Prázdny

Harmonogram 2017/18

04. 09. 2017 09:00
Slávnostné otvorenie školského roka

04. 09. 2017 11:00
Zasadnutie pedagogickej rady

05. 09. 2017 11:00
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín

11. 09. - 12. 09. 2017 
Náhradný termín maturitných skúšok

12. 09. 2017
Náhradný termín absolventských skúšok

13. 09. 2017 13:00
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta, Banská Štiavnica

18. 09. 2017 
Termín pre odovzdanie agendy PK, plánu práce výchovného poradcu, koordinátora prevencie, školskej psychologičky

20. 09. 2017 13:00
Mosty bez bariér - vystúpenie v Pribeníku

21. 09. 2017
Deň Andrássyovcov - vystúpenie v Trebišove

22. 09. 2017 16:00
Plenárna schôdza rodičovskej rady, triedne aktívy, informácie rodičom

28. 09. 2017 11:00
Interný seminár odboru Hudba /M. Červenák, ArtD., Ex. 10/10/

3. 10. 2017 11:00
Koncert učiteľov /M. Červenák, ArtD.; Ex 8/64/

3. 10. 2017 13:00
Interný seminár odboru Spev /Mgr. S. Mihaliková; Ex 10/10/

10. 10. 2017 13:00
Interný seminár odboru HDU Spev /Mgr. H. Jurková; Ex 10/10/

12. 10. 2017 10:30
1.A Adaptácia na SŠ, spolupráca s CPPPaP /Mgr. C. Štofirová/

12. 10. 2017 11:35
1.B Adaptácia na SŠ /Mgr. A. Sabolová, PhD./

12. 10. 2017 10:00
Interný seminár - Sláky /Mgr. art. R. Lenárt, Ex10/10/

13. 10. 2017 13:00
Imatrikulácia žiakov 1. ročníka /zodpovední triedni učitelia 2. roč./

16. 10. 2016 - 20. 10. 2017
Účasť žiakov tanečného odboru na festivale Tvorivé dni pre Vás, Banská Bystrica / Mgr. art A. Pichaničová/

17. 10. 2017 13:00
PODENKY - voľná dramatizácia bájok a aforizmov od Ezopa, La Fontaina, Čapka a Wericja /II. A, MgA. D. Pikalík, Mgr. art. B. Bajus/

19. 10. 2017 11:35
1. C Adaptácia na SŠ /Mgr. A. Sabolová, PhD./

19. 10. 2017 15:00
Čaro jesene - vystúpenie žiakov pre klientov zariadenia sociálnych služieb /Mgr. art. P. Katina, ArtD, LUX n.o. Opatovská 97, Košice/

24. 10. 2017 13:00
Interný seminár odboru Spev /Mgr. S. Mihaliková; Ex 10/10/

24. 10. 2017 19:00
IDE PEŠEK OKOLO - divadelné predstavenie žiakov HDU V. A triedy /Výmenník Brigádnická 13, Mgr. art. Domovcová, Mgr. Cimbala/

24. 10. - 25. 10. 2017 9:00
Správna voľba povolania - SOŠ Ostrovského 1, Košice /Mgr. art. P. Katina, ArtD./

25. 10. - 27. 10. 2017 13:00
Stretnutie rovesníkov, Plejsy Krompachy /Mgr. E. Mravcová/

26. 10. 2017 11:00
Ľudský hlas - divadelné predstavenie žiakov Konzervatória Timonová 2, Košice /Mgr. art. B. Bajus, Ex 8/64/

26. 10. 2017 18:00
Noc v škole - Halloween party pre žiakov školy

27. 10. 2017 
Meníme svet hudby - Gala Slovak Accordion orchestra a hostia - účinkujú študenti a pedagógovia KONJA

28. 10. 2017
Jesenné prázdniny

02. 11. 2017 
Metodický deň

03. 11. 2017 
Riaditeľské voľno

09. 11. 2017 10:30
Protidrogová prednáška so Samuelom Bogárom, riaditeľom OZ Nezávislosť, nový začiatok /Mgr. Mravcová, 64/Ex8/

09. 11. 2017  9:00
Interný seminár sláčikových nástrojov /Mgr. art. Červenák, ArtD., 10/Ex10/

10. 11. 2017 
Vystúpenie žiakov akordeónového oddelenia na ostravskom konzervatóriu /Mgr. Katina, ArtD./

10. 11. 2017 9:00
Interný seminár pre dychové nástroje /Mgr. Štefanka, 26/Ex8/

10. 11. 2017 10:45
Interný seminár pre klávesové nástroje /PaedDr. Lipánová-Nagyová 48/Ex8/

12. 11. 2017 
Súťaž zborového spevu - účasť dievčenského zboru Tempo /Filharmónia Košice/

13. 11. 2017 7:30
Štvrťročná pedagogická porada

14. 11. 2017 
Ľudský hlas - divadelné predstavenie žiakov Konzervatória Timonova 2, Košice 

