Prázdny

Harmonogram 2022/23

05. 09. 2022 08:30
Slávnostné otvorenie školského roka

05. 09. 2022 11:00
Zasadnutie pedagogickej rady

08. 09. 2022 12:30
Prednáška: Učiteľ - žiak - rodič: komunikačný trojuholník /doc. Mgr. Vladimír Lichner, PhD./

12. - 13. 09. 2021 09:00
Náhradný termín maturitných a absolventských skúšok

16. 09. 2022
Riaditeľské voľno

16. 09. 2022 17:00
Vystúpenie na vernisáži /Múzeum Vojtecha Löfflera, Alžbetina ulica/

21. 09. 2022 17:00
Vystúpenie /Kultúrno-spoločenské centrum Južan, Smetanova 4/

21. 09. 2022 17:00
Vystúpenie pre hostí UPJŠ /Múzeum Vojtecha Löfflera, Alžbetina ulica/

22. 09. 2022 11:00
Interný seminár odbor Hra na violončele /Ex10/10, M. Červenák/

29. 09. 2022 11:00
Interný seminár odbor Hra na violončele /Ex10/10, M. Červenák/

30. 09. 2022
Termín pre odovzdanie agendy vedúcich PK, Plánu práce výchovného poradcu, Plánu práce koordinátora prevencie, školského psychológa/

03. 10. 2022 10:00
Vystúpenie školy /Oceňovanie dôchodcov, Východoslovenská galéria, Košice/

06. 10. 2022 11:35
Interný seminár: Hra na sláčikových nástrojoch /Ex10/10, M. Revťáková/

09. 10. 2022 18:00
Slávnostný koncert k 30. výročiu konzervatória /Štátne divadlo Košice/

13. 10. 2021 11:35
Interný seminár: Hra na sláčikových nástrojoch /Ex10/10, M. Revťáková/

18. 10. 2022 09:40
Interný seminár: Hra na klavíri /Ex10/10, D. Zakhariya/

18. 10. 2022 13:00
Interný seminár: Spev /Ex10/10, S. Mihaliková/

18. 10. 2022 13:00
Interný seminár: HDU Spev /Ex8/64, D. Kleisová/

20. 10. 2022 10:45-12:20
Preventívna aktivita Ako zostať duševne zdravý /Ex8/59, I. Ungvarská, 2.A, E. Mravcová/

20. 10. 2022 11:35
Interný seminár: Hra na sláčikových nástrojoch /Ex10/10, M. revťáková/

20. - 21. 10. 2022
Tanečný workshop s pozvanými pedagógmi /Biba Lanczová, A. Pichaničová/

21. 10. 2022 10:00
Interný seminár: Hra na gitare /Ex8/64, P. Tóth/

25. 10. 2022 13:00
Interný seminár: Spev /Ex10/10, S. Mihaliková/

25. 10. 2022 13:00
Interný seminár: HDU spev /Ex8/64, D. Kleisová/

26. 10. 2022 13:00
Imatrikulácia 1. ročníkov, Noc v škole

27. 10. 2022 11:35
Interný seminár: Hra na sláčikových nástrojoch /Ex10/10, M. Revťáková/

27. 10. 2022
Posledný deň vyučovania pred jesennými prázdninami

28. 10. - 2. 11. 2022
Jesenné prázdniny

 

02. 11. 2022
Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách

07. 11. 2022 10:00
Vystúpenie školy /Výročie SPŠ strojnícka, Historická radnica, Košice/

08. 11. 2022 8:30-9:30
Stretnutie žiakov 5. ročníka na tému Asertívne správanie /Ex8/59, Štofirová/

08. 11. 2022 9:40
Interný seminár: Hra na klavíri /Ex10/10, D. Zakhariya/

08. 11. 2022 13:00
Interný seminár HDU Spev /Ex8/64, D. Kleisová/

10. 11. 2022 11:35
Interný seminár Hra na sláčikových nástrojoch /Ex10/10, M. Revťáková/

14. - 16. 11. 2022
Workshopy Intercomp /klavír, Banská Bystrica, D. Zakhariya/

15. 11. 2022 11:00
Koncert pedagógov /Ex8/64, P. Katina/

15. 11. 2022 13:00
Interný seminár HDU Spev /Ex8/64, D. Kleisová/

15. 11. 2022 13:00
Interný seminár Spev /Ex10/10, S. Mihaliková/

16. 11. 2022
Deň otvorených dverí

17. 11. 2022
Štátny sviatok

18. 11. 2022
Riaditeľské voľno

19. 11. 2022 19:00
Noc divadiel /Mikve - predstavenie 6. ročníka, Máraiho štúdio/

