Prázdny

Harmonogram 2020/21

02. 09. 2020 09:00
Slávnostné otvorenie školského roka

02. 09. 2020 11:00
Zasadnutie pedagogickej rady

03. 09. 2020 17:00
VIRVAR - prezentácia predstavenia Polnočná omša žiakov VI.A HDU

07. 09. 2020 16:00
Slávnostné poďakovanie členom dobrovoľných hasičských zborov /VSG, zodp. Galovics/

11. 09. 2020
Náhradný termín AS 2020 / zodp. PaedDr. Fabianová/

18. 09. 2020 17:00
Koncert historickej a dobovej hudby /Nižná Kamenica, zodp. Mgr. Zezulka/

22. 09. 2020 13:00
Interný seminár

24. 09. 2020 13:00
Interný seminár odboru Hudba - hra na violončele /Ex10/10, zodp. Červenák, ArtD./

25. 09. 2020 13:00
Interný seminár

06. 10. 2020 10:00
Vystúpenie - Mesiac úcty k starším /Východoslovenské múzeum, Nám. Maratónu mieru 2, Košice/

20. 10. 2020 13:00 
Interný seminár Spev /Ex10/10, zodp. S. Mihaliková/

27. 10. 2020 13:00
Interný seminár Spev /Ex10/10, zodp. S. Mihaliková/

28. 10. 2020 13:00
Interný seminár hra na violončele /Ex10/10, zodp. M. Červenák/

28. 10. 2020
Posledný deň vyučovania pred jesennými prázdninami

29. - 30. 10. 2020
Jesenné prázdniny

 

04. 11. 2019
Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách

05. 11. 2019 08:00
Koncert pedagógov k 30. výročiu nežnej revolúcie /Ex8/64, Červenák ArtD./

07. 11. 2019 10:30
Interný seminár Hra na gitare /Ex8/64, Mgr. P. Jakab/

07. 11. 2019 11:30
Protidrogová prednáška /Ex10/7, Mgr. Mravcová/

08. 11. 2019
Stužková 4.A /Sála Bačíková/

11. 11. 2019
Spolupráca tanečného odboru s prizvaným choreografom R. Vagačom /Ex10/1, Mgr. Ilečko/

11. 11. 2019
Beniakove Chynorany /festival poézie, 2. ročník, Drotárová/

12.-13. 11. 2019
Spolupráca tanečného odboru s prizvanou choreografkou D. Malenovskou /Ex10/1, Mgr. Pichaničová/

12. 11. 2019 13:00
Interný seminár odbor Spev /Ex10/10, Mgr. Mihaliková/

12. 11. 2019 13:00
Interný seminár odbor Spev HDU/Ex8/64, Bc. Moznich/

13. 11. 2019 10:00
Návšteva divadelného predstavenia: S. Mrožek - Tri noci /Jorik/

13. 11. 2019 17:00
Slávnostný koncert k výročiu 17. novembra /Dni českej kultúry 2019, Ženský zbor Českého spolku a študenti 3. ročníka: Ľ. Repák a M. Čurillová, VSG, Hlavná 27, Mgr. Žegleňová/

14. 11. 2019
Horovov Zemlín /umelecký prednes 3. a 5. ročník, Mgr. art. Muranský/

14. 11. 2019 09:35
Interný seminár - Hra na klavíri /Ex10/10, PaedDr. Lipánová/

14. 11. 2019 11:30
Poradenská beseda a tému Ako sa učiť, adaptácia na SŠ, 1.A /Ex10/7, Mgr. Čigášová z CPPPaP Zuzkin park, Mgr. Štofirová/

15. 11. 2019
Stužková 4.B /Tabačka/

16. 11. 2019
Noc divadiel /Máraiho štúdio divadla Thália/ 18:00 - 4.A: A. Miller - Pranier /MgA. Pikalík/, 5.A: P. Karvaš - Polnočná omša /Mgr. Dubielová/. Predstavenie na skúšobnom javisku ŠD - študenti operného spevu: E. Ionesco - Plešivá speváčka, J. Pauer - Manželské kontrapunkty, /Mgr. Michna/

16. 11. 2019 17:00
Koncert Krása piesne /VSG, Hlavná 27, Mgr. Grejtáková/

18. 11. 2019 07:30
Štvrťročná pedagogická porada

18. 11. 2019 10:00
Workshop so saxofonistom Ericom Marienthalom /Ex8/64/

19. 11. 2019 9:00
Triedny seminár Hra na akordeóne /Ex8/72, Katina, ArtD./

19. 11. 2019 10:00, 11:15
NA PERÓNE - Slovenský raj /Ex8/64/

19. 11. 2019 13:00
Interný seminár odbor Spev /Ex10/10, Mgr. Mihaliková/

21. 11. 2019 09:35
Interný seminár - Hra na klavíri /PaedDr. Lipánová Nagyová /Ex10/10/