14. 11. 2017 13:00
Interný seminár pre Spev HDU /Mgr. Jurková, 10/Ex10/

15. 11. 2017 8:00
Recitačná súťaž Horovov Zemplín 2017 - Michalovce /Mgr. art. Bajus/

15. 11. 2017 10:00
Slovenský raj - účasť žiakov na predstavení Divadla na peróne, Tabačka kulturfabrik, spojené s besedou pre 1. - 4. ročník /Mgr. art Wernerová, Mgr. art. Kočiš/

16. 11. 2017 
Vystúpenie žiakov a pedagógov školy na slávnostnom koncerte pri príležitosti 50. výročia založenia OA v Rožňave /Mgr. art. Silvay/

16. 11. 2017  17:00
Návšteva ŠDKE - generálka predstavenia "Ujo Váňa"

17. 11. 2017 
Štátny sviatok

17. 11. 2017 
Stužková slávnosť 4. A

18. 11. 2017 
Noc divadiel - predstavenie žiakov školy v Máraiho štúdiu - divadlo Thália o 18:00 a v Tabačke Kulturfabrik o 21:30

21. 11. 2017 10:00
Dramatizácie KONJA v knižnici J. Bocatia

21. 11. 2017 13:00
Interný seminár - Spev /Mgr. Mihaliková 10/Ex10/

21.- 25. 11. 2017
PANart 2017 - účasť žiakov IV. ročníka na festivale pantomímy /Mgr. art. Muranský, MgA Pikalík/

22. 11. 2017 
Deň otvorených dverí

22. 11. 2017 
Oceňovanie pri príležitosti dňa študentov

24. 11. 2017 8:00
Recitačná súťaž - Timravina studnička v Lučenci /Mgr. Cimbala/

24. 11. 2017 9:00
Účasť žiakov a pedagógov na divadelnom festivale Jozefa Adamoviča na ZŠ Postupimská 37 /Mgr. art. Bajus, 64/Ex8/

24. 11. 2017  10:00
Interný seminár odboru Spev /Mgr. Mihaliková 10/Ex10/

24. 11. 2017  10:45
Interný seminár pre klávesové nástroje /PaedDr. Lipánová-Nagyová 48/Ex8/

28.-30. 11. 2017 
PRO EDUCO

28. 11. 2017 
Slovo bez hraníc - recitačná súťaž /Mgr. art. Bajus/

29. 11. 2017  11:00
Vystúpenie žiakov školy na ZŠ Kežmarská 28 /Mgr. art. Katina, ArtD./

01. 12. 2017 9:00
Interný seminár - Tanec /O. Ondová, 1/Ex10/

05. 12. 2017 08:30
Interný seminár - Akordeón /Mgr. art. P. Katina, ArtD., 72/Ex8/

05. 12. 2017 10:30
Interný seminár - Dychy /Mgr. P. Štefanka, 26/Ex8/

05. 12. 2017 08:30
Interný seminár - Spev /Mgr. S Mihaliková, 10/Ex10/

05. 12. 2017 08:30
Sv. Mikuláš /Mgr. art. A. Vargová, Mgr. E. Mravcová, 64/Ex8/

06. 12. 2017 13:00
Mikulášska tanečná súťaž /O. Ondová, 1/Ex10/

07. 12. 2017 11:30
Zvládanie záťaže na pracovisku /Z. Poklembová, PhD., A. Sabolová, PhD., 64/Ex8/

07. 12. 2017 11:35
Prevencia sexuálne rizikového správania (HIV, AIDS) s PhDr. A. Seljmani /Mgr. E. Mravcová/

07. 12. 2017 13:00
Interný seminár - Spev HDU /Mgr. art. A. Nemcová, 26/Ex8/

08. 12. 2017 10:00
Interný seminár - Sláky + Struny /Mgr. art. P. Jakab, 10/Ex10/

10. 12. 2017 17:00
Vianočný koncert - Rozprávkové Vianoce 2017 pri Immaculate/Mgr. art. P. Katina, ArtD./

12. 12. 2017 10:30
Interný seminár - Klávesové nástroje /PaedDr. J. Lipánová Nagyová, 47/Ex8/

12. 12. 2017 13:00
Interný seminár - Spev HDU /Mgr. art. L. Vernarská, 64/Ex8/

13. 12. 2017 08:00-12:30
Vianočná burza /Mgr. E. Mravcová/

13. 12. 2017 13:00
Interný seminár - Spev HDU 4: A /Mgr. S. Pasnišinová, 64/Ex8/

14. 12. 2017 11:30
Zvládanie záťaže v školskom prostredí - 3. ročník /Z. Poklembová PhD., A. Sabolová, PhD., ., 64/Ex8/

14. 12. 2017 15:00
Futbalový turnaj školy "KONjaCUP" - ZŠ Charkovská, telocvičňa /Mgr. art. M. Kočiš/

