MGR. MARTA JURAŠEVSKÁ

pedagóg

 

Hudobné vzdelanie:

  • 2001 – 2005 – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied
  • 1975 – 1981 – Konzervatórium Košice
  • 2008 – Prvá atestácia: Metodicko – pedagogické centrum Bratislava
  • 2014 – Druhá atestácia: Metodicko – pedagogické centrum Bratislava

Prax:

  • 1987 – súčasnosť – ZUŠ Bernolákova 26, Košice, učiteľka predmetu Hra na klavíri, korepetítorka hudobného odboru

  • 1981 – 1987 – ZUŠ Krompachy – učiteľka predmetu Hra na klavíri, korepetítorka hudobného odboru

  • 1981 – Ukrajinské národné divadlo Prešov – PUĽS, korepetítorka                

  • 1988 – 1997 – korepetítorka Košického detského speváckeho zboru 

  • 1988 – 1995 – členka Komorného zboru učiteliek a Košického speváckeho zboru učiteľov

  • 1984 – 1986 – korepetítorka a členka vysokoškolského speváckeho zboru Veterinaria Cantica Cassoviensis

V súčasnosti: pedagóg Konzervatória Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice, od roku 2011 ako vyučujúca Hry na klavír a Náuky o hudbe, Hry na klavíri, Metodiky a Didaktiky HOŠ, Hry na klavíri, Náuky o hudbe.

Iné: Absolvovala aktualizačné a inovačné vzdelávacie programy: 2014 Excel v praxi, 2013 Využívanie informačno – komunikačných technológií vo vyučovaní, 2012 Tvorba učebných osnov  z predmetov hudobného odboru ZUŠ, 2011 Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností.

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzervatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.

Nastavenia ochrany súkromia

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...