Prázdny

2%

Vážení rodičia a priatelia našej školy,

chceme sa Vám poďakovať za poskytnutie dvoch percent z Vašich daní. Z týchto peňazí podporujeme prezentáciu našej školy a našich žiakov na rôznych súťažiach, prehliadkach, podujatiach, workshopoch a vystúpeniach a máme v pláne aj zakúpiť hudobné nástroje a iné, naliehavo potrebné učebné pomôcky.

Tento rok máte opäť možnosť, ako podporiť našu školu. Občianske združenie KONJA je v zozname prijímateľov pre 2 percentá z dane a máte až do konca apríla čas, aby ste odovzdali Vyhlásenie a Potvrdenie – buď nám,alebo priamo na príslušný daňový úrad. Načo však čakať do konca apríla, keď to môžete urobiť hneď? Tento rok môžete venovať dokonca až 3 percentá: pravda, iba vtedy, ak ste odpracovali v priebehu roka 40 hodín dobrovoľníckych prác. Podrobnosti nájdete v priložených informáciách k Vyhláseniu.

Fyzické a právnicke osoby

ktoré podávajú daňové priznanie, uvedú údaje priamo tam.

Zamestnanec

– predloží (donesie alebo pošle poštou) miestne príslušnému daňovému úradu (podľa trvalého pobytu daňovníka) do
30. apríla Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane.

Zamestnanec požiada zamestnávateľa o vydanie Potvrdenia o zaplatení dane na
účely vyhlásenia (súčasne pri žiadaní zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania). Z potvrdenia o zaplatení dane zistí dátum zaplatenia dane, vypočíta 2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane a sumu maximálne do výšky 2 % resp. 3 % uvedie vo Vyhlásení /vyhlásenie s údajmi v prílohe/

– ak poukazujete 3% zaplatenej dane, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti.

Údaje, ktoré potrebujete k darovaniu 2% občianskemu združeniu KONJA:

IČO: 50459155     DIČ: 2120402317
SID: nemáme – nevypĺňa sa
Právna forma: občianske združenie
Názov: KONJA
Ulica: Exnárova
Orientačné číslo: 940/8
PSČ: 040 22
Obec: Košice

Celý postup ako venovať 2 percentá nájdete napríklad na www.financnasprava.sk 
alebo www.rozhodni.sk

Róbert Galovics
+421 55 671 78 43
robert.galovics@konja.eu

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzevatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.