Prázdny

Harmonogram 2016/17

5. 9. 2016 9:00
Slávnostné otvorenie školského roka

5. 9. 2016 11:00
Zasadnutie pedagogickej rady školy

6. 9. 2016
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín

10. 9. 2016 - 13. 9. 2016
Účasť žiakov školy v Europarlamente, Štrasburg

12. 9. 2016 - 13. 9. 2016
Náhradný termín maturitných skúšok

14. 9. 2016
Mosty bez bariér - vystúpenie v Pribeníku

15. 9. 2016
Štátny sviatok

16. 9. 2016
Riaditeľské voľno

19. 9. 2016
Termín pre odovzdanie agendy a plánov práce

19. 9. 2016 10:00
Workshop odboru tanec: Martin Goga /Ex10/1/

23. 9. 2016
Plenárna schôdza rodičovskej rady, triedne aktívy, informácie rodičom

30. 9. 2016 10:00
Seminár odboru Hudba - hra na strunové nástroje /KS č. 10/Ex 10/

29. 9. 2016 10:00
Workshop odboru tanec: Martin Goga /Ex10/1/

23. 9. 2016
Plenárna schôdza rodičovskej rady, triedne aktívy, informácie rodičom

30. 9. 2016 10:00
Seminár odboru Hudba - hra na strunové nástroje /KS č. 10/Ex 10/

5. 10. 2016 11:00
Svetozár Hurban Vajanský - program

6. 10. 2016 9:30
Profesionálna orientácia - vyhodnotenie /Mgr. C. Štofirová, A. Sabolová, PhD./

11. 10. 2016 13:00
Seminár odboru Spev /KS č. 10, Mgr. S. Mihaliková/

12. 10. 2016 15:15
Beseda s foniatričkou MuDr. H. Grečnerovou /Mgr. H. Baldovská. DS č. 64, povinná účasť žiakov odboru Spev/

13. 10. 2016 13:00
Imatrikulácia žiakov 1. ročníka /zodpovední triedni učitelia 2. roč./

17. 10. 2016 - 21. 10. 2016
Účasť žiakov tanečného odboru na festivale Tvorivé dni pre Vás, Banská Bystrica

17. 10. 2016 10:00
Koncert žiakov Ostravského konzervetória

18. 10. 2016 13:00
Seminár odboru Spev HDU /KS č. 10/Ex. 10, Mgr. H. Baldovská/

19. 10. 2016 13:00
Šansónová ľalia - školské kolo /Mgr. H. Baldovská, DS č. 64/

25. 10. 2016
Poznávací zájazd - Osvienčim /Poľsko/ /Mgr. D. Fotulová/

25. 10. 2016 13:00
Seminár odboru Spev /KS č. 10/Ex. 10, Mgr. S. Mihaliková/

26. 10. 2016 - 31. 10. 2016
Stretnutie rovesníkov, Plejsy Krompachy /Mgr. E. Mravcová/

26. 10. 2016 18:48
Halloween party pre žiakov školy

28. 10. 2016
Stužková slávnosť IV. ročníka odboru Hudba

28. 10. 2016
Jesenné prázdniny

2. 11. 2016
Začiatok vyučovania po prázdninách

3. 11. 2016
Profesionálna orientácia - vyhodnotenie /Mgr. C Štofirová, A. Sabolová, PhD./

4. 11. 2016
Adaptácia na nové prostredie I. ročník /Mgr. C Štofirová, Mgr. Krescanková/

5. 11. 2016 18:00 
Stužková slávnosť IV. ročníka odboru HDU

7. 11. - 8.11 2016
Účasť žiakov odboru Tanec na celoslovenskej dvojkolovej súťaží konzervatórií Priestor pre talent v Nitre /O. Ondová/

9. 11. 2016 9:00 - 17:00
Deň otvorených dverí

10. 11. 2016 10:45
Hudba na Ex - prednáška Mgr. art. Petra Katinu /DS č.64/Ex.8/

11. 11. 2016 10:00
Seminár odboru Hudba - hra na klavíri, akordeóne /Koncertná sála Ex. 10/10/

