Prázdny

Profil verejného obstarávateľa

Konzervatórium Jozefa Adamoviča Exnárova 8, Košice je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní").

Konzervatórium Jozefa Adamoviča Exnárova 8, Košice je povinné podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňovať raz štvrťročne súhrnnú informáciu o zákazkách s nízkou hodnotou.

 

Odkaz na profil verejného obstarávateľa

Zverejňovanie dokladov

Povinne zverejňované zmluvy podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zmluvy, objednávky, faktúry, VO sú zverejňované na stránke zriaďovateľa KSK

ÚVO

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzervatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.

Nastavenia ochrany súkromia

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...