21. 11. 2022 7:30
Štvrťročná pedagogická porada

08. 11. 2022 13:00
Interný seminár HDU Spev /Ex8/64, D. Kleisová/

22. - 24. 11. 2022 13:00
Medzinárodný festival konzervatórií /SKDK Prešov/

22.  - 24. 11. 2022
Účasť klaviristov na workshopoch s M. Bajuszovou v Prešove /Medzinárodný festival konzervatórií, D. Zakhariya/

24. 11. 2022 11:35
Interný seminár Hra na sláčikových nástrojoch /Ex10/10, M. Revťáková/

24. 11. 2022
Hadar Galron: Mikve /vystúpenie žiakov 6. ročníka na Festivale konzervatórii v Prešove/

25. 11. 2022 8:30-9:30
Stretnutie žiakov 5. a 6. ročníka na tému Príprava na budúce povolanie /Ex8/59, zodpovedná C. Štofirová/

25. 11. 2022 8:30
Interný seminár Hra na akordeóne /Ex8/71, P. Katina/

25. 11. 2022 9:00
Interný seminár Hra na dychových nástrojoch /Ex10/10, M. Rybická/

25. 11. 2022 10:00
Interný seminár Hra na gitare /Ex8/64, P. Tóth/

29. 11. 2022 13:00
Interný seminár HDU Spev /Ex8/64, D. Kleisová/

29. 11. 2022 13:00
Interný seminár Spev /Ex10/10, S. Mihaliková/

30. 11. 2022 9:40
Interný seminár Hra na klavíri /Ex10/10, D. Zakhariya/

 

 

 

 

01. 12. 2022 11:30
Interný seminár Hra na sláčikových nástrojoch /Ex10/10, M. Revťáková/

02. 12. 2022 14:00
Workshop s Viktóriou Skokanovou /Ex10/10, M. Rybická/

02. 12. 2022 10:00
Interný seminár Hra na gitare /Ex8/64, P. Tóth/

06. 12. 2022 13:00
Interný seminár odbor Spev /Ex10/10, S. Mihaliková/

06. 12. 2022 17:00
Rozvietenie vianočného stromčeka pred Úradom KSK a otvorenie vianočného mestečka, vystúpenie dievčenského zboru Tempo a miešaného zboru KONJA a študentov odboru herectvo

06. 12. 2022 15:00
Vystúpenie v Grandhoteli Starý smokovec pre konferenciu ŠIOV

07. 12. 2022 9:40
Interný seminár Hra na klavíri /Ex10/10, D. Zakhariya/

08. 12. 2022 8:30
Interný seminár Hra na akordeóne /Ex8/72, P. Katina/

08. 12. 2022 11:30
Interný seminár Hra na sláčikových nástrojoch /Ex10/10, M. Revťáková/

09. 12. 2022 10:00
Interný seminár odbor Spev /Ex10/10, S. Mihaliková/

09. 12. 2022 9:30
Interný seminár odbor Tanec /Ex10/1, A. Pichaničová/

09. - 11. 12. 2022
Súťaž Winter Zagreb 2022 /tanec, A. Pichaničová/

12. 12. 2022
Koncert oddelenia bicích nástrojov v ZUŠ Sečovce

12. 12. 2022 11:00
Hodnotiaci seminár Šansón 4.A /Ex10/10, T. Gerzaničová/

13. - 14. 12. 2022
Akordeónové kurzy /Akadémia umení v Banskej Bystrici, P. Katina/

13. 12. 2022 9:40
Interný seminár Hra na klavíri /Ex10/10, D. Zakhariya/

13. 12. 2022 13:00
Vianočný seminár /Ex8/64, D. Kleisová/

13. 12. 2022 17:00
Na Luciu u Vojtecha /vianočné piesne v podaní žiakov a pedagógov odboru HDU /Múzeum Vojtecha Löfflera/

14. 12. 2022 10:00 - 11:10
Interný seminár oddelenia dychových nástrojov /Ex10/10, M. Rybická/