11. 11. 2016 19:00
Stužková slávnosť IV. ročníka odboru Tanec

15. 11. 2016 13:00
Seminár odboru Spev /Mgr. S. Mihaliková, Koncertná sála Ex. 10/10/

16. 11. 2016 7:30
Štvrťročná pedagogická porada /DS, 64/Ex.8/

17. 11. 2016 
Štátny sviatok

18. 11. 2016 
Riaditeľské voľno

19. 11. - 20.11. 2016 
Účasť žiakov odboru Tanec na súťaži "Tanečná korunka 2016" v Prahe /O. Ondová/

22. 11. - 26.11. 2016 
Celoslovenská súťaž "Šansónová ľalia"

22. 11. 2016 13:00
Seminár odboru Spev HDU /Mgr. H. Baldovská/

24. 11. 2016 9:00
Seminár odboru Hudba - hra na dychové nástroje

25. 11. 2016 9:00
Seminár odboru Hudba - sláčikové kvartetá /M. Červenák, ArtD./

25. 11. 2016  10:00
Seminár odboru Hudba - hra na klavíri /PaedDr. J. Lipánová Nagyová/

25. 11. 2016  11:00
Seminár odboru Spev

25. 11. 2016  9:00
Divadelné Košice Jozefa Adamoviča - súťaž žiackych divadelných súborov

26. 11. 2016 
Finále celoslovenskej súťaže "Šansónová ľalia"

29. 11. 2016  13:00
Seminár odboru Hudba - hra na strunové nástroje /Mgr. art. M. Revťáková/

29. 11. - 1.12. 2016 
Pro Educco

1. 12. 2016 
PRO EDUCO

1. 12. 2016 
Seminár odboru Tanec /O. Ondová, Ex.10/ č.1/

2. 12. 2016 10:00
Seminár odboru Hudba - hra na strunové nástroje /Mgr. art. M. Revťáková, Ex.10/ č.10/

6. 12. 2016 9:00
Triedny seminár odboru Hudba - hra na akordeóne /Mgr. art. Kočiš, Ex. 8/ č.72/

6. 12. 2016 13:00
Seminár odboru Spev /Mgr. S. Mihaliková, Ex.10/ č.10/

7. 12. 2016 13:00
Seminár odboru Spev HDU - 1. ročník /Mgr. art. L. Vernarská, Ex.10/ č.10/

9. 12. 2016 10:00
Seminár odboru Hudba - hra na dychové nástroje /Mgr. P. Štefanka, Ex.10/ č.10/

13. 12. 2016 9:00 10:00 
Vystúpenie žiakov odboru HDU v knižnici mestskej časti Dargovských hrdinov /Mgr. art. J. Wernerová, Mgr. art. Kočiš/

13. 12. 2016 13:00
Vianočný seminár odboru Spev HDU /Mgr. H. Baldovská, Ex.10/ č.10/

13. 12. 2016 17:00
Vianočný koncert školy /Katina, ArtD., vystúpenie pri Imaculate/

14. 12. 2016 13:00
Seminár odboru Spev HDU - 4. ročník /Mgr. H. Baldovská, Ex.10/ č.10/

14. 12. 2016 11:00 13:00 15:00
Tanečné divadlo - workshop /O. Ondová, Mgr. B. Bajus, Ex.10/ č.1/

15. 12. 2016 13:00
Workshop - Michaela Bregantin

16. 12. 2016 9:00
Seminár odboru Hudba - hra v symfonickom orchestri /M. Červenák, ArtD., Ex.8/ č. 64/

16. 12. 2016 10:00
Seminár odboru Hudba - hra na klavíri /PaedDr. J. Lipanová Nagyová, Hudobná knižnica/

