Prázdny

Harmonogram 2022/23

04. 09. 2023 08:30
Slávnostné otvorenie školského roka

04. 09. 2023 11:00
Zasadnutie pedagogickej rady

6. - 7. 09. 2023 
Náhradný termín maturitných skúšok

14. 09. 2023
Náhradný termín absolventských skúšok

19. 09. 2023 13:00
Interný seminár

21. 09. 2023 17:00
Vystúpenie, Pod pyramídou, Košice

22. 09. 2023 11:00
Vystúpenie žiakov pred Immaculatou v rámci projektu podujatia Biela pastelka

23. 09. 2023 18:00
Vystúpenie žiakov a pedagógov v Slávii na medzinárodnej konferencii 

26. 09. 2023 13:00
Interný seminár

29. 09. 2023
Termín pre odovzdanie agendy vedúcich PK, Plánu práce výchovného poradcu, Plánu práce koordinátora prevencie, školského psychológa/

-
-

 

-
-

 

 

 

 

-
-

 

-
-

-
-

 

-
-

-
-

 

-
-

-
-

 

Výsledky talentových skúšok

Služby pre študentov

Ubytovanie  

Povinné údaje pre platbu za ubytovanie od 1. 9. 2023

Číslo účtu: 7000434142 / 8180 
Kód banky: Štátna pokladnica 
IBAN: SK63 8180 0000 0070 0043 4142 
BIC – SWIFT kód: SPSRSKBA
Názov príjemcu: Konzervatórium Jozefa Adamoviča
Čiastka: Platba za 1 mesiac 
Variabilný symbol: podľa aktuálneho mesiaca: mesiac, rok  napr.: 12016 
Konštantný symbol: 0308 
Správa pre príjemcu: Meno ubytovaného študenta

Ubytovanie – študentská izba
Študenti Konzervatória JA: 40,00 € lôžko/mesiac od septembra 2023.
Ostatní: 40,00 € lôžko/mesiac od septembra 2023.

Školská jedáleň 

Cena celodennej stravy: 5,75 €
Cena obeda: 2,10 €

Lístky na obed je možné zakúpiť na študijnom oddelení školy. 

AKTUÁLNY JEDÁLNY LÍSTOK

Maturitné skúšky v školskom roku  2022/2023 –  termíny

 

 

Externá časť a písomná forma internej časti MS zo SJL/ slovenský jazyk a literatúra/ 14. marec 2023
Externá časť a písomná forma internej časti MS z AJ a NJ   / anglický jazyk, nemecký jazyk/ 15. marec 2023
PČOZ-MS/ praktická časť odbornej zložky/ 18. - 19. máj 2023
Akademický týždeň 22. - 26. máj 2023
TČOZ-MS/ teoretická časť odbornej zložky/

29. máj - 2. jún 2023

 

Maturita 2023 - Základné informácie

   
  • Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 8. apríla 2022.

    Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

 

  • Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 8. septembra 2022.

    Podrobné informácie o organizácii opravného termínu MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

    

Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2022/2023 sú zverejnené na www.nivam.sk

 

 

 

 

AbsolvENTSKé skúšky v školskom roku  2022/2023 –  termínY

 

Odovzdanie absolventských prác najneskôr do 28. 04. 2023
Absolventské koncerty apríl - máj 2023
Praktický pedagogický výstup 22. - 26. 05. 2023
Akademický týždeň   05. - 09. 06. 2023
Obhajoby a súborná pedagogická príprava  

12. - 16. 06. 2023

Vyradenie absolventov 27. 06. 2023 11:00 Historická radnica, Hlavná 59, Košice

 

 

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzervatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.

Nastavenia ochrany súkromia

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...