Prázdny

Harmonogram 2018/19

03. 09. 2018 08:30
Slávnostné otvorenie školského roka

03. 09. 2018 11:00
Zasadnutie pedagogickej rady

04. 09. 2017 
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín

06. 09. 2018 
Náhradný termín maturitných skúšok TČOZ, PČOZ

07. 09. 2018
Náhradný termín maturitných skúšok SJ a AJ

10. 09. 2018
Náhradný termín absolventských skúšok

17. 09. 2018
Termín pre odovzdanie agendy PK, plánu práce výchovného poradcu, koordinátora prevencie, školskej psychologičky

28. 09. 2018 16:00
Plenárna schôdza rodičovskej rady, triedne aktívy, informácie rodičom

25. 09. 2018
Interný seminár

...


 

 

 

 

 

 

 

 

Služby pre študentov

Ubytovanie  

Povinné údaje pre platbu za ubytovanie od 1. 9. 2015

Číslo účtu: 7000434142 / 8180 
Kód banky: Štátna pokladnica 
IBAN: SK63 8180 0000 0070 0043 4142 
BIC – SWIFT kód: SPSRSKBA
Názov príjemcu: Konzervatórium Jozefa Adamoviča
Čiastka: Platba za 1 mesiac 
Variabilný symbol: podľa aktuálneho mesiaca: mesiac, rok  napr.: 12016 
Konštantný symbol: 0308 
Správa pre príjemcu: Meno ubytovaného študenta

Ubytovanie – študentská izba
Študenti Konzervatória JA: 19,60 € lôžko/mesiac 
Ostatní: 19,60 € lôžko/mesiac

Školská jedáleň 

Cena celodennej stravy: 2,80 €
Cena obeda: 1,19 €

Lístky na obed je možné zakúpiť na sekretariáte školy. 

AKTUÁLNY JEDÁLNY LÍSTOK

Maturitné skúšky v školskom roku  2017/2018 –  termíny

Externá časť a písomná forma internej časti MS zo SJL/ slovenský jazyk a literatúra/ 13. 03. 2018 / utorok/
Externá časť a písomná forma internej časti MS z AJ a NJ   / anglický jazyk, nemecký jazyk/ 14. 03. 2018 / streda
PČOZ-MS/ praktická časť odbornej zložky/ 16. 05. – 18. 05. 2018
Akademický týždeň 21. 05. – 25. 05. 2018
TČOZ-MS/ teoretická časť odbornej zložky/ 28. 05. – 31. 05. 2018
   
  • Náhradný termín EČ MS a PFIČ maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 10. - 13. apríla 2018.
  • Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr do 1.apríla 2018.

 

  • Opravný termín EČ MS a PFIČ MS pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční v termíne 4. - 7. septembra 2018
  • Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2018.

    Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2017/2018 sú zverejnené na www.nucem.sk.

 

Harmonogram SJL, AJ, NJ

Harmonogram TČOZ

AbsolvENTSKé skúšky v školskom roku  2017/2018 –  termínY

Odovzdanie absolventských prác najneskôr do 27. 04. 2018
Absolventské koncerty apríl – máj 2018
Praktický pedagogický výstup 21.05. – 25.05.2018
Akademický týždeň   04.06. – 08.06.2018
Obhajoby a súborná pedagogická príprava  

11. 06. –15. 06. 2018

Vyradenie absolventov 25.06. 2018

 

Absolventské výkony - harmonogram

Absolventský praktický pedagogický výstup - harmonogram

Obhajoba - harmonogram

Pedagogika a psychológia - harmonogram

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzevatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.