16. 12. 2016 10:30
Seminár odboru Hudba - hra na gitare /Mgr. art. P. Jakab, Ex.10/ č.10/

20. 12. 2016 12:30
Seminár odboru Spev HDU - 3. ročník /Mgr. S. Pasnišinová, Ex.8/ č.64/

20. 12. 2016 11:00
Koncert pedagógov školy /M. Červenák, ArtD., Ex.8/ č. 64/

20. 12. 2016 13:30
Seminár odboru Hudba - hra na strunové nástroje /Mgr. art. M. revťáková, Ex.10/ č.10/

20. 12. 2016 15:00 - 18:00
Futbalový turnaj KONJA /Mgr. art. M. Kočiš, ZŠ na Fábryho 44, Košice/

21. 12. 2016 11:00
Seminár odboru Spev /Mgr. S. Mihaliková, Ex.10/ č.10/

21. 12. 2016 13:00
Seminár odboru Spev HDU /Mgr. L. Bujňáková, Ex.10/ č.10/

22. 12. 2016 13:00
Slávnostné zasadnutie pedagogickej rady

23. 12. 2016
Vianočné prázdniny

9. 1. 2017
Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách

11. 1. 2017
Deň otvorených dverí

12. 1. 2016 13:00
Seminár odboru Spev HDU 2.A /Bc. R. Moznich, Ex.10/ č.10/

13. - 25. 1. 2016
Komisionálne skúšky z hlavných predmetov v prvom polroku

17. 1. 2017 13:00
Interpretačný seminár odboru Hudba /Červenák, ArtD., Ex.10/ č.10/

17. 1. 2017 14:00
Seminár odboru Hudba - hra na bicie nástroje /L. Vasilňák, Ex.8/ č.64/

20. 1. 2017 16:00
Združenie rodičov a priateľov školy

25. 1. 2017
Zapísanie známok do hárkov do 12:00 hod.

26. 1. 2017 7:30
Polročná klasifikačná porada

27. 1. 2017 13:00
Seminár odboru Hudba - komorná hra /Červenák, ArtD., Ex.10/ č.10/

31. 1. 2017 
Odovzdávanie polročných výpisov

3. 2. 2017
Polročné prázdniny

3. - 10. 2. 2017
Pôsobenie stážistov AIESEC na vybraných hodinách anglického jazyka

7. 2. 2017
Burza KONJA

9. - 12. 2. 2017
Umelecký zájazd do Wroclavi

13. - 15. 2. 2017
Účasť žiakov odboru Tanec na súťaži "Nádej baletu" /Liptovský Hrádok/

14. 2. 2017 8:30, 10:00
Vystúpenie žiakov v knižnici na sídlisku Dargovských hrdinov 

16. 2. 2017 19:00
Reprezentačný ples školy

20. 2. 2017 10:00
Seminár odboru Spev - prehrávky

21. 2. 2017 10:00
Predstavenie Strach a bieda Tretej ríše

21. 2. 2017 10:45
Hudba na Ex - netradičná prednáška Petra Katinu ArtD.

21. 2. 2017 13:00
Seminár odboru Spev HDU /Ex10/10/

28. 2. 2017 
Účasť žiakov III.A na súťaži "Jazykový kvet" /Mgr. Žegleňová/

28. 2. 2017 
Seminár odboru Hudba - hra na klavíri /Ex10/10, PaedDr. Lipánová Nagyová/

28. 2. 2017  13:00
Seminár odboru Spev /Ex10/10, Mgr. Mihaliková/

2. 3. 2017 13:00
Úskalia komunikácie pedagóga so žiakmi /Ex10/č.15, A. Sabolová, Phd./

3. 3. 2017
Posledný deň vyučovania pred jarnými prázdninami

6. - 10. 3. 2017
Jarné prázdniny

13. 3. 2017
Začiatok vyučovania po jarných prázdninách

13. 3. 2017 9:30
Stretnutie riaditeľa školy so zamestnankyňami

14. 3. 2017 8:30, 10:00
Vystúpenie žiakov v knižnici na sídlisku Dargovských hrdinov 