21. 11. 2019 10:00
Návšteva divadelného predstavenia: S. Mrožek - Tri noci /Jorik/

21. 11. 2019 11:30
Poradenská beseda na tému Ako sa učiť 1.B,  adaptácia na SŠ, /Ex10/15, Mgr. Sabolová PhD., Mgr. Štofirová/

22. 11. 2019 09:00
Interný seminár Hra na dychových nástrojoch /Ex8/26, Mgr. Štefanka/

22. 11. 2019
Účasť žiakov tanečného odboru na tanečnej súťaži Heart Dance Line /Mgr. Pichaničová/

25. - 26. 11. 2019
Správna voľba povolania /Ostrovského 1/

25. - 27. 11. 2019
Účasť žiakov tanečného odboru na súťaži Nádej baletu v Liptovskom Hrádku /Nagy/

26. 11. 2019 13:00
Interný seminár odbor Spev /Ex10/10, Mgr. Mihaliková/

26. 11. 2019 13:00
Interný seminár odbor Spev HDU /Ex8/64, Bc. Moznich/

28. 11. 2019 11:00
Interný seminár - Povinný klavír /Ex10/10, Mgr. Fotulová/

28. 11. 2019 11:30
Poradenská beseda na tému Ako sa učiť, adaptácia na SŠ, 1.C /Ex10/14, Mgr. Čigášová z CPPPaP Zuzkin park, Mgr. Štofirová/

28. 11. 2019 11:30
Poradenská beseda na tému duševné zdravie 2. ročník /Ex8/64, Mgr. Sabolová, PhD., Mgr. Mravcová/

29. 11. 2019 09:00
Interný seminár Sláčikové nástroje /sláčikové kvarteto, Ex10/10, Červenák, ArtD./

30. 11. 2019
Predstavenie: Polnočná omša - P. Karvaš /Liptovský Mikuláš, PhDr. Dubielová/

 

01. 12. 2019 17:00
P. Karvaš - Polnočná omša / Liptovská Teplá, V.A. PhDr. Dubielová

03. 12. 2019 13:00
Interný seminár - Spev /Mgr. Mihaliková /Ex10/10/

04. 12. 2019
Deň otvorených dverí

04. - 05. 12. 2019
PRO EDUCO - Steel aréna

05. 12. 2019 11:35
Mikuláš

06. 12. 2019 9:00
Asertívne správanie v kolektíve, 5. ročník /Mgr. Štofirová /Ex8/59/

06. 12. 2019 10:00
Interný seminár Tanec /Ex10/1, Mgr. art. Pichaničová

06. 12. 2019 17:00
Košické Vianoce/Folkband, Mgr. art. Nemcová/

07. 12. 2019 09:00
P. Karvaš - Polnočná omša / Spišská Nová Ves, V.A, PhDr. Dubielová

07. 12. 2019 17:00
Historická radnica /študenti 3.B, Ľubomír Repák a michaela Čurillová so Ženským zborom Českého spolku na Koncerte národnostných menšín/

09. - 19. 12. 2019
Charitatívna zbierka na pomoc deťom s onkologickými onemocneniami /Mgr. Mravcová/

10. 12. 2019 10:00
Interný seminár - Kontrabas /Ex10/10/ Frištyk

10. 12. 2019 13:00
Interný seminár HDU /Ex8/64/ Moznich

10. 12. 2019 13:00
Interný seminár - Spev Ex10/10/ Mihaliková

10. 12. 2019 17:00
Koncert školského orchestra Ex10/10/ Lenárt

11. 12. 2019 8:30
Interný seminár Akordeón /Ex8/71/Peter Katina

11. 12. 2019 17:00
Vianočný koncert /Hlavná, Immaculata, Peter Katina/

12. 12. 2019 9:35
Interný seminár Ex10/10, Lipánová/

12. 12. 2019 13:00-13:45
Prevencia sexuálne rizikového správania HIV, AIDS /1.B a 1.C Ex10/14, Mravcová

12. 12. 2019 14:00
Vianočné vystúpenie pre KSK /ľudový súbor, SPŠE/

13. 12. 2019 8:00
Interný seminár Sláčikové nástroje /Ex10/10/ Silvayová

13. 12. 2019 10:00
Interný seminár Spev /Ex10/10/ Mihalikova

13. 12. 2019 10:00
Interný seminár Gitara /Ex8/64/ Jakab

15. 12. 2019 17:00
P. Karvaš - Polnočná omša /Kysak, V.A, PhDr. Dubielová

16. - 19. 12. 2019
Vianočný punč -Ex10/prízemie/ Mravcová/

17. 12. 2019 13:00
Interný seminár HDU /Ex8/64/ Moznich

17. 12. 2019 13:00
Interný seminár Spev /Ex10/10/ Mihalikova

19. 12. 2019 9:35
Interný seminár Klavír /Ex10/10/ Lipánová

19. 12. 2019 16:00 - 18:00
Vianočný futbalový turnaj KONJA /telocvičňa SOŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Grešákova 1/