14. 12. 2022 11:00
Hodnotiaci seminár Šansón 5:A /Ex8/64, T. Gerzaničová/

15. 12. 2022 10:30
Triedny seminár 6:A /Ex8/64, A. Nemcová/

15. 12. 2022 11:30
Interný seminár Hra na sláčikových nástrojoch /Ex10/10, M. Revťáková/

15. 12. 2022 13:00
Triedny seminár 1:A /Ex8/64, L. Vernarská/

16. 12. 2022
Vedúci PK upresnia termíny polročných komisionálnych skúšok z hlavných predmetov

19. 12. 2022 16:00 - 18:00
Vystúpenie pod jedličkou

20. 12. 2022 14:00
Jazzový workshop Richarda Rikkona a jeho priateľov /Ex8/64/

21. 12. 2022 15:00
Triedny seminár 3.A /Ex8/26, S. Ondočko/

21. 12. 2022 15:00
Vystúpenie ukrajinského divadelného súboru /Ex8/64/

21. 12. 2022 17:00
Adventný koncert /Múzeum Vojtecha Löfflera, Alžbetina/

22. 12. 2022
Slávnostné vianočné posedenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy/

22. 12. 2022
Posledný deň vyučovania pred vianočnými prázdninami

23. 12. 2022 - 09. 01. 2023
Vianočné prázdniny

 

 

09. 1. 2023
Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách

11. 1. 2023 9:40
Interný seminár Hra na klavíri /Ex10/10, D. Zakhariya/

12. 1. 2023 11:30
Interný seminár Hra na sláčikových nástrojoch /Ex10/10, M. Revťáková/

13. 1. 2023 8:30 - 9:30
Stretnutie žiakov 5. a 6. ročníka na tému Stres v školskom prostredí /Ex8/59, C. Štofirová/

17. 1. 2023 8:30 - 9:30
Stretnutie žiakov 5. a 6. ročníka na tému Zdravý životný štýl /Ex8/59, C. Štofirová/

17. 1. 2023 13:30
Interný seminár Hra na bicích nástrojoch /Ex8/64, L. Vasilňák/

16. - 24. 1. 2023
Skúšky z hlavných predmetov v prvom polroku

18. 1. 2023 11:00
Interný seminár odbor HDU spev /Ex10/10, T. Gerzaničová/

20. 1. 2023 8:30 - 9:30
Stretnutie žiakov 5. a 6. ročníka na tému Komunikačné a čitateľské zručnosti /Ex8/59, C. Štofirová/

20. 1. 2023 9:00
Interný seminár Hra na dychových nástrojoch /Ex10/10, M. Rybická/

25. 1. 2023 7:30
Polročná klasifikačná porada

31. 1. 2023
Odovzdávanie výpisov polročných vysvedčení

1. 2. 2023
Deň otvorených dverí

 

01. 2. 2023
Deň otvorených dverí

01. - 03. 2. 2023
Herecký workshop "Od telesnosti kmateriálu a späť" /12/Ex10, J. Bartošová/

06. - 10. 2. 2023
Lyžiarsky kurz Malinô Brdo

07. - 08. 2. 2023 8:00 - 16:00
Správna voľba povolania /SOŠ Ostrovského 1, Košice/

09. 2. 2023 11:30
Interný seminár odbor Hra na sláčikových nástrojoch /10/Ex10, M. Revťáková/

13. - 15. 2. 2023
Komisionálne skúšky neklasifikovaných a neprospievajúcich žiakov

15. 2. 2023 13:00
Zasadnutie pedagogickej rady k výsledkom komisionálnych skúšok

15. 2. 2023 14:00
Workshop bicích nástrojov /G. Špener, Ex8/64, Vasilňák/

15. 2. 2023 14:00
Koncert odboru Hra na cimbale /10/Ex10, Zakhariya/

16. 2. 2023 14:30
Vystúpenie na ZUŠ Jantárová /J. Tkáč/

16. 2. 2023
Školský ples

17. 2. 2023
Riaditeľské voľno

18. 2. 2023
Concertini /Vystúpenie v hoteli Kempinski/

20. 2. 2023 13:00
Koncert z diel ženských skladateliek /Ex10/10, Zakhariya/

21. 2. 2023 9:40
Interný seminár Hra na klavíri /10/Ex10, D. Zakhariya/

21. 2. 2023 13:00
Interný seminár Spev /10/Ex10, S. Mihaliková/

21. 2. 2023 15:00
Koncert odboru Hra na cimbale /SZUŠ Vlada Urbana, M. Zakhariya/

