MGR. art. NORBERT BODNÁR

pedagóg

 

Vzdelanie: 1971 – 1975 Gymnázium v Košiciach

Hudobné vzdelanie:

  • 1975 – 1976 – Konzervatórium v Košiciach (kompozícia – Jozefa Podprocký)
  • 1976 – 1981 – VŠMU (kompozícia – Andrej Očenáš)

Prax:

  • od roku 1982 pedagóg hudobno-teoretických predmetov a kompozície na Konzervatóriu v Košiciach

    "V začiatkoch svojej profesionálnej umeleckej dráhy sa orientoval na komponovanie populárnej hudby (mnohé jeho piesne získali ocenenia na festivale Košický zlatý poklad). V súčasnosti sa venuje aj tvorbe scénickej hudby pre rozhlas, televíziu, divadlá, a to nielen doma, ale i v zahraničí (Poľsko, Bulharsko atď.). V oblasti tzv. vážnej hudby, ktorá je jadrom jeho tvorby, sa Bodnárov rukopis vyznačuje konfrontáciou rôznych výrazových línií vedľa seba – napríklad neoklasicistický a neoromantický štýl. Medzi jeho výrazové prostriedky patrí aj spájanie divergentných prvkov, ktoré radí v rýchlom slede za sebou s jemu príznačnou dávkou humoru, napríklad džezové postupy vedľa aleatorických pasáží. V poslednom tvorivom období sa Bodnár orientuje na veľké formy – Symfónia č. 1, opera Netreba toľko slov, Symfónia č. 2 (Dance-symphony) a opera Tartuffe. Evolučný prístup k hudobnému materiálu sa uplatňuje aj v kompozíciách pre sólové nástroje – klarinet (Funny Breakfast), organ (Hudba pre organ), klavír (Variácie na tému Beethovena) atď."
     

V súčasnosti: pedagóg Konzervatória Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice. Je súčasným hudobným skladateľom.

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzervatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.

Nastavenia ochrany súkromia

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...