14. 3. 2017 13:30
Vystúpenie k MDŽ /Jegorovovo námestie/

14. 3. 2017 
Externá časť a písomná forma internej časti MS zo SJL

15. 3. 2017
Externá časť a písomná forma internej časti MS z ANJ

16. 3. 2017 10:45
Seminár odboru Hudba - hra na husliach /Ex10/10/

16. 3. 2017 13:00 
Seminár odboru Spev /Ex10/10/

17. - 22. 3. 2017 
Lyžiarsky zájazd /Malinô Brdo/

20. 3. 2017  10:00
Dramatizácia KONJA /Mgr. art. Kočiš, Mgr. art. J. Wernerová, Ex10/23 BlackBox/

21. 3. 2017 8:30 
Vystúpenie žiakov k knižnici na sídlisku dargovských hrdinov

21. 3. 2017  8:00
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese /Ex8/59, Mgr. Štofirová/

22. - 24. 3. 2017 
Účasť žiakov odboru spev na súťaži konzervatórií

24. 3. 2017  9:00
Seminár odboru Hudba - hra na dychové nástroje /Ex10/10/

24. 3. 2017 13:00 
Slávnostná pedagogická rada ku Dňu učiteľov

28. 3. 2017  11:00
Seminár odboru Hudba - hra na klavíri - Chopiniáda /Ex.10/10/

28. 3. 2017  13:00
Seminár odboru Spev HDU /Ex10/10/

29. 3. 2017 9:00 
Seminár odboru Hudba - hra na akordeón /Ex8/72/

30. 3. 2017 10:00 
Nesmrteľnosť v hudbe - 1. - 3. roč Hudba a Spev /Koncertná sála Domu umenia v Košiciach/

30. 3. 2017 11:00 
Stretnutie žiakov s predsedom Matice slovenskej - 1. - 3. roč. /Ex8/64/

31. 3. 2017  16:00
Združenie rodičov a priateľov školy

31. 3. 2017  11:30
Seminár odboru Hudba - hra na klavíri /Ex10/10/

31. 3. 2017  10:00
Seminár odboru Hudba - komorná hra

3. - 4. 4. 2017 
Prijímacie skúšky I. termín

5. 4. 2017 14:00
Tanečný workshop s účasťou zahraničných lektorov /Ex. 10/10, účasť žiakov odboru Tanec, O. Ondová/

5. 4. 2017 17:00
Účasť žiakov na verejnej generálke predstavenia Ronja dcéra lúpežníka /Mgr. art. B. Bajus/

5. 4. 2017 19:00
Koncert "Michal Adamenko a jeho žiaci" /Sála PKO Čierny orol, Prešov

6. 4. 2017
Účasť žiakov III. A. na súťaži "Jazykový kvet" - krajské finále /Mgr. Z. Žegleňová/

6. 4. 2017
Profesijná orientácia s Mgr. Ž. Krescánkovou /Mgr. C. Štofirová, triednici 3. roč./

6. 4. 2017 
projekt "Slovenský mládežnícky orchester" - verejná generálka v štúdiu Slovenského rozhlasu

7. 4. 2017 10:00
Seminár odboru Hudba - Hra na dychové nástroje /Ex. 10/10, Mgr. Štefanka/

7. - 9. 4. 2017 
Účasť študentov odboru HDU na súťaži Priestor pre talent Topoľčany

7. 4. 2017
Koncert Slovenského mládežníckeho orchestra v Žiline

7. 4. 2017 9:00
Seminár odboru Hudba - Symfonický orcheter /Ex. 10/10, Mgr. art. Červenák, ArtD./

7. 4. 2017 11:00
Seminár odboru Spev /Ex. 10/10, Mgr. Mihaliková/

10. 4. 2017 7:30
Trištvrťročná porada

11. 4. 2017 10:00
Prehrávky k Slávnostnému koncertu pri príležitosti 25. výročia školy /DS č. 64/

