Prázdny

Harmonogram 2017/18

04. 09. 2017 09:00
Slávnostné otvorenie školského roka

04. 09. 2017 11:00
Zasadnutie pedagogickej rady

05. 09. 2017 11:00
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín

11. 09. - 12. 09. 2017 
Náhradný termín maturitných skúšok

12. 09. 2017
Náhradný termín absolventských skúšok

13. 09. 2017 13:00
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta, Banská Štiavnica

18. 09. 2017 
Termín pre odovzdanie agendy PK, plánu práce výchovného poradcu, koordinátora prevencie, školskej psychologičky

20. 09. 2017 13:00
Mosty bez bariér - vystúpenie v Pribeníku

21. 09. 2017
Deň Andrássyovcov - vystúpenie v Trebišove

22. 09. 2017 16:00
Plenárna schôdza rodičovskej rady, triedne aktívy, informácie rodičom

28. 09. 2017 11:00
Interný seminár odboru Hudba /M. Červenák, ArtD., Ex. 10/10/

3. 10. 2017 11:00
Koncert učiteľov /M. Červenák, ArtD.; Ex 8/64/

3. 10. 2017 13:00
Interný seminár odboru Spev /Mgr. S. Mihaliková; Ex 10/10/

10. 10. 2017 13:00
Interný seminár odboru HDU Spev /Mgr. H. Jurková; Ex 10/10/

12. 10. 2017 10:30
1.A Adaptácia na SŠ, spolupráca s CPPPaP /Mgr. C. Štofirová/

12. 10. 2017 11:35
1.B Adaptácia na SŠ /Mgr. A. Sabolová, PhD./

12. 10. 2017 10:00
Interný seminár - Sláky /Mgr. art. R. Lenárt, Ex10/10/

13. 10. 2017 13:00
Imatrikulácia žiakov 1. ročníka /zodpovední triedni učitelia 2. roč./

16. 10. 2016 - 20. 10. 2017
Účasť žiakov tanečného odboru na festivale Tvorivé dni pre Vás, Banská Bystrica / Mgr. art A. Pichaničová/

17. 10. 2017 13:00
PODENKY - voľná dramatizácia bájok a aforizmov od Ezopa, La Fontaina, Čapka a Wericja /II. A, MgA. D. Pikalík, Mgr. art. B. Bajus/

19. 10. 2017 11:35
1. C Adaptácia na SŠ /Mgr. A. Sabolová, PhD./

19. 10. 2017 15:00
Čaro jesene - vystúpenie žiakov pre klientov zariadenia sociálnych služieb /Mgr. art. P. Katina, ArtD, LUX n.o. Opatovská 97, Košice/

24. 10. 2017 13:00
Interný seminár odboru Spev /Mgr. S. Mihaliková; Ex 10/10/

24. 10. 2017 19:00
IDE PEŠEK OKOLO - divadelné predstavenie žiakov HDU V. A triedy /Výmenník Brigádnická 13, Mgr. art. Domovcová, Mgr. Cimbala/

24. 10. - 25. 10. 2017 9:00
Správna voľba povolania - SOŠ Ostrovského 1, Košice /Mgr. art. P. Katina, ArtD./

25. 10. - 27. 10. 2017 13:00
Stretnutie rovesníkov, Plejsy Krompachy /Mgr. E. Mravcová/

26. 10. 2017 11:00
Ľudský hlas - divadelné predstavenie žiakov Konzervatória Timonová 2, Košice /Mgr. art. B. Bajus, Ex 8/64/

26. 10. 2017 18:00
Noc v škole - Halloween party pre žiakov školy

27. 10. 2017 
Meníme svet hudby - Gala Slovak Accordion orchestra a hostia - účinkujú študenti a pedagógovia KONJA

28. 10. 2017
Jesenné prázdniny

02. 11. 2017 
Metodický deň

03. 11. 2017 
Riaditeľské voľno

09. 11. 2017 10:30
Protidrogová prednáška so Samuelom Bogárom, riaditeľom OZ Nezávislosť, nový začiatok /Mgr. Mravcová, 64/Ex8/