23. 2. 2023 11:30
Interný seminár Hra na sláčikových nástrojoch /10/Ex10, M. Revťáková/

23. 2. 2023 17:45
Vystúpenie na ZUŠ Irkutská /J. Tkáč/

27. 2. 2023 17:00
Koncert ukrajinských študentov /Ex8/64/

28. 2. 2023 13:00
Interný seminár HDU spev /64/Ex10, L. Bujňáková/

 

 

02. 3. 2023 16:00
Koncert študentov hry na cimbale /Múzeum V. Löfflera, Zakhariya/

02. 3. 2023 16:30
Vystúpenie študentov hry na klavíri /ZUŠ Múza Humenné, J. Sklenčár, M. Majoroš; Tkáč/

03. 3. 2023
Posledný deň vyučovania pred jarnými prázdninami

06. - 10. 3. 2023
Jarné prázdniny

13. 3. 2023
Začiatok vyučovania po jarných prázdninách

13.  - 15. 3. 2023
Tanečný workshop s D. Malenovskou /tvorba choreografie pre vybraných žiakov tanečného odboru/

14. 3. 2023
Externá časť a písomná forma internej časti MS zo SJL

14. 3. 2023 13:00
Interný seminár HDU Spev /Ex8/64, Jurková/

15. 3. 2023 9:00 a 11:00
Predstavenie My, ľud! /DIVADLO NA PERÓNE/

15. 3. 2023
Externá časť a písomná forma internej časti MS z ANJ, NJ

15. 3. 2023 17:00
Cherchez la femme /koncert z diel ženských skladateliek, Múzeum V. Löfflera, Zakhariya/

16. 3. 2023
Návšteva Štátnej opery v Banskej Bystrici , generálka baletu Anna Karenina /pre celý tanečný odbor/

16. 3. 2023 11:30
Interný seminár Hra na sláčikových nástrojoch /Ex10/10, Revťáková/

16. 3. 2023 13:00
MDŽ pre dôchodcov na Jegorovovom námestí č. 5

16. 3. 2023 14:00
Koncert študentov hry na cimbale /Ex10/10, Zakhariya/

17. 3. 2023 8:30 - 9:30
Stretnutie žiakov 5. a 6. ročníka n atému Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese, Ex8/59, Štofirová/

17. 3. 2023 10:00
Interný seminár odbor spev /Ex10/10, Mihaliková/

17. 3. 2023 10:00
Interný seminár Hra na gitare /Ex8/64, Tóth/

17. 3. 2023 9:00
Interný seminár Hra na dychových nástrojoch /Ex10/10, Rybická/

18. 3. 2023
Concertini Kempinski /hotel Kempinski, Štrbské pleso/

20. - 24. 3. 2023
Projekt: Telom cítiť miesto v spolupráci s K. Rampáčkovou a PST (priestor súčasného tanca) - pre vybraných žiakov tanečného a hereckého odboru

20. - 22. 3. 2023
SŠK SR - Hra na bicích nástrojoch - Konzervatórium v Bratislave /súťaže sa zúčastnia: člen poroty: Mgr. art. Radovan Iglódy, klavírny sprievod: Mgr. art. Leonard Duna, žiaci: Šimon Kuľus a Frederik Béreš - III. B./

20. - 22. 3. 2023
SŠK SR - Hra na cimbale - Konzervatórium Jozefa Adamoviča v Košiciach /súťaže sa zúčastnia: člen poroty: Mgr. art. Mykhailo Zakhariya, ArtD., klavírny sprievod: Mgr. art. Dana Zakhariya, ArtD., žiaci: Jasmína Vallová, Bohodar Vatsyk - 1. ročník, Bohdan Khashanovskyi - 2. ročník, Oleh Hrynkiv - 3. ročník, Klaudia Oravcová - 4. ročník, Ivanna Huk - 5. ročník/

20. - 22. 3. 2023
SŠK SR - Skladba - Konzervatórium Jozefa Adamoviča v Košiciach /člen poroty: Mgr. art. Norbert Bodnár/

21. 3. 2023 14:00
MDŽ, Radnica starého mesta, Hviezdoslavova 7

22. 3. 2023 15:00
Vystúpenie študentov hry na klavír /ZUŠ Vranov nad Topľou, J. Sklenčár, M. Majoroš, Tkáč/