11. 4. 2017 13:00
Seminár odboru Spev /Ex. 10/10, Mgr. Mihaliková/

11. 4. 2017 19:00
"Druhý dych" tanečné predstavenie Mgr. A. Pichaničovej /Kasárne kulturpark/

12. 4. 2017
Posledný deň vyučovania pred Veľkonočnými prázdninami

13. - 18. 4. 2017
Veľkonočné prázdniny

19. 4. 2017
Začiatok vyučovania po Veľkonočných prázdninách

20. - 21. 4. 2017
Zápis do I. ročníka

20. - 23. 4. 2017
Účasť študentky odboru HDU na súťaži "Poděbradské dny poezie"

21. 4. 2017 10:00
Seminár odboru Hudba - Komorná hra /Ex. 10/10, Mgr. art. Červenák, ArtD./

25. 4. 2017 19:00
Slávnostný koncert pri príležitosti 25. výročia založenia Konzervatória Jozefa Adamoviča v Dome umenia /generálna skúška je o 14:00, účasť žiakov a pedagógov je povinná/

26. 4. 2017 15:00
Seminár odboru Spev - Operné herectvo /DS č. 64, MgA, Osvaldová/

26. - 29. 4. 2017
Účasť študenta odboru Hudba na Medzinárodnej akordeónovej súťaži v Ostrave /Mgr. art. Katina, ArtD./

26. 4. 2017
Účasť študentov odboru Tanec na Tanečnom festivale  stredných škól Košického samosprávneho kraja /O. Ondová/

27. 4. 2017 
Začiatok Absolventských koncertov

28. 4. 2017
Posledný termín odovzdania absolventských prác

28. 4. 2017 9:00
Seminár odboru Hudba - Symfonický orchester /Ex. 10/10, Mgr. art. Červenák, ArtD./

28. 4. 2017 10:00
Seminár odboru Hudba - Hra na dychové nástroje /Ex. 10/10, Mgr. Štefanka/

1. 5. 2017 
Sviatok práce

2. - 12. 5. 2017
Absolventské výkony VI. ročníka

3. 5. 2017 9:30
Stretnutie pedagógov vyučujúcich žiakov VPU s výchovnou poradkyňou školy /Ex 8/64, Mgr. C. Štofirová/

4. 5. 2017 9:00
Seminár odboru TANEC /Ex 10/1, O. Ondová/

4. 5. 2017 10:00
Seminár odboru HUDBA - hra na gitare /Ex 8/68, Mgr. art. Peter Jakab/

4. 5. 2017 12:45
Prevencia šikanovania /Ex 10/4, 1.A, Mgr. E. Mravcová, A. Sabolová, PhD./

4. 5. 2017 16:00
Vystúpenie žiakov a učiteľov školy v Ústave na výkon väzby, Košice

5. 5. 2017
Účasť žiakov 1. ročníka odboru Hudba na súťaži Strunobranie v Haniske

5. - 12. 5. 2017
Výročné skúšky hlavných predmetov pre IV. a VI. ročník

9. 5. 2017 10:00
Oto Bunda - prezentácia filmu spojená s besedou /účasť žiakov 1. a 2. ročníka HDU a Hudba/

15. 5. 2017 9:30
Klasifikačná porada pre IV. a VI. ročník

15. 5. 2017 13:00
Rozlúčka so IV. ročníkom

16. 5. 2017 13:00
Seminár odboru Spev HDU /Ex10/10, Mgr. Mihaliková/

17. - 19. 5. 2017
Praktická časť odbornej zložky MS

18. 5. 2017 18:15
Vystúpenie žiakov školy vo foyeri Košickej filharmónie /P. Katina, ArtD./

19. - 20. 5. 2017
Účasť žiakov III. A na súťaži Jazykový kvet - celoslovenské finále /Mgr. Z. Žegleňová/