09. 11. 2017  9:00
Interný seminár sláčikových nástrojov /Mgr. art. Červenák, ArtD., 10/Ex10/

10. 11. 2017 
Vystúpenie žiakov akordeónového oddelenia na ostravskom konzervatóriu /Mgr. Katina, ArtD./

10. 11. 2017 9:00
Interný seminár pre dychové nástroje /Mgr. Štefanka, 26/Ex8/

10. 11. 2017 10:45
Interný seminár pre klávesové nástroje /PaedDr. Lipánová-Nagyová 48/Ex8/

12. 11. 2017 
Súťaž zborového spevu - účasť dievčenského zboru Tempo /Filharmónia Košice/

13. 11. 2017 7:30
Štvrťročná pedagogická porada

14. 11. 2017 
Ľudský hlas - divadelné predstavenie žiakov Konzervatória Timonova 2, Košice 

14. 11. 2017 13:00
Interný seminár pre Spev HDU /Mgr. Jurková, 10/Ex10/

15. 11. 2017 8:00
Recitačná súťaž Horovov Zemplín 2017 - Michalovce /Mgr. art. Bajus/

15. 11. 2017 10:00
Slovenský raj - účasť žiakov na predstavení Divadla na peróne, Tabačka kulturfabrik, spojené s besedou pre 1. - 4. ročník /Mgr. art Wernerová, Mgr. art. Kočiš/

16. 11. 2017 
Vystúpenie žiakov a pedagógov školy na slávnostnom koncerte pri príležitosti 50. výročia založenia OA v Rožňave /Mgr. art. Silvay/

16. 11. 2017  17:00
Návšteva ŠDKE - generálka predstavenia "Ujo Váňa"

17. 11. 2017 
Štátny sviatok

17. 11. 2017 
Stužková slávnosť 4. A

18. 11. 2017 
Noc divadiel - predstavenie žiakov školy v Máraiho štúdiu - divadlo Thália o 18:00 a v Tabačke Kulturfabrik o 21:30

21. 11. 2017 10:00
Dramatizácie KONJA v knižnici J. Bocatia

21. 11. 2017 13:00
Interný seminár - Spev /Mgr. Mihaliková 10/Ex10/

21.- 25. 11. 2017
PANart 2017 - účasť žiakov IV. ročníka na festivale pantomímy /Mgr. art. Muranský, MgA Pikalík/

22. 11. 2017 
Deň otvorených dverí

22. 11. 2017 
Oceňovanie pri príležitosti dňa študentov

24. 11. 2017 8:00
Recitačná súťaž - Timravina studnička v Lučenci /Mgr. Cimbala/

24. 11. 2017 9:00
Účasť žiakov a pedagógov na divadelnom festivale Jozefa Adamoviča na ZŠ Postupimská 37 /Mgr. art. Bajus, 64/Ex8/

24. 11. 2017  10:00
Interný seminár odboru Spev /Mgr. Mihaliková 10/Ex10/

24. 11. 2017  10:45
Interný seminár pre klávesové nástroje /PaedDr. Lipánová-Nagyová 48/Ex8/

28.-30. 11. 2017 
PRO EDUCO

28. 11. 2017 
Slovo bez hraníc - recitačná súťaž /Mgr. art. Bajus/

29. 11. 2017  11:00
Vystúpenie žiakov školy na ZŠ Kežmarská 28 /Mgr. art. Katina, ArtD./

01. 12. 2017 9:00
Interný seminár - Tanec /O. Ondová, 1/Ex10/

05. 12. 2017 08:30
Interný seminár - Akordeón /Mgr. art. P. Katina, ArtD., 72/Ex8/

