Prázdny

Úspešní absolventi

Konzervatórium, ktoré má dvadsaťštyri ročnú históriu (predtým pôsobiace pod názvom Spojená škola s organizačnými zložkami Konzervatórium a Stredná umelecká škola a pôvodne pod názvom Stredná umelecká škola) vychovalo veľké množstvo úspešných absolventov. Študenti, ktorí študovali na našej škole, pokračovali v štúdiu na vysokých školách, úspešne pôsobia v profesionálnych divadlách, alebo učia na Základných umeleckých školách.

Tento zoznam našich úspešných študentov nie je úplný. Určite sme si nespomenuli na všetkých našich bývalých študentov a takisto nevieme o všetkých,
kam ich zavial osud. Myslíme si však, že máme byť na čo hrdí, lebo aj tento krátky zoznam je svedectvom veľmi dobrej, systematickej a odbornej práce našich pedagógov.

Mgr. art. František Balog 
Patrí medzi našich najlepších absolventov. Chlapec, ktorý vyrastal v detskom domove študoval na našej škole herectvo a už počas štúdia sa s úspechom zúčastnil viacerých súťaží. Bol prijatý na VŠMU v Bratislave - muzikálové herectvo. Na prijímacích pohovoroch všetkých uchvátil svojím spevom, tancom aj 
hereckým prejavom a skončil na
1. mieste. Od ukončenia štúdií hosťuje vo viacerých slovenských divadlách, je členom ŠD Košice a pedagogicky pôsobil aj na našej škole. Mohol tak odovzdávať svoje skúsenosti ďalším generáciám študentov.

Mgr. art. Eva Blašková 
Tiež študovala herectvo na AU v Banskej Bystrici. V súčasnosti je moderátorkou bratislavského rádia Hey a zároveň nezanevrela ani na divadlo a hosťuje v divadle Pôtoň.

Mgr. art. Lívia Dujavová 
Je ďalšou našou veľmi úspešnou absolventkou, okrem toho, že pôsobí v ŠD v Košiciach učí aj na našej škole.

Mgr. art. Jana Wernerová 
Je prvou študentkou našej školy, ktorá pokračovala vo svojich štúdiách na AU v Banskej Bystrici.
V súčasnosti hrá v profesionálnom divadle Na peróne a pôsobí aj ako pedagóg herectva na našom konzervatóriu.

Mgr. art Michaela Domovcová 
Po vzore svojich starších 
spolužiačok pokračovala v štúdiu
na AU v Banskej Bystrici, po skončení sa vrátila k nám učiť.

Mgr. art. Silvia Svákusová, Mgr. art. Alexandra Fábryová, a Mgr. art. Jana Štafurová 
Sú ďalší naši študenti, ktorí študovali na AU v Banskej Bystrici hereckú tvorbu.

Mgr. art. Alexandra Holubová 
Študovala spev na AU v Banskej Bystrici.

Mgr. art. Alžbeta Smolinková
Študovala spev na AU v Banskej Bystrici a pôsobí ako pedagóg na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča. Účinkuje v ŠD Košice.

Mgr.art. Denisa Havrľová 
Študovala filmovú dokumentárnu tvorbu na AU v Banskej Bystrici a filmovú réžiu na VŠMU v Bratislave, je úspešnou novinárkou, rómskou aktivistkou a bývalou šéfredaktorkou rómskych novín Romano nevo lil, bývalou poradkyňou štátnej tajomníčky pre rómske komunity, v súčasnosti pôsobiaca ako novinárka TASR.

Mgr. Iveta Fečová 
Študovala na UKF v Nitre hudobnú výchovu a spev.

Mgr. Zuzana Pavlíčková - Grivalská 
Ďalšia talentovaná absolventka našej školy, ktorá v súčasnosti pôsobí ako riaditeľka na ZUŠ v Spišskej Belej.

Mgr. Zuzana Lojková  
Je ďalšou našou absolventkou, ktorá je vo funkcii riaditeľky a to Cirkevnej základnej školy v Rožňave.

Bc. Mária Reľovská a Mgr. Marian Leskovjanský 
Študovali na KU v Ružomberku, Marian hru na klavíri a Mária spev.