19. 5. 2017
Vystúpenie žiakov odboru Tanec v SND Bratislava - Večer tanečného umenia VŠMU a Baletu SND /Mgr. A. Pichaničová/ 

20. 5. 2017
Vystúpenie žiakov školy v Pribeníku /Mgr. art. G. Silvay/

22. - 26. 5. 2017
Akademický týždeň pre IV. ročník

22. - 26. 5. 2017
Časť súbornej skúšky z pedagogickej prípravy: PUX

23. 5. 2017 13:00
Seminár odboru Spev HDU /Ex 10/10, Mgr. H. Baldovská/

25. 5. 2017 10:45
Seminár odboru Hudba - hra na husle /Ex 10/10, Mgr. art. M. Revťáková/

29. 5. - 1. 6. 2017
Teoretická časť odbornej zložky MS

29. 5. - 2. 6. 2017 
Akademický týždeň pre VI. ročník

30. 5. 2017 13:00
Seminár odboru Spev HDU /Ex10/10, Mgr. Mihaliková/

1. 6. 2017  10:00
Vystúpenie žiakov školy k MDD /Ex10/Evanjelicka škôlka/

1. 6. 2017 8:30
Seminár odboru Hudba - Hra na akordeóne /Ex8/72, Mgr. art. M. Kočiš/

2. 6. 2017
Seminár odboru Spev /Ex10/10, Mgr. S. Mihaliková/

2. 6. 2017 
Seminár odboru Tanec /Ex 10/1, O. Ondová/

2. 6. 2017 
Spievam po francúzsky - účasť žiakov odboru Spev HDU na súťaži v Banskej Bystrici /Bc. R. Moznich/

5. - 9. 6. 2017 
Obhajoby prác, súborná skúška z pedagogickej prípravy /Absolventské skúšky/

6. 6. 2017 12:30
Seminár odboru Spev HDU III. A /Ex 8/64, Mgr. S. Pasnišinová/

7. 6. 2017 13:00
Seminár odboru Spev HDU I. A /Ex 10/10, Mgr. art. L. Vernarská/

7. 6. 2017 17:00
Vystúpenie žiakov školy na galakonkoncerte "Predstavujeme košické talenty" /Spievajúca fontána pred Štátnym divadlom, Hlavná 59, Mgr. art. G. Silvay/

8. 6. 2017 8:30
Vyhodnotenie testov profesijná orientácia žiakov III. A. /Mgr. C. Štofirová, A. Sabolová, PhD./

8. 6. 2017 11:00
Vystúpenie žiakov školy, Átrium Teologickej fakulty, Hlavná 89, Košice /M. Červenák, Art. D./

8. 6. 2017 10:00
Vystúpenie žiakov školy, južan, Smetanová 4, Košice

8. 6. 2017 13:00
Seminár odboru Spev HDU II. A /Ex 8/64, Bc. R. Moznich/

8. 6. 2017 10:00
Seminár odboru Hudba - Hra na klavíri /Ex 8/48, PaedDr. J. Lipanová Nagyová/

9. 6. 2017 9:00
Seminár odboru Hudba - hra na dychové nástroje /Ex 8/26, Mgr. P. Štefanka/

9. 6. 2017 10:00
Seminár odboru Hudba - hra na gitare /Ex 10/10, Mgr. art. P. Jakab/

15. 6. 2017 10:45
Seminár odboru Hudba /Ex 10/10, Mgr. art. M. Revťáková/

15. 6. 2017 13:00
Seminár odboru Hudba - Hra na bicie nástroje/Ex 8/64, L. Vasilňák/

15. 6. 2017 13:00
Seminár odboru Spev HDU II. A /Ex 10/10, Bc. R. Moznich/

16. 6. 2017 
Posledný termín odovzdania tém absolventských prác pre školský rok 2018/2019 /zodpovední pedagógovia predmetu Diplomový seminár/