05. 12. 2017 10:30
Interný seminár - Dychy /Mgr. P. Štefanka, 26/Ex8/

05. 12. 2017 08:30
Interný seminár - Spev /Mgr. S Mihaliková, 10/Ex10/

05. 12. 2017 08:30
Sv. Mikuláš /Mgr. art. A. Vargová, Mgr. E. Mravcová, 64/Ex8/

06. 12. 2017 13:00
Mikulášska tanečná súťaž /O. Ondová, 1/Ex10/

07. 12. 2017 11:30
Zvládanie záťaže na pracovisku /Z. Poklembová, PhD., A. Sabolová, PhD., 64/Ex8/

07. 12. 2017 11:35
Prevencia sexuálne rizikového správania (HIV, AIDS) s PhDr. A. Seljmani /Mgr. E. Mravcová/

07. 12. 2017 13:00
Interný seminár - Spev HDU /Mgr. art. A. Nemcová, 26/Ex8/

08. 12. 2017 10:00
Interný seminár - Sláky + Struny /Mgr. art. P. Jakab, 10/Ex10/

10. 12. 2017 17:00
Vianočný koncert - Rozprávkové Vianoce 2017 pri Immaculate/Mgr. art. P. Katina, ArtD./

12. 12. 2017 10:30
Interný seminár - Klávesové nástroje /PaedDr. J. Lipánová Nagyová, 47/Ex8/

12. 12. 2017 13:00
Interný seminár - Spev HDU /Mgr. art. L. Vernarská, 64/Ex8/

13. 12. 2017 08:00-12:30
Vianočná burza /Mgr. E. Mravcová/

13. 12. 2017 13:00
Interný seminár - Spev HDU 4: A /Mgr. S. Pasnišinová, 64/Ex8/

14. 12. 2017 11:30
Zvládanie záťaže v školskom prostredí - 3. ročník /Z. Poklembová PhD., A. Sabolová, PhD., ., 64/Ex8/

14. 12. 2017 15:00
Futbalový turnaj školy "KONjaCUP" - ZŠ Charkovská, telocvičňa /Mgr. art. M. Kočiš/

15. 12. 2017
Vedúci PK spresnia termíny polročných komisionálnych skúšok z hlavných predmetov

15. 12. 2017 08:00
Interný seminár - Orchester /Mgr. art. M. Červenák, ArtD., 10/Ex10/

15. 12. 2017 10:45
Interný seminár - Klávesové nástroje /PaedDr. J. Lipánová Nagyová, 48/Ex8/

19. 12. 2017 10:00 a 12:00
Interný seminár - Sláky + Struny /Mgr. art. P. Jakab, 10/Ex10/

19. 12. 2017 13:00
Triedny seminár - Spev HDU /Mgr. art. L. Vernarská, 64/Ex8/

20. 12. 2017 11:00
Interný seminár - Spev /Mgr. S Mihaliková, 10/Ex10/

20. 12. 2017 13:00
Interný seminár - HDU z umeleckého prednesu 4. A /Mgr. art. D. Bajin, ArtD., 23/Ex10/

21. 12. 2017 13:00
Triedny seminár - Spev HDU /Bc. L Bujňáková, 26/Ex8/

22. 12. 2017 13:00
Slávnostné vianočné posedenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy

22. 12. 2017 
Posledný deň vyučovania pred Vianočnými prázdninami

23. 12. 2017 05. 01. 2018
Vianočné prázdniny

06. 01. 2018 17:00
Vystúpenie žiakov školy na Jubilejnom 20. koncerte zboru Csermely /Štátna filharmónia Košice/

10. 01. 2018 10:00
Nahrávanie rozhlasovej hry v rádiu Lumen /Mgr. art. Bajus/

12. 01. 2018 10:00
Interný seminár - Klávesové nástroje /PaedDr. Lipánová Nagyová, 48/Ex 8/

12. 01. 2018 10:30
Interný seminár - Dychy /Mgr. Štefanka, 26/Ex 8/

12. 01. 2018 10:30
Triedny seminár - Spev HDU III. roč. /Bc. Moznich, 64/Ex 8/

15.-19. 01. 2018
Skúšky z hlavných predmetov v prvom polroku

17. 01. 2018 10:30
Seminár odboru Hudba - hra na bicie nástroje /Mgr. Štefanka, 93/Ex8/

