Kritériá a ostatné podmienky na štúdium 2025/2026

<Zadajte anotáciu>

Prijímacie konanie sa koná v súlade s §§ 62 - 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, §§ 29 a 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní
a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov a v zmysle § 105 školského zákona
a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 65/2015 Z. z. o stredných
školách.

Kritériá a ostatné podmienky na štúdium v školskom roku 2025/2026

Žiadne články neboli nájdené.

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzervatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.

Nastavenia ochrany súkromia

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...