23. 3. 2023 8:30
Interný seminár Hra na akordeóne /Ex8/71, Katina/

23. 3. 2023 11:00
Prednáška Zdravá výživa /Ex8/64/

24. 3. 2023 9:00
Interný seminár Hra na dychových nástrojoch /Ex10/10, Rybická/

27. 3. 2023 17:00
M2. ročník Via litera o cenu Petra Raševa /vystúpenie gitaristov, Kasarne/ Kulturpark/

28. 3. 2023 13:00
Interný seminár HDU Spev /Ex8/64, Nemcová/

28. 3. 2023 9:40
Interný seminár Hra na klavíri /Ex10/10, Zakhariya/

29. 3. 2023 15:30
Vystúpenie sláčikového kvarteta školy vo foyeri Štátneho divadla Košice

30. 3. 2023 11:30
Interný seminár Hra na sláčikových nástrojoch /Ex10/10, Revťáková/

31. 3. 2023 9:00
Interný seminár Hra na dychových nástrojoch /Ex10/10, Rybická/

31. 3. 2023 10:30
Deň učiteľov /Átrium klub, Zuzkin park, sídlisko Terasa/

03. - 05. 4. 2023
Náhradný termín EČ a PFIČ MS

03. 4. 2023 17:00
Koncert komorného orchestra /VSG/

03. 4. 2023 14:00
Slávnostné oceňovanie Inšpektorátu práce /hotel Slávia/

04. 4. 2023 09:40
Interný seminár Hra na klavíri /Ex10/10; D. Zakhariya/

04. 4. 2023 13:00
Interný seminár odbor Spev /Ex10/10; Mihaliková/

04. 4. 2023 13:00
Interný seminár Spev HDU /Ex8/64; Kleisová/

05. 4. 2023 10:00
Interný seminár Tanec /Ex10/1; Pichaničová/

05. 4. 2023
Posledný deň vyučovania pred Veľkonočnými prázdninami

06. - 11. 4. 2023
Veľkonočné prázdniny

12. 4. 2023
Začiatok vyučovania po Veľkonočných prázdninách

12. - 13. 4. 2023
Tanečný workshop s D. Račekom /Tabačka; Pichaničová/

13. 4. 2023 11:30
Interný seminár Hra na sláčikových nástrojoch /Ex10/10; Revťáková/

14. 4. 2023 8:30
Interný seminár Hra na akordeóne /Ex8/72; Katina/

15. - 16. 4. 2023
Tanečná súťaž Brno /Pichaničová/

17. 4. 2023 7:30
Trištvrťročná klasifikačná porada

17. - 19. 4. 2023
SŠK SR Hra na gitare /Konzervatórium Žilina: člen poroty: M. Regecová; študent: Kopaničák, Pleteník, Mitrová/

17. - 19. 4. 2023
SŠK SR Hra na drevených dychových nástrojoch /Konzervatórium Jána Levoslava Bellu Banská Bystrica; člen poroty: M. Rybická; klavírny sprievod: M. Stašík; študentka: K. Dunduk/

18. 4. 2023 13:00
Interný seminár Spev HDU /Ex8/64; Kleisová/

19. 4. 2023 9:40
Interný seminár Hra na klavíri /Ex10/10; Zakhariya/

19. 4. 2023 18:00
Slávnostný koncert k výročiu Jozefa Adamoviča /Historická radnica/

20. 4. 2023 11:30
Interný seminár Hra na sláčikových nástrojoch /Ex10/10; Revťáková/

21. 4. 2023
Metodický deň / workshop akordeónovej hry /ZUŠ Lendak; Katina/

21. 4. 2023 17:00
Šláger tvojho života /Átrium klub; Zuzkin park; Gerzaničová; Plachetka; Muranský/

22. - 24. 4. 2023
Priestor pre talent /súťaž Topoľčany/

24. - 28. 4. 2023
Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina IUVENTUS CANTI /ZUŠ Imricha Godina Vráble: Bartko, Pavučková, Boronkay/

25. 4. 2023 9:40
Interný seminár Hra na klavíri /Ex10/10, Zakhariya/

27. 4. 2023 8:00 - 17:00
Majstrovské kurzy klavírnej hry s doc. Evou Varhaníkovou /D. Zakhariya/