19. 01. 2018
ZRPŠ

23. 01. 2018 07:30
Polročná klasifikačná porada

23. 01. 2018 19:00
Predstavenie "49 odtieňov moci" IV. ročník HDU/ Kulturpark, D. Bajin, ArtD./

24. 01. 2018
Deň otvorených dverí

26. 01. 2018 09:30
Seminár odboru Hudba - hra na bicie nástrojesláčikové oddelenie /Červenák, 10/Ex10/

31. 01. 2018
Odovzdávanie polročných výstupov

01. 02. 2018
Posledný deň vyučovania pred polročnými prázdninami

02. 02. 2018
Polročné prázdniny

05. 02. 2018
Začiatok vyučovania po polročných prázdninách

08. 02. 2018 10:00
Jazzový workshop Juraj Burian

08. 02. 2018
"8" Školský ples

10. 02. 2018
Show Cup  2018 - súťaž tanečného odboru

13. 02. 2018 13:00
Interný seminár - Spev /Mgr. Mihaliková, Ex 10/10/

15. 02. 2018 11:35
Zvládanie záťaže na pracovisku /Poklembová, PhD., Sabolová, PhD., Ex 10/12/

19. - 20. 02. 2018
Komisionálne skúšky neklasifikovaných a neprospievajucich žiakov

20. 02. 2018 10:00
Dramatizácia v knižnici J. Bocatia /Mgr. Sorger, VI.A HDU/

20. 02. 2018 13:00
Interný seminár - Spev /Mgr. Mihaliková, Ex 10/10/

20. 02. 2018 13:00
Interný seminár - Spev HDU /Mgr. art. Vernarská, Ex 8/26/

21. 02. 2018 09:35
Zasadnutie pedagogickej rady školy k výsledkom komisionálnych skúšok

22. 02. 2018 11:35
Rozvoj kariérneho smerovania /3. ročník, Mgr. Štofirová, Ex 10/10/

22. 02. 2018 11:35
Prevencia šikanovania /1. ročník, Sabolová, PhD., Mgr. Mravcová, Ex 10/2/

22. 02. 2018 13:00
Interný seminár - Spev HDU /Mgr. art. Vernarská, Ex 10/10/

23. 02. 2018 10:00
Interný seminár - klávesové nástroje /PaedDr. Lipánová Nagyová, Ex 8/48/

23. 02. 2018
Posledný deň vyučovania pred jarnými prázdninami

26. - 02. 03. 2018
Jarné prázdniny

08. 03. 2018 11:35
Zvládanie záťaže na pracovisku /Z. Poklembová, PhD., A. Sabolová, PhD., Ex10/12/

09. 03. 2018 8:00
Workshop "Každý sme telom" - somatický systém: Labanova analýza pohybu a Bertenieff Fundamentals /M. Sabolová, Ex10/1/

10. 03. 2018
Tanečná súťaž "Mia dance festival Košice" /Mgr. I. Zezulka/

12. 03. 2018 9:35
Stretnutie pri príležitosti MDŽ /Ex8/64/

13. 03. 2018
Externá časť a písomná forma internej časti MS zo SJL

14. 03. 2018
Externá časť a písomná forma internej časti MS z ANJ

14. 03. 2018
Externá časť a písomná forma internej časti MS z NEJ

14. 03. 2018 8:00
Prevencia násilia páchaného na mladých ľuďoch - prednáška CPPPaP Košice, 2. roč. /PhDr. A. Zelenáková, Ex10/20/

15. 03. 2018 10:00
Interný seminár - Spev - Operné herectvo /MgA. V. Michna, Ex8/64/

15. 03. 2018 18:00
Koncert Michala Adamenka a jeho žiakov - VSG

16. 03. 2018 10:00
Interný seminár - Klávesové nástroje /PaedDr. J. Lipánová Nagyová, Ex8/48/

