MGR. RÓBERT GALOVICS

riaditeľ školy od 16.01.2012

 

Vzdelanie: Gymnázium v Košiciach – maturita v r. 1983

Hudobné vzdelanie:

  • ĽŠU – odbor klavír
  • Konzervatórium v Košiciach , v odbore spev – absolutórium v r. 1991
  • Katolícka univerzita v Ružomberku v roku 2008 som získal akademický titul magister v odbore Učiteľstvo odborných umeleckých predmetov v predmete hudobná výchova, zameranie -spev
  • 1. atestácia MPC Bratislava v r. 2009

Zákl. vojenská služba: Vojenský umelecký súbor v Bratislave ako sólista ľudovej skupiny vr. 1988 – 1990

Prax:

  • počas štúdia -  externe v opernom zbore v ŠD v Košiciach
  • v rôznych amatérskych a cirkevných zboroch
  • 1990 – 1995 – člen operného zboru ŠD v Košiciach, chorovod basovej skupiny a sólista opery  ŠD v Košiciach
  • 1995 – 2002 – člen operného zboru SND v Bratislave, hosťovanie v Komornej opere vo Viedni aj v Bratislave, vo Volksoper vo Viedni,
  • 1990 – 1994 – hlasový pedagóg v divadle Thália
  • v Bratislave som ako pedagóg zastupoval na niekoľkých Základných umeleckých školách

V súčasnosti: riaditeľ Konzervatória Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice, na tejto škole pôsobím od 1. 9. 2002

Okrem vyučovania Hlavného odboru štúdia Spev a Hlavného odboru štúdia Spev v HDU som dirigoval  dievčenský zbor na škole a pôsobil som aj v Štátnom divadle v Košiciach ako spevák do roku 2012

Popri práci riaditeľa som zastával aj funkciu člena Odbornej komisie pre konzervatóriá pri Štátnom inštitúte odborného vzdelávania (ŠIOV) a taktiež člena Únii konzervatórií (UKON)

Iné: Účasť na mnohých speváckych kurzoch pod vedením Petra Mikuláša, Magdalény Hajóssyovej, Marty Beňačkovej, Petra Schreiera a Jeleny Obrazcovovej.

Hosťovanie: vo Volksoper a Kammeroper vo Viedni a v Komornej opere v Bratislave, v Slovenskom rozhlase v Bratislave, v Slovenskej filharmónii v Bratislave.

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzervatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.

Nastavenia ochrany súkromia

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...