20. 12. 2019 8:00
Interný seminár Sláčikové nástroje /Ex10/10/ Silvayová

20. 12. 2019
Vianočná trieda Ex10/2

20. 12. 2019
Slávnostné vianočné posedenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy

20. 12. 2019 9:35
Posledný deň vyučovania pred vianočnými prázdninami

23. 12. 2019 - 7.1. 2020
Vianočné prázdniny

 

08. 01. 2020
Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách

13., 20. a 27. 01. 2020
Spolupráca s R. Vagačom pri tvorbe choreografie pre tanečný odbor /14:00-18:00, Ex10/1, A. Pichaničová/vianočných prázdninách

14. 01. 2020 13:00
Interný seminár HDU spev /Ex8/64, Moznich/

15. 01. 2020
Ďeň otvorených dverí

16. 01. 2020 9:35
Interný seminár - Hra na klavíri /PaedDr. Lipánová Nagyová /Ex10/10/

16. 01. 2020 14:00
Triedny seminár - HDU Spev /Ex8/26, Pasnišinová/

20. - 24. 01. 2020
Komisionálne skúšky I. polrok

21. 01. 2020 9:00
Komunikačné a čitateľské zručnosti pre žiakov VI. ročníka /Ex8/59, Štofirová/

24. 01. 2020 9:00
Interpretačný seminár Sláčiky /Ex10/10, Červenák/

24. 01. 2020 9:00
Stres v školskom prostredí pre žiakov V. ročníka /Ex8/59, Štofirová/

24. 01. 2020 16:00
ZRPŠ

27. 01. 2020
Polročná klasifikačná porada

31. 01. 2020
Odovzdávanie polročných výpisov

31. 01. 2020
Posledný deň vyučovania pred polročnými prázdninami

 

03. 02. 2020
Polročné prázdniny

04. 02. 2020
Začiatok vyučovania po polročných prázdninách

04 - 07. 02. 2020
Tvorba choreografie - spolupráca tanečného odboru s Dominikou Malenovskou /Pichaničová/

06. 02. 2020
Prevencia látkových závislostí I.B., I.C. /Ex10/15, Mravcová/

07. 02. 2020 18:00
Vystúpenie O divadle a ľuďoch /Poproč, V.A, Dubielová/

07. - 08. 02. 2020
Workshop hry na flaute s Ivicou Gabrišovou /Česlová/

10. - 15. 02. 2020
Lyžiarsky zájazd

11. 02. 2020
Spolupráca tanečného odboru s choreografom Jozefom Vaľom /Pichaničová/

11. 02. 2020 13:00
Interný seminár - HDU Spev /Ex8/26, Moznich/

11. 02. 2020 13:00
Interný seminár - Spev /Ex10/10, Michaliková/

13. 02. 2020 9:35
Interný seminár - Klavír /Ex10/10, Lipanová/

14. 02. 2020 9:00
Interný seminár - Sláčikové nástroje /Ex10/10, Silvayová/

17. - 18. 02. 2020
Komisionálne skúšky neklasifikovaných a neprospievajúcich žiakov

19. 02. 2020 9:30
Zasadnutie pedagogickej rady k výsledkom komisionálnych skúšok

19. 02. 2020
Vystúpenie v knižnici /III.A., Muranský/

20. 02. 2020
Školský ples

21. 02. 2020
Riaditeľské voľno

25. 02. 2020 13:00
Interný seminár Spev /Ex10/10, Mihaliková/

26. 02. 2020
Vystúpenie v knižnici /III:A:, Muranský/

27. 02. 2020 9:35
Interný semnár Klavír /Ex10/10, Lipánová/

27. 02. 2020 11:35-12:30
Prevencia intolerancie a iných foriem diskriminácie, 2. ročník, Ex10/16, Mravcová/

28. 02. 2020 9:00
Interný seminár - Sláčikové nástroje /Ex10/10, Silvayová/

28. 02. 2020
Posledný deň vyučovania pred jarnými prázdninami

01. 03. 2019 09:00
Interný seminár - Sláky /Mgr. art. Červenák, ArtD., Ex10/10/

01. 03. 2019 09:35
Interný seminár - Spev, Klavír /Mgr. Mihaliková, PaedDr. Lipanová Nagyová, Ex8/48/

04. - 09. 03. 2019
Lyžiarsky zájazd

04. 03. 2019 10:00
Akordeónový výmenný koncert - KONJA a Janáčková Konzervatoř Ostrava /Mgr. art. Katina, ArtD., Ex8/64/