16. 03. 2018 10:00
Workshop "Každý sme telom" - somatický systém: Labanova analýza pohybu a Bertenieff Fundamentals /M. Sabolová, Ex10/1/

20. 03. 2018 13:00
Interný seminár - Spev /Mgr. S.. Mihaliková, Ex10/10/

22. 03. 2018 10:00
Romeo a Julia - predstavenie žiakov školy, scéna Jorik /Mgr. art. B. Bajus/

23. 03. 2018 8:00
Interný seminár - Tanec - študenti VI. ročníka /Oľga Ondová, Ex10/10/

23. 03. 2018 10:00
Interný seminár - Dychy /Mgr. P. Štefanka, Ex8/26/

26. - 27. 03. 2018
Prijímacie talentové skúšky

27. 03. 2018 19:00
Tanečný večer - divadlo Thália /žiaci odboru Tanec a HDU, Oľga Ondová/

28. 03. 2018 9:00
Interný seminár - Tanec /Oľga Ondová, Ex10/10/

28. 03. 2018
Deň učiteľov Východoslovenské múzeum, Námestie maratónu mieru 2, Mgr. art. Katina, ArtD./

28. 03. 2018
Posledný deň vyučovania pred veľkonočnými prázdninami

29. 03. - 03. 04. 2018
Veľkonočné prázdniny

04. 04. 2018
Začiatok vyučovania po Veľkonočných prázdninách

04. 04. 2018 8:30 - 15:30
Rovesnícky program prevencie užívania drog - workshop /Mravcová, Filia, Trieda SNP 3/

06. 04. 2018 10:00
Prehrávky na absolventský koncert - klavír

06. 04. 2018 13:00
Oslavy pri príležitosti dňa učiteľov /Ex8/64/

06. 04. 2018
Mládež spieva - Zbor TEMPO - Michalovce

06. 04. 2018
Výmenníky - Važecká - vystúpenie pri príležitosti Dňa rómov /Mgr. Vaňová/

07. - 08. 04. 2018
Medzinárodná tanečná súťaž "Pohyb bez bariér", Kultúrno-spoločenské centrum Jedlíkova 7 /Ondová/

09. 04. 2018 7:30
Trištvrťročná klasifikačná porada

09. 04. 2018 9:30
Deň rómov - vystúpenie /Vaňová /Ex8/64/

09. 04. 2018
Rozprávkový automat - Knižnica Furča /Mgr. Sorger/

10. 04. 2018
Deň učiteľov na Furči - miestny úrad /Mgr. art. Katina, ArtD./

10. 04. 2018 13:00
Spevácky seminár - hlavný /Mgr. Mihaliková Ex10/10/

11. 04. 2018 10:00
Akordeónový koncert /Mgr. art. Katina, ArtD. /Ex8/64/

12. 04. 2018 13:00
Hlas KONJA - spevácka súťaž /Mgr. art. Vernarská /Ex8/64/

13. 04. 2018 10:00
Interný seminár - Klavír /PaedDr. Lipánová Nagyová /Ex8/48/

16. 04. 2018 13:00 - 18:00
Generálka na vystúpenie Giorgino /MgA. Pikalík /Ex8/64/

17. 04. 2018 8:30 - 15:30
Rovesnícky program prevencie užívania drog - workshop /Mgr. Mravcová, Filia, Trieda SNP 3/

17. 04. 2018 13:00
Giorgino - vystúpenie žiakov II. A /MgA. Pikalík /Ex8/64/

17. 04. 2018 13:00
Interný seminár - Sláky

19. 04. 2018 10:00
Operné štúdio - seminár /MgA. Michna /Ex8/64/

19. - 22. 04. 2018
Účasť žiakov a pedagógov na súťaži v Poděbradoch

20. 04. 2018 8:30
Interný seminár - Sláky /Mgr. art. Silvay Ex10/10/

20. 04. 2018 9:00
Interný absolventský koncert /Ondová Ex10/1/

od 23. 04. 2018
Absolventské skúšky

24. 04. 2018 13:00
Interný seminár - Spev /Mgr. Mihaliková, Ex10/10

25. - 27. 04. 2018
Rovesnícky program prevencie užívania drog - záverečné sústredenie, hotel Plejsy, Krompachy /Mgr. Mravcová/