Mgr. Ivana Jakubčová 
Študovala na Filozofickej fakulte PU - estetiku a slovenský jazyk, v súčasnosti je umeleckou šéfkou Komorného divadla bez opony - Portál

Mgr. Zuzana Dancáková 
Tiež študovala na Filozofickej fakulte PU - estetiku a slovenský jazyk a spolu s Ivanou pôsobí v divadle Portál a Prešovskom národnom divadle.

Mgr. Katarína Pusztaiová 
Študovala na Filozofickej fakulte PU estetiku a hrala v profesionálnom prešovskom divadle Babadlo.

Mgr. Andrea Nevoľná, Mgr. Eva Kalujová, Mgr. Zuzana Henčeková a Mgr. Eva Mizeráková 
Ďalšie naše bývalé herečky, ktoré študovali na Filozofickej fakulte PU odbor estetika.

Mgr. Elena Kaštelyová 
e ďalšou našou bývalou herečkou študujúcou na vysokej škole - UPJŠ v Košiciach. Účinkovala aj v divadle Thália v Košiciach.

Mgr. Jana Masičová - Šotová 
Študovala estetiku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Mgr. Katarína Staňová 
Je ďalšou z veľkého počtu našich študentov, ktorí študovali na Filozofickej fakulte PU – estetiku/slovenský jazyk a zároveň ďalšou našou bývalou študentkou ktorá učí na našej škole.

Bc. Rado Moznich a Mgr. Martina Gulášová 
Študovali na našej škole spev a potom študovali na PU hudobnú výchovu a estetiku. Rado Moznich u nás pôsobí ako pedagóg spevu pre HDU.

Mgr. Jozef Šivák 
Náš semifinalista súťaže Superstar bol redaktorom Slovenskej televízie a zároveň organizátorom skvelého medzinárodného festivalu rómskej hudby, pôsobil aj ako hovorca na ministerstve pôdohospodárstva, v súčasnosti je radaktorom televízie TA3.

Gejza Adam, Norbert Demeter, Miroslav Filko a Július Hudi 
Sú tiež absolventmi našej školy, ktorí u nás učili.

Mgr. Martin Horváth 
Študoval hudobnú výchovu - husle na Univerzite Konštantína Filozofa
v Nitre, pedagogicky pôsobil aj na našej škole, v súčasnosti učí na
ZUŠ v Rimavskej Sobote a na súkromnom konzervatóriu v Rimavskej Sobote.

Mgr. Nikola Schwarcová a 
Mgr. Katarína Hurtuková
 
Sú naše bývalé herečky, ktoré študovali na KU v Ružomberku Špeciálnu pedagogiku.

Mgr. Slavo Klempár, Michal Demeter, Janka Škvareninová - Trojáková a Ladislav Bubnár 
Týto naši absolventi pôsobia, alebo pôsobili v opere ŠD v Košiciach, ako členovia operného zboru, Slavo Klempár zároveň učí aj na súkromnom konzervatóriu.

Amira Fabianová 
Úspešná semifinalistka súťaže Miliónový tanec má vlastnú tanečnú skupinu v Holíči

Viktória Šándorová, Nikolai Gábor, Jaroslav Godla, Lucia Hangurbadžová, Žaneta Štipáková a ďalší naši absolventi pôsobia v profesionálnom rómskom divadle Romathan

Slávka Oláhová 
Je úspešnou speváčkou doma aj v zahraničí, v súčasnosti učí na súkromnom konzervatóriu v Rimavskej Sobote.

Jaroslav Baláž a Stanislav Šarišský 
Spievajú v profesionálnom ukrajinskom súbore PUĽS

Mgr. Veronika Zambová-Danielová, Mgr. Lucia Králová 
a bývalé študentky HDU študovali na Vysokej škole Zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety

Lívia Zacharovská, Kristína Konečná a VeronikaPéková-Kleščová 
Naše bývalé študentky herectva sa uplatnili v modelingu doma aj v zahraničí.

Svetlana Križáková, Liana Prítoková, Mária Zajacová,Ondrej Nehila, Stanislav Šarišský, Klára Szatmáryová a Júlia Boldiová, 
študenti spevu, Andrea Šafranová, Tomáš Ferko a Martin Fečunda, študenti herectva, patria medzi tých našich študentov, ktorí si našli uplatnenie na Základných umeleckých školách, kde pedagogicky pôsobia.

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzevatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.