MGR. ZLATICA VONDROVÁ

pedagóg spevu

 

Hudobné vzdelanie:

  • 1976 – 1982  Konzervatórium Košice
  • 2001 – 2005  Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
  • Špecializácia na vyučovanie hudobnej náuky /Konzervatórium Košice/
  • Osvedčenie o I. kvalifikačnej skúške / MPC v Prešove, 2006

Prax:

  • 1982 – 1987 – ZUŠ Spišská Nová Ves, pozícia: učiteľka – predmet spev a hudobná náuka
  • 1987– doposiaľ – ZUŠ Bernolákova 26 Košice, pozícia: učiteľka – predmet spev ,vedúca metodického orgánu spevu do roku 2015
  • 2011 – 2012 – Konzervatórium Timonova ul. 2 Košice,  pozícia: učiteľka neoperného spevu, oddelenie hodobno dramatického umenia 

V súčasnosti: pedagóg predmetu operný spev a pedagogicko-umelecká prax Konzervatória Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice od roku 2011.

Iné: Aktualizačné vzdelávanie: Tvorba učebných osnov z predmetu hudobného odb. ZUŠ; Alternatívne formy polyestetického vzdelávania a vyučovania; Rozvíjanie emocionálnej. Inteligencie a komunikačných zručností; Umenie ako inšpirácia a potenciál pre vzdelávanie; Tvorivé dotyky s umením; Využívanie informačno- komunikačných technológií vo vyučovaní; Informačno – komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov; Príprava vedúcich predmetových komisií.        

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzervatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.

Nastavenia ochrany súkromia

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...