27. 4. 2023 10:00
Vystúpenie v nemocnici /detské oddelenie/

27. 4. 2023 11:30
Interný seminár Hra na sláčikových nástrojoch /Ex10/10; Revťáková/

27. 4. 2023
Tanečná súťaž Priestor pre tanec /Nitra; Pichaničová/

28. 4. 2023
Posledný termín odovzdania absolventských prác VI. ročníka

28. 4. 2023 9:00
Interný seminár Hra na dychových nástrojoch /Ex10/10; Rybická/

28. 3. 2023 10:00
Interný seminár odbor Spev /Ex10/10; Mihaliková/

29. 4. 2023
Tanečný workshop pre odbor Tanec a HDU s L. Cmorejom /Pichaničová/

 

01. 5. 2023
Tanec v meste /Dolná brána, A. Pichaničová/

02. 5. 2023
Prijímacie talentové skúšky I. kolo 1. termín /Hudba, Spev/

02. 5. 2023 17:00
Verejný absolventský koncert /J. Mitrová, D. Zjatík, M. Štupák, Löfflerovo múzeum/

03. 5. 2023
Prijímacie talentové skúšky I. kolo 1. termín /HDU, Tanec/

03. 5. 2023
Úsmevy pre Košice /tanec, Historická radnica, A. Pichaničová/

03. 5. 2023 17:00
Talentárium I. /Dolná brána, Hlavná ulica/

03. 5. 2023 14:00
Absolventský koncert /D. Šuťáková, M. Kužmová, A. Bogdan; Ex10/10/

04. 5. 2023 13:00
Interný seminár Hra na sláčikových nástrojoch /Ex10/10; M. Revťáková/

05. - 5. 2023 9:00
Absolventské výkony /tanec, Ex10/1/

05. 5. 2023 14:00
Absolventské koncerty /R. Čurillová, S. Čechová, M. Kačalová, J. Lazúr, Ex10/10/

05. 5. 2023
Divadelný festival Jozefa Adamoviča /ZŠ Postupimská/

05. 5. 2023 13:00 - 17:00
Hudba v čerešňovom raji /Brdárka; M. Špaková/

09. 5. 2023 9:00
Skúšky HDU šansón 4. A /Ex8/64/

09. 5. 2023 13:00
Interný seminár HDU spev /Ex8/64; D. Kleisová/

09. 5. 2023 14:00
Absolventské koncerty /D. Béla, S. Landecki, J. Filip, D. Boronkay; Ex10/10/

10. 5. 2023 14:00
Absolventské koncerty /J. Štrbka, Ľ. Repák, Ex10/10/

10. 5. 2023 8:30
Skúšky UMP HDU 4. A /Ex8/64/

10. 5. 2023 17:00
Verejný absolventský koncert /L. Havasi, A. Timková, L. Michvocíková; Löfflerovo múzeum/

11. 5. 2023
Prijímacie talentové skúšky I. kolo 2. termín /Hudba, Spev/

11. 5. 2023 13:00
Interný seminár Hra na sláčikové nástroje /Ex10/10; M. Revťáková/

12. 5. 2023
Prijímacie talentové skúšky I. kolo 2. termín /HDU, Tanec/

12. 5. 2023
Folklór pred Galériou /OC Galéria/

12. - 16. 5. 2023
Komisionálne skúšky IV. ročníka

12. 5. 2023 8:30
Interný seminár Hra na akordeóne /Ex8/72; P. Katina/

12. 5. 2023 9:00
Interný seminár hra na dychových nástrojoch /Ex10/10; M. Rybická/

12. 5. 2023 13:00
Skúšky PAN 4. A /Ex8/23/

13. 5. 2023 18:00
Noc múzeí /komorný koncert, Löfflerovo múzeum/

16. 5. 2023 9:30
Klasifikačná porada pre IV. ročník

16. 5. 2023 10:00
Workshop/prednáška Petra Katinu /katedra kompozície VŠMU/

16. 5. 2023
Vystúpenie pre mestskú časť /Átrium na Terase/

17. 5. 2023 9:40
Interný seminár hra na klavíri /Ex10/10; D. Zakhariya/

17. 5. 2023 18:00
Vystúpenie školy na oceňovaní Inšpektorátu práce /hotel Slávia/

18. 5. 2023 16:30
Vernisáž /sláčikové kvarteto; Východoslovenské múzeum, Námestie Maratónu mieru/