25. 04. 2018
Koncert k výročiu školy - Historická radnica /Mgr. art. Katina, ArtD./

26. 04. 2018 18:00
Verejný absolventský koncert Historická radnica /Ondová/

26. 04. 2018 11:35
Tolerancia a rešpekt - workshop II. A /Mgr. Sabolová, PhD.

27. 04. 2018
Posledný termín odovzdania absolventských prác VI. ročníka

27. 04. 2018 10:00
Interný seminár - Gitara /Mgr. art. Jakab, Ex10/10/

30. 04. 2018
Riaditeľské voľno

01. 05. 2018 
Štátny sviatok

02. 05. 2018 
Absolventské výkony

02. 05. 2018 17:00
Vystúpenie žiakov IV. ročníka odboru HDU pred ŠD Košice /Mgr. art Kleinová/

03. 05. 2018
Deň pre naše zdravie - celodenná preventívna aktivita pre študentov a pedagógov školy

03. 05. 2018 11:30
Zvládanie záťaže v školskom prostredí /Sabolová, PhD, Poklembová, PhD /Ex10/1/

03. 05. 2018 10:00
Vystúpenie odboru Tanec /Historická radnica, Hlavná 59, Košice, Mgr. Zezulka/

03. 05. 2018 10:00
Vystúpenie odboru Hudba - Sláčikové kvarteto /Kňazský seminár, Hlavná 79, Košice, Mgr. art Červenák, ArtD./

04. 05. 2018 9:00
Interný seminár - Sláčikové kvarteto /Mgr. art Červenák, ArtD., Ex10/10/

04. 05. 2018 9:00
Interný seminár odboru Hudba - dychové zameranie /Mgr. Štefanka, Ex8/26/

04. 05. 2018 10:30
Seminár - operné herectvo /MgA Michna, Ex10/64/

07. 05. 2018 
Riaditeľské voľno

08. 05. 2018
Štátny sviatok

09. 05. 2018 17:00
Absolventské výkony odboru Spev /VSG, Hlavná 116, Košice/

10. - 14. 05. 2018
Komisionálne skúšky IV. ročník - viď. harmonogram

10. 05. 2018 10:45 - 12:30
Trestnoprávna zodpovednosť /1. - 3. ročník, Mgr. Mravcová/

10. 05. 2018 18:00
Koncert odboru Spev - Viola /Tkáčska 2, Prešov, MgA. Michna/

11. 05. 2018 8:00
Interný seminár - Sláčikové kvarteto /Mgr. art Červenák, ArtD., Ex10/10/

11. 05. 2018 10:00
Interný seminár - Klavír /PaedDr. Lipánová Nagyová, Ex10/10/

14. 05. 2018 14:30
Deň matiek - /Jegorovovo námestie, Mgr. art Katina, ArtD./

15. 05. 2018 9:35
Klasifikačná porada pre IV. ročník /Ex8/58/

15. 05. 2018 11:00
Rozlúčka so IV. ročníkom

15. 05. 2018 13:00
Interný seminár odboru Spev HDU /Mgr. art. Vernarská, Ex8/64/

16. - 18. 05. 2018
MS PČOZ 2018 /praktická časť odbornej zložky- viď. harmonogram/

16. 05. 2018 14:00/19:00
PČOZ HDU Spev / Herectvo /Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2, Mgr. Pasnišinová, Litvinová Bajinová/

17. 05. 2018 11:30
Profesionálna orientácia pre žiakov III. ročníka /Mgr. Štofirová, CPPPaP, /Ex8/58/