16. 6. 2017
Príďte za operou, Starý Klíž /J. Grejtáková/

19. 6. 2017 11:00
Slávnosť maturantov /Ex 8/64/

20. 6. 2017 
Druhé kolo prijímacích talentových skúšok

21. 6. 2017 8:00
Výberové konanie na pracovné pozície učiteľa

21. 6. 2017 13:00
Gitarový koncert /Ex10/10, K. Medviď/

22. 6. 2017 8:30
Vystúpenie žiakov školy, Tabačka kulturfabrik, Gorkého 2, Košice

16. - 23. 6. 2017
Skúšky z hlavných predmetov v druhom polroku pre 1., 2., 3., a 5. ročník

26. 6. 2017 7:30
Koncoročná klasifikačná porada

26. 6. 2017 11:00
Vyradenie absolvenov /Átrium Teologickej fakultty, Hlavná 89, Košice/

30. 6. 2017 8:00
Odovzdávanie vysvedčení, slávnostné ukončenie školského roka

1. 7. - 31. 8. 2017 
Letné prázdniny

Služby pre študentov

Ubytovanie  

Povinné údaje pre platbu za ubytovanie od 1. 9. 2015

Číslo účtu: 7000434142 / 8180 
Kód banky: Štátna pokladnica 
IBAN: SK63 8180 0000 0070 0043 4142 
BIC – SWIFT kód: SPSRSKBA
Názov príjemcu: Konzervatórium Jozefa Adamoviča
Čiastka: Platba za 1 mesiac 
Variabilný symbol: podľa aktuálneho mesiaca: mesiac, rok  napr.: 12016 
Konštantný symbol: 0308 
Správa pre príjemcu: Meno ubytovaného študenta

Ubytovanie – študentská izba
Študenti Konzervatória JA: 19,60 € lôžko/mesiac 
Ostatní: 19,60 € lôžko/mesiac

Školská jedáleň 

Cena celodennej stravy: 2,80 €
Cena obeda: 1,19 €

Lístky na obed je možné zakúpiť na sekretariáte školy. 

Maturitné skúšky v školskom roku  2016/2017 –  termíny

Externá časť a písomná forma internej časti MS zo SJL/ slovenský jazyk a literatúra/ 14. 03. 2017 / utorok/
Externá časť a písomná forma internej časti MS z AJ a NJ   / anglický jazyk, nemecký jazyk/ 15. 03. 2017 / streda
PČOZ-MS/ praktická časť odbornej zložky/ 17. 05. – 19. 05. 2017
Akademický týždeň 22. 05. – 26. 05. 2017
TČOZ-MS/ teoretická časť odbornej zložky/ 29. 05. – 01. 06. 2017
Slávnosť maturantov 19. 06. 11:00 č.64/Ex8

 

  • Náhradný termín EČ MS a PFIČ maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 4. - 7. apríla 2017.
  • Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr do 1.apríla 2017.

 

  • Opravný termín EČ MS a PFIČ MS pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční v termíne 5. - 8. septembra 2017.
  • Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2017.

    Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2016/2017 sú zverejnené na www.nucem.sk.

 

Harmonogram maturitných skúšok zo SJL, AJ a NJ 2017

Harmonogram maturitných skúšok TČOZ 2017

Absolventské skúšky v školskom roku  2016/2017 –  termín

Odovzdanie absolventských prác najneskôr do 28. 04. 2017
Absolventské koncerty apríl – máj 2017
Praktický pedagogický výstup 22.05. – 26.05.2017
Akademický týždeň   29.05. – 2.06.2017
Obhajoby a súborná pedagogická príprava   5. 06. –9. 06. 2017
Vyradenie absolventov

26. 06. 2017 11:00 Átrium Teologickej fakulty v Košiciach Hlavná 89

 

Harmonogram absolventských výkonov 2017

Harmonogram obhajoby absolventskej práce 2017

Harmonogram súbornej skúšky z pedagogickej prípravy 2017

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

(C) 2016 Konzevatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.