Prázdny

Harmonogram 2018/19

03. 09. 2018 08:30
Slávnostné otvorenie školského roka

03. 09. 2018 11:00
Zasadnutie pedagogickej rady

04. 09. 2018 
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín

06. 09. 2018
Náhradný termín maturitných skúšok TČOZ, PČOZ

06. 09. 2018 18:30
Festival divadiel - Teatr Dramatyczny - I.A, II. A /Mgr. art. Bajus/

07. 09. 2018
Náhradný a opravný termín maturitných skúšok SJ a AJ

10. 09. 2018
Náhradný termín absolventských skúšok

12. 09. 2018 8:00
BOZP /Ex8/64/

14. 09. 2018 9:30
Interný seminár Sláky /Mgr. art. Červenák, ArtD., Ex10/10/

17. 09. 2018
Termín pre odovzdanie agendy PK, plánu práce výchovného poradcu, koordinátora prevencie, školskej psychologičky

21. 09. 2018 11:00
Biela pastelka /vystúpenie žiakov školy, Immaculata/

21. 09. 2018 18:00
Festival starého umenia Abova /vystúpenie žiakov školy/ Kaštieľ Nižná Kamenica/

25. 09. 2018
Interný seminár

28. 09. 2018 16:00
Plenárna schôdza rodičovskej rady, triedne aktívy, informácie rodičom

03. 10. 2018
Deň nezábudiek - celonárodná verejná zbierka /Mgr. Mravcová/

04. 10. 2018 13:00
Imatrikulácia žiakov 1. ročníkov

04. 10. 2018 18:30 
Noc svetiel a strašidiel

09. 10. 2018 13:00
Interný seminár Hlavného odboru Spev /Mgr. Miháliková, Ex10/10/

11. 10. 2018 11:35 
Finančná gramotnosť I. - prednáška pre žiakov 3. a 4. ročníkov /Mgr. art. Tóth/

11. 10. 2018 11:35
Adaptácia na strednú školu - 1.A /kmeňová trieda, Mgr. Sabolová, PhD., Mgr. Štofirová/

11. 10. 2018 16:30
Andrássyovci v Trebišove - Kaštieľ Trebišov /koncert žiakov školy/

12. 10. 2018
Stužková slávnosť odboru Tanec

16. 10. 2018 9:30
Workshop flautistky Jany Jarkovskej /MgA. Česlová, Ex10/10/

16. 10. 2018 13:00
Interný seminár - HDU Spev /Mgr. Vernarská, Ex8/64/

17. 10. 2018 11:00
Denný stacionár - vystúpenie žiakov pre seniorov /Mgr. art. Katina, ArtD., Ex10/

17. - 19. 10. 2018 
Rovesnícky program prevencie drogových závislostí Filia - Plejsy /Mgr. Mravcová/

17. 10. 2018
Otvor svoje srdce - charitatívna zbierka /Mgr. Mravcová/

18. 10. 2018 11:35 
Finančná gramotnosť II. - prednáška pre žiakov 3. a 4. ročníkov /Mgr. art. Tóth/

18. 10. 2018 11:35
Adaptácia na strednú školu - 1.B /kmeňová trieda, Mgr. Sabolová, PhD., Mgr. Štofirová/

19. 10. 2018 10:00
Interný seminár - Hra na gitare/Mgr. art. Peter Jakab, Ex8/64/

23. 10. 2018 13:00
Pranier - adaptácia drámy A. Millera - The Crucible /3.A, Mgr. art. Bajus, MgA. Pikalík, Ex8/64/

23. - 24. 10. 2018 9:00-17:00 
Správna voľba povolania /Ostrovského 1, Košice/

24. 10. 2018
Študentské voľby

25. 10. 2018 9:30
Interný seminár - Hra na klavíri /PaedDr. Lipánová Nagyová, Ex10/10/

25. 10. 2018 11:35
Hudobná spomienka na Československo - koncert pri príležitosti 100. výročia založenia ČSR /Mgr. art. Katina, ArtD., Ex8/64/

25. 10. 2018 15:30
Duel v Rotunde - spolupráca so ŠUV - vystúpenie žiakov /Zbrojničná, Mgr. art: Katina ArtD./

25. 10. 2018 19:00
Noc v škole

29. 10. 2018 8:00 - 12:00
Metodický deň

30. 10. 2018
Výročie Deklarácie slovenského národa - štátny sviatok

31. 10. - 02.11. 2018 
Jesenné prázdniny

05. 11. 2018
Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách

08. 11. 2018 11:35
Adaptácia na nové prostredie - I.C /Mgr. Sabolová, PhD., Mgr. Štofirová /Ex10/8/

08. 11. 2018 19:00
Playlist - koncert a rozhovor KONJA bandu v VSTV, Colloseum /M. Mus. Marinčák/

09. 11. 2018 9:30
Interný seminár Sláčikových nástrojov /Mgr. art. Červenák, ArtD. /Ex10/10/

12. 11. 2018 7:30
Štvrťročná pedagogická porada

13. 11. 2018 13:00
Interný seminár hlavného odboru Spev /Mgr. Mihaliková /Ex10/10/