15. 12. 2017
Vedúci PK spresnia termíny polročných komisionálnych skúšok z hlavných predmetov

15. 12. 2017 08:00
Interný seminár - Orchester /Mgr. art. M. Červenák, ArtD., 10/Ex10/

15. 12. 2017 10:45
Interný seminár - Klávesové nástroje /PaedDr. J. Lipánová Nagyová, 48/Ex8/

19. 12. 2017 10:00 a 12:00
Interný seminár - Sláky + Struny /Mgr. art. P. Jakab, 10/Ex10/

19. 12. 2017 13:00
Triedny seminár - Spev HDU /Mgr. art. L. Vernarská, 64/Ex8/

20. 12. 2017 11:00
Interný seminár - Spev /Mgr. S Mihaliková, 10/Ex10/

20. 12. 2017 13:00
Interný seminár - HDU z umeleckého prednesu 4. A /Mgr. art. D. Bajin, ArtD., 23/Ex10/

21. 12. 2017 13:00
Triedny seminár - Spev HDU /Bc. L Bujňáková, 26/Ex8/

22. 12. 2017 13:00
Slávnostné vianočné posedenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy

22. 12. 2017 
Posledný deň vyučovania pred Vianočnými prázdninami

23. 12. 2017 05. 01. 2018
Vianočné prázdniny

06. 01. 2018 17:00
Vystúpenie žiakov školy na Jubilejnom 20. koncerte zboru Csermely /Štátna filharmónia Košice/

10. 01. 2018 10:00
Nahávanie rozhlasovej hry v rádiu Lumen /Mgr. art. Bajus/

12. 01. 2018 10:00
Interný seminár - Klávesové nástroje /PaedDr. Lipánová Nagyová, 48/Ex 8/

12. 01. 2017 10:30
Interný seminár - Dychy /Mgr. Štefanka, 26/Ex 8/

12. 01. 2017 10:30
Triedny seminár - Spev HDU III. roč. /Bc. Moznich, 64/Ex 8/

15.-19. 01. 2018
Skúšky z hlavných predmetov v prvom polroku

17. 01. 2018 10:30
Seminár odboru Hudba - hra na bicie nástroje /Mgr. Štefanka, 93/Ex8/

19. 01. 2018
ZRPŠ

23. 01. 2018 07:30
Polročná klasifikačná porada

24. 01. 2018
Deň otvorených dverí

31. 01. 2018
Odovzdávanie polročných výstupov

08. 02. 2018
"8" Školský ples

Služby pre študentov

Ubytovanie  

Povinné údaje pre platbu za ubytovanie od 1. 9. 2015

Číslo účtu: 7000434142 / 8180 
Kód banky: Štátna pokladnica 
IBAN: SK63 8180 0000 0070 0043 4142 
BIC – SWIFT kód: SPSRSKBA
Názov príjemcu: Konzervatórium Jozefa Adamoviča
Čiastka: Platba za 1 mesiac 
Variabilný symbol: podľa aktuálneho mesiaca: mesiac, rok  napr.: 12016 
Konštantný symbol: 0308 
Správa pre príjemcu: Meno ubytovaného študenta

Ubytovanie – študentská izba
Študenti Konzervatória JA: 19,60 € lôžko/mesiac 
Ostatní: 19,60 € lôžko/mesiac

Školská jedáleň 

Cena celodennej stravy: 2,80 €
Cena obeda: 1,19 €

Lístky na obed je možné zakúpiť na sekretariáte školy. 

AKTUÁLNY JEDÁLNY LÍSTOK

Maturitné skúšky v školskom roku  2017/2018 –  termíny

Externá časť a písomná forma internej časti MS zo SJL/ slovenský jazyk a literatúra/ 13. 03. 2018 / utorok/
Externá časť a písomná forma internej časti MS z AJ a NJ   / anglický jazyk, nemecký jazyk/ 14. 03. 2018 / streda
PČOZ-MS/ praktická časť odbornej zložky/ 16. 05. – 18. 05. 2018
Akademický týždeň 21. 05. – 25. 05. 2018
TČOZ-MS/ teoretická časť odbornej zložky/ 28. 05. – 31. 05. 2018
   
  • Náhradný termín EČ MS a PFIČ maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 10. - 13. apríla 2018.
  • Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr do 1.apríla 2018.

 

  • Opravný termín EČ MS a PFIČ MS pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční v termíne 4. - 7. septembra 2018
  • Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2018.

    Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2017/2018 sú zverejnené na www.nucem.sk.

Absolventské skúšky v školskom roku  2017/2018 –  termín

Odovzdanie absolventských prác najneskôr do 27. 04. 2018
Absolventské koncerty apríl – máj 2018
Praktický pedagogický výstup 21.05. – 25.05.2018
Akademický týždeň   04.06. – 08.06.2018
Obhajoby a súborná pedagogická príprava  

11. 06. –15. 06. 2018

Vyradenie absolventov 22.06. 2018

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

(C) 2016 Konzevatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.