18. 05. 2018 14:00/19:00
PČOZ HDU Herectvo /Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2, Mgr. art Bajin ArtD., Mgr. art Muranský/

18. 05. 2018 8:30
Interný seminár - struny /Ex10/10, Mgr. art. Silvay/

21. - 25. 05. 2018
Praktický pedagogický výstup pre VI. ročník /PUX/

21. - 25. 05. 2018
Akademický týždeň pre IV. ročník

21. - 25. 05. 2018  9:00 - 17:30
Workshop Voicingers - Kulturpark /Mgr. art. Katina ArtD./

22. 05. 2018 10:00
Interný seminár odboru Hudba - hra na klavíri /PaedDr. Lipánová Nagyová /Ex10/10/

22. 05. 2018 13:00
Interný seminár odboru Spev HDU /Mgr. art. Vernarská /Ex8/64/

23. 05. 2018 9:55
Prevencia intolerancie - beseda s PhDr. A. Seljmani /Ex10/2, Mgr. Mravcová/

25. 05. 2018 10:00
Interný seminár odboru Hudba - hra na klavíri /PaedDr. Lipánová Nagyová /Ex10/10/

28. - 31. 05. 2018
MS TČOZ 2018 /teoretická časť odbornej zložky/ viď. harmonogram

28. - 31. 05. 2018
Komisionálne skúšky VI. ročník /viď. harmonogram/

29. 05. 2018 13:00
Interný seminár odboru Spev /Mgr. Mihaliková /Ex10/10/

29. 05. 2018 13:00
Interný seminár odboru Spev HDU /Mgr. art Vernarská /Ex8/64/

29. 05. 2018 17:00/18:00
Absolventský výkon odboru HDU /Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2, Mgr. art Kočiš, Mgr. art Wernerová/

30. 05. 2018 17:00
Galakoncert "Predstavujeme košické talenty" /pred ŠD Košice, Mgr. art. Katina, ArtD./

30. 05. 2018 20:30
USE THE CITY - 49 odtieňov moci - IV. A, mestský park /Mgr. art Bajin ArtD., Mgr. art Muranský/

01. 06. 2018
Slávnosť maturantov

01. 06. 2018 9:00
Interný seminár - Dychy /Mgr. Štefanka, Ex8/26/

04. - 08. 06. 2018
Akademický týždeň pre VI. ročník

05. 06. 2018 10:00
Ján Hajnal - jazzový workshop /Mgr. art. Tóth Ex8/64/

05. 06. 2018 13:00
Interný seminár odboru Spev HDU /Mgr. art. Vernarská/

05. 06. 2018
Accordion orchestra - účasť žiakov a pedagógov, Žilina /Mgr. art. Kočiš/

06. 06. 2018 10:30
Triedny seminár - odboru struny - cimbal /Mgr. Zakhariya, Ex10/10/

07. 06. 2018 11:35
Obchodovanie s ľuďmi - interaktívna prednáška, III. A /Mgr. Mravcová/

07. 06. 2018  10:30
Triedny seminár - odboru Spev HDU I. A /Mgr. art. Nemcová, Ex8/26/

07. 06. 2018  15:00
Vystúpenie - Floriánska ulica /Mgr. art. Katina, ArtD./

07. 06. 2018 21:00
Medzinárodný festival Virvar, Giorgino - Bábkové divadlo Košice

08. 06. 2018
Absolventský koncert

08. 06. 2018  9:35
Klasifikačná porada pre VI. ročník /Ex8/58/

08. 06. 2018  8:00
Interný seminár - Struny /Mgr. art. Silvay, Ex10/10/

08. 06. 2018 10:00
Interný seminár - Gitara /Mgr. art. Jakab, Ex8/64/

08. 06. 2018 10:00
Interný seminár - Klavír /PaedDr. Lipánová Nagyová, Ex10/10/

11. - 15. 06. 2018
Obhajoby prác, súborná skúška z pedagogickej prípravy /absolventské skúšky/