14. 11. 2018
Deň otvorených dverí

14. 11. 2018 18:00
Večer francúzskej piesne - Viola, Prešov /MgA. Michna/

14. - 18. 11. 2018
Interpretačný cimbalový seminár a workshop - Akadémia umení v Banskej Bystrici /Mgr. Zakharia/

15. 11. 2018 11:30
Hudba na Ex - prednáška Mgr. art. Petra Katinu, ArtD./žiaci odboru Hudba a Spev - účasť povinná/

15. 11. 2018
Horovov Zemplín 2018 - účasť študentov III:A na súťaži v umeleckom prednese /Mgr. Cimbala/

16. 11. 2018 10:00
Interný seminár - Gitara /Mgr. art. P. Jakab /Ex8/64/

17. 11. 2018 7:30
Noc divadiel - vystúpenie žiakov, Divadlo Thália - Mojmírova 1

20. 11. 2018
Medzinárodný deň študentov

20. 11. 2018 13:00
Interný seminár - HDU Spev /Mc. Moznich /Ex8/64/

21. 11. 2018 10:45
Prevencia látkových závislostí - 1. A - PhDr. Zelenáková Andrea, CPPPaP

22. 11. 2018 9:30
Interný seminár - Klavír /PaedDr. Lipánová Nagyová /Ex10/10/

22. 11. 2018 11:30
ETP - prednáška

23. 11. 2018 9:00
Interný seminá Dychových nástrojov /Mgr.Štefanka /Ex10/10/

23. 11. 2018 10:00
Interný seminár - Klavír /PaedDr. Lipánová Nagyová /Ex10/10/

23. 11. 2018 11:00
Slávnostná akadémia pri príležitosti 60. výročia založenia Internátu - vystúpenie žiakov školy v KC Južan /Mgr. art. Katina, ArtD./

27. 11. 2018 13:00
Interný seminár hlavného odboru Spev /Mgr. Mihaliková /Ex10/10/

27. 11. 2018
Tomko kvintet - koncert a workshop pedagógov na SZUŠ Via arto, Humenné /Mgr. art. Jakab/

27. - 29. 11. 2018
Medzinárodný festival konzervatórií 2018, Prešov /Mgr. art. Katina, ArtD./

29. 11. 2018 11:35
Finančná gramotnosť III.- prednáška pre žiakov 3. a 4. ročníkov /Mgr. art. Tóth/

29. 11. 2018 11:35
Prevencia sexuálne rizikového správania - 3. A, PhDr. Zelenáková Andrea

30. 11. 2018 9:00
Interný seminár - Tanec /Mgr. art. Pichaničová /Ex10/1/


 

 

 

 

 

 

 

 

Služby pre študentov

Ubytovanie  

Povinné údaje pre platbu za ubytovanie od 1. 9. 2015

Číslo účtu: 7000434142 / 8180 
Kód banky: Štátna pokladnica 
IBAN: SK63 8180 0000 0070 0043 4142 
BIC – SWIFT kód: SPSRSKBA
Názov príjemcu: Konzervatórium Jozefa Adamoviča
Čiastka: Platba za 1 mesiac 
Variabilný symbol: podľa aktuálneho mesiaca: mesiac, rok  napr.: 12016 
Konštantný symbol: 0308 
Správa pre príjemcu: Meno ubytovaného študenta

Ubytovanie – študentská izba
Študenti Konzervatória JA: 19,60 € lôžko/mesiac 
Ostatní: 19,60 € lôžko/mesiac

Školská jedáleň 

Cena celodennej stravy: 2,80 €
Cena obeda: 1,19 €

Lístky na obed je možné zakúpiť na sekretariáte školy. 

AKTUÁLNY JEDÁLNY LÍSTOK

Maturitné skúšky v školskom roku  2018/2019 –  termíny

Externá časť a písomná forma internej časti MS zo SJL/ slovenský jazyk a literatúra/ 12. 03. 2019 / utorok/
Externá časť a písomná forma internej časti MS z AJ a NJ   / anglický jazyk, nemecký jazyk/ 13. 03. 2019 / streda
PČOZ-MS/ praktická časť odbornej zložky/ 16. 05. – 17. 05. 2019
Akademický týždeň 20. 05. – 24. 05. 2019
TČOZ-MS/ teoretická časť odbornej zložky/ 27. 05. – 31. 05. 2019
   
  • Náhradný termín EČ MS a PFIČ maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 9. - 12. apríla 2019.
  • Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr do 1.apríla 2019.

 

  • Opravný termín EČ MS a PFIČ MS pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční v termíne 3. - 6. septembra 2019
  • Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2019.

    Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2018/2019 sú zverejnené na www.nucem.sk.

 

AbsolvENTSKé skúšky v školskom roku  2018/2019 –  termínY

Odovzdanie absolventských prác najneskôr do 30. 04. 2019
Absolventské koncerty apríl – máj 2019
Praktický pedagogický výstup 20.05. – 24.05.2019
Akademický týždeň   03.06. – 07.06.2019
Obhajoby a súborná pedagogická príprava  

10. 06. –14. 06. 2019

Vyradenie absolventov 21.06. 2019

 

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzevatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.