18. - 19. 5. 2023
PČOZ /Praktická časť odbornej zložky/

20. 5. 2023
Concertini v hoteli Kempinski /Štrbské pleso/

22. 5. 2023 10:00
Absolventské výkony /HDU herectvo; Ex8/64/

22. 5. 2023 14:00
Absolventské výkony /Kračanská, P. Budi; Ex10/10/

22. 5. 2023 18:00
Absolventské výkony /HDU herectvo, Bábkové divadlo, Alžbetina 38/

23. - 27. 5. 2023
Praktický pedagogický výstup pre VI. ročník

23. 5. 2023 9:40
Interný seminár hra na klavíri /Ex10/10; D. Zakhariya/

24. 5. 2023 9:00 - 12:00
Klavírne interpretačné kurzy s prof. M. Lapšanským /Ex10/10/

24. 5. 2023
Absolventské výkony /HDU spev-tanec; 13:00/18:00; FUGA, Moyzesova 62/

26. 5. 2023 10:00
Projekt Žbirka s kapelou 2.A /Ex8/64, H. Jurková/

26. 5. 2023 9:00
Interný seminár hra na dychových nástrojoch /Ex10/10; M. Rybická/

27. 5. - 3.6. 2023
TČOZ /Teoretická časť odbornej zložky/

30. 5. 2023 13:00
Interný seminár odbor Spev /Ex10/10; S. Mihaliková/

31. 5. 2023 9:40
Interný seminár hra na klavíri /Ex10/10; D. Zakhariya/

31. 5. 2023 17:00
Botanic café /klaviristi v Botanickej záhrade, J. Tkáč/

26. 6. 2023
Klasifikačná porada

27. 6. 2023 11:00
Vyradenie absolventov

-

Výsledky talentových skúšok

Služby pre študentov

Ubytovanie  

Povinné údaje pre platbu za ubytovanie od 1. 9. 2022

Číslo účtu: 7000434142 / 8180 
Kód banky: Štátna pokladnica 
IBAN: SK63 8180 0000 0070 0043 4142 
BIC – SWIFT kód: SPSRSKBA
Názov príjemcu: Konzervatórium Jozefa Adamoviča
Čiastka: Platba za 1 mesiac 
Variabilný symbol: podľa aktuálneho mesiaca: mesiac, rok  napr.: 12016 
Konštantný symbol: 0308 
Správa pre príjemcu: Meno ubytovaného študenta

Ubytovanie – študentská izba
Študenti Konzervatória JA: 33,00 € lôžko/mesiac od septembra 2022.
Ostatní: 33,00 € lôžko/mesiac od septembra 2022.

Školská jedáleň 

Cena celodennej stravy: 5,75 €
Cena obeda: 2,10 €

Lístky na obed je možné zakúpiť na študijnom oddelení školy. 

AKTUÁLNY JEDÁLNY LÍSTOK

Maturitné skúšky v školskom roku  2022/2023 –  termíny

 

 

Externá časť a písomná forma internej časti MS zo SJL/ slovenský jazyk a literatúra/ 14. marec 2023
Externá časť a písomná forma internej časti MS z AJ a NJ   / anglický jazyk, nemecký jazyk/ 15. marec 2023
PČOZ-MS/ praktická časť odbornej zložky/ 18. - 19. máj 2023
Akademický týždeň 22. - 26. máj 2023
TČOZ-MS/ teoretická časť odbornej zložky/

29. máj - 2. jún 2023

 

Maturita 2023 - Základné informácie

   
  • Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 8. apríla 2022.

    Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

 

  • Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 8. septembra 2022.

    Podrobné informácie o organizácii opravného termínu MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

    

Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2022/2023 sú zverejnené na www.nivam.sk

 

 

 

 

AbsolvENTSKé skúšky v školskom roku  2022/2023 –  termínY

 

Odovzdanie absolventských prác najneskôr do 28. 04. 2023
Absolventské koncerty apríl - máj 2023
Praktický pedagogický výstup 22. - 26. 05. 2023
Akademický týždeň   05. - 09. 06. 2023
Obhajoby a súborná pedagogická príprava  

12. - 16. 06. 2023

Vyradenie absolventov 27. 06. 2023 11:00 Historická radnica, Hlavná 59, Košice

 

 

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzervatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.

Nastavenia ochrany súkromia

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...