimárna prevencia aktívneho a pasívneho fajčenia - povinná účasť 1.A, 1.B, 1.C, 2.A /Mgr. Mravcová, Ex8/64/

18. 03. 2019 18:00
Koncert KONJA - z diel J. S. Bacha, VSG /Mgr. art. Katina, ArtD./

19. 03. 2019 08:30 - 15:30
Rovesnícky program prevencie užívania drog - Trieda SNP 3 /Mgr. Mravcová/

19. 03. 2019 13:00
Interný seminár - Spev -Mgr. Mihaliková, Ex10/10/

21. 03. 2019 10:00
Metodické usmernenie k prevencii šikanovania žiakov /Mgr. Mravcová, 1.A, Ex10/23/

21. 03. 2019 10:45
Metodické usmernenie k prevencii šikanovania žiakov /Mgr. Mravcová, 1.B, 1.C, Ex10/23/

21. - 23. 03. 2019
Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky na KONJA - Husle /Mgr. art. P. Tóth/

25. 03. 2019 08:30 - 15:30
Rovesnícky program prevencie užívania drog - Trieda SNP 3 /Mgr. Mravcová/

26. 03. 2019 13:00
Interný seminár - Spev /Mgr. Mihaliková, Ex10/10/

28. 03. 2019
Deň učiteľov - vystúpenie VSG

28. - 29. 03. 2019
Prijímacie talentové skúšky

28. - 29. 03. 2019
Nácvik na koncert

 

 

 

 

 

Služby pre študentov

Ubytovanie  

Povinné údaje pre platbu za ubytovanie od 1. 9. 2015

Číslo účtu: 7000434142 / 8180 
Kód banky: Štátna pokladnica 
IBAN: SK63 8180 0000 0070 0043 4142 
BIC – SWIFT kód: SPSRSKBA
Názov príjemcu: Konzervatórium Jozefa Adamoviča
Čiastka: Platba za 1 mesiac 
Variabilný symbol: podľa aktuálneho mesiaca: mesiac, rok  napr.: 12016 
Konštantný symbol: 0308 
Správa pre príjemcu: Meno ubytovaného študenta

Ubytovanie – študentská izba
Študenti Konzervatória JA: 19,60 € lôžko/mesiac 
Ostatní: 19,60 € lôžko/mesiac

Školská jedáleň 

Cena celodennej stravy: 2,80 €
Cena obeda: 1,19 €

Lístky na obed je možné zakúpiť na sekretariáte školy. 

AKTUÁLNY JEDÁLNY LÍSTOK

Maturitné skúšky v školskom roku  2018/2019 –  termíny

Externá časť a písomná forma internej časti MS zo SJL/ slovenský jazyk a literatúra/ 12. 03. 2019 / utorok/
Externá časť a písomná forma internej časti MS z AJ a NJ   / anglický jazyk, nemecký jazyk/ 13. 03. 2019 / streda
PČOZ-MS/ praktická časť odbornej zložky/ 16. 05. – 17. 05. 2019
Akademický týždeň 20. 05. – 24. 05. 2019
TČOZ-MS/ teoretická časť odbornej zložky/ 27. 05. – 31. 05. 2019
   
  • Náhradný termín EČ MS a PFIČ maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 9. - 12. apríla 2019.
  • Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr do 1.apríla 2019.

 

  • Opravný termín EČ MS a PFIČ MS pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční v termíne 3. - 6. septembra 2019
  • Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2019.

    Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2018/2019 sú zverejnené na www.nucem.sk.

 

AbsolvENTSKé skúšky v školskom roku  2018/2019 –  termínY

Odovzdanie absolventských prác najneskôr do 30. 04. 2019
Absolventské koncerty apríl – máj 2019
Praktický pedagogický výstup 20.05. – 24.05.2019
Akademický týždeň   03.06. – 07.06.2019
Obhajoby a súborná pedagogická príprava  

10. 06. –14. 06. 2019

Vyradenie absolventov 21.06. 2019

 

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzevatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.