11. 06. 2018
Vedúci PK spresnia termíny komisionálnych skúšok druhého polroka z hlavných predmetov pre 1., 2., 3., 5. ročník

12. 06. 2018 13:00
Interný seminár odboru Spev HDU /Mgr. art. Vernarská, Ex8/64/

14. 06. 2018 15:00
Triedny seminár odboru Spev HDU II. ročník /Mgr. art. Vernarská, Ex8/64/

15. 06. 2018
ZRPŠ /informácie dodatočne/

15. 06. 2018
Posledný termín odovzdania tém na absolventské práce pre školský rok 2018/2019

15. - 20. 06. 2018
Skúšky z hlavných predmetov

19. 06. 2018
Druhé kolo prijímacích talentových skúšok

21. 06. 2018  16:30
Svetový deň darcov krvi - vystúpenie žiakov, Obradná sieň, Hviezdoslavova 7, Košice /Mgr. art. Katina ArtD./

22. 06. 2018  7:30
Koncoročná klasifikačná porada

25. 06. 2018 10:00
Vyradenie absolventov - Historická radnica

29. 06. 2018 8:30
Slávnostné ukončenie školského roka a odovzdávanie vysvedčení

02. 07. 2018  od 8:00
Slávnostná koncoročná porada

Služby pre študentov

Ubytovanie  

Povinné údaje pre platbu za ubytovanie od 1. 9. 2015

Číslo účtu: 7000434142 / 8180 
Kód banky: Štátna pokladnica 
IBAN: SK63 8180 0000 0070 0043 4142 
BIC – SWIFT kód: SPSRSKBA
Názov príjemcu: Konzervatórium Jozefa Adamoviča
Čiastka: Platba za 1 mesiac 
Variabilný symbol: podľa aktuálneho mesiaca: mesiac, rok  napr.: 12016 
Konštantný symbol: 0308 
Správa pre príjemcu: Meno ubytovaného študenta

Ubytovanie – študentská izba
Študenti Konzervatória JA: 19,60 € lôžko/mesiac 
Ostatní: 19,60 € lôžko/mesiac

Školská jedáleň 

Cena celodennej stravy: 2,80 €
Cena obeda: 1,19 €

Lístky na obed je možné zakúpiť na sekretariáte školy. 

AKTUÁLNY JEDÁLNY LÍSTOK

Maturitné skúšky v školskom roku  2017/2018 –  termíny

Externá časť a písomná forma internej časti MS zo SJL/ slovenský jazyk a literatúra/ 13. 03. 2018 / utorok/
Externá časť a písomná forma internej časti MS z AJ a NJ   / anglický jazyk, nemecký jazyk/ 14. 03. 2018 / streda
PČOZ-MS/ praktická časť odbornej zložky/ 16. 05. – 18. 05. 2018
Akademický týždeň 21. 05. – 25. 05. 2018
TČOZ-MS/ teoretická časť odbornej zložky/ 28. 05. – 31. 05. 2018
   
  • Náhradný termín EČ MS a PFIČ maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 10. - 13. apríla 2018.
  • Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr do 1.apríla 2018.

 

  • Opravný termín EČ MS a PFIČ MS pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční v termíne 4. - 7. septembra 2018
  • Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2018.

    Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2017/2018 sú zverejnené na www.nucem.sk.

 

Harmonogram SJL, AJ, NJ

Harmonogram TČOZ

AbsolvENTSKé skúšky v školskom roku  2017/2018 –  termínY

Odovzdanie absolventských prác najneskôr do 27. 04. 2018
Absolventské koncerty apríl – máj 2018
Praktický pedagogický výstup 21.05. – 25.05.2018
Akademický týždeň   04.06. – 08.06.2018
Obhajoby a súborná pedagogická príprava  

11. 06. –15. 06. 2018

Vyradenie absolventov 25.06. 2018

 

Absolventské výkony - harmonogram

Absolventský praktický pedagogický výstup - harmonogram

Obhajoba - harmonogram

Pedagogika a psychológia - harmonogram

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzevatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.