05. 03. 2019 13:00
Interný seminár - Spev /Mgr. Mihaliková, Ex10/10/

07. 03. 2019 11:35
Interný seminár - Cimbal /Mgr. Zakhariya, Ex10/10/

11. 03. 2019 09:35
Stretnutie pri príležitosti MDŽ /Ex8/64/

11. 03. 2019 13:30
MDŽ - vystúpenie, Jegorovovo nám. /Mgr. art. Katina, ArtD./

12. 03. 2019 13:00
Interný seminár - Spev /Mgr. Mihaliková, Ex10/10/

12. 03. 2019
Externá časť a písomná forma internej časti MS zo SJL

13. 03. 2019
Externá časť a písomná forma internej časti MS z ANJ a NEJ

14. 03. 2019 09:35
Interný seminár - Klavír /PaedDr. Lipánová Nagyová, Ex10/10/

14. 03. 2019 11:30
IPrimárna prevencia aktívneho a pasívneho fajčenia - povinná účasť 1.A, 1.B, 1.C, 2.A /Mgr. Mravcová, Ex8/64/

18. 03. 2019 18:00
Koncert KONJA - z diel J. S. Bacha, VSG /Mgr. art. Katina, ArtD./

19. 03. 2019 08:30 - 15:30
Rovesnícky program prevencie užívania drog - Trieda SNP 3 /Mgr. Mravcová/

19. 03. 2019 13:00
Interný seminár - Spev -Mgr. Mihaliková, Ex10/10/

21. 03. 2019 10:00
Metodické usmernenie k prevencii šikanovania žiakov /Mgr. Mravcová, 1.A, Ex10/23/

21. 03. 2019 10:45
Metodické usmernenie k prevencii šikanovania žiakov /Mgr. Mravcová, 1.B, 1.C, Ex10/23/

21. - 23. 03. 2019
Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky na KONJA - Husle /Mgr. art. P. Tóth/

25. 03. 2019 08:30 - 15:30
Rovesnícky program prevencie užívania drog - Trieda SNP 3 /Mgr. Mravcová/

26. 03. 2019 13:00
Interný seminár - Spev /Mgr. Mihaliková, Ex10/10/

28. 03. 2019
Deň učiteľov - vystúpenie VSG

28. - 29. 03. 2019
Prijímacie talentové skúšky

28. - 29. 03. 2019
Nácvik na koncert

02. 04. 2019 11:00
Stretnutie s Veronikou Holbovou, mladou úspešnou speváčkou a vysokoškolskou pedagogičkou, /Mgr. Soňa Mihaliková Ex10/10/

02. 04. 2019 13:00
Interný seminár - Spev HDU /Bc. Moznich Ex8/64/

02. 04. 2019 09:35
Interný seminár - Klavír /PaeDr. Lipánová Nagyová, Ex10/10/

03. 04. 2019 08:00
Interný seminár - Tanec /Mgr. art. Pichaničová, Ex10/1/

03. 04. 2019 18:00
Koncert VI. A - Spev HDU, Halmi cafe /Bc. Moznich/

04. 04. 2019
Rozvoj kariérneho smerovania: Uplatnenie v práci a v živote - 3. ročníky s Mgr. Čigášovou CPPPaP /Mgr. Štofirová, ArtD., Ex8/64/

08. 04. 2019
Trištvrťročná klasifikačná porada

08. 04. 2019 13:00
UPJŠ v Košiciach - Historická aula, Šrobárova 2, vystúpenie žiakov /Mgr. art. Červenák, ArtD./

09. 04. 2019 13:00
Interný seminár - Spev HDU /Bc. Moznich Ex8/64/

10. 04. 2019 10:00
Deň učiteľov na Furči - MÚ

11. 04. 2019
Rozvoj kariérneho smerovania: Životné plánovanie - IV. ročníky s Mgr. Čigášovou CPPPaP /Mgr. Štofirová Ex8/64/

11. 04. 2019
Generálna skúška koncertu

12. 04. 2019 10:00
Interný seminár - Gitara /Mgr. art. P. Jakab, Ex8/64/

02. - 13. 04. 2019
Náhradný termín EČ a PFIČ MS

12. - 13. 04. 2019
Medzinárodná akordeónová súťaž v Ostrave - účasť žiakov

14. 04. 2019
Slávnostný koncert v Štátnom divadle

15. 04. 2019 09:50
Začiatok vyučovania

15. 04. 2019 16:00
Akordeónová prehliadka, ZUŠ Hlavná KE

16. 04. 2019 09:35
Interný seminár - Klavír / PaedDr. Lipanová Nagyová, Ex10/10/

16. 04. 2019 13:00
Interný seminár - Spev /Mgr. Mihaliková Ex10/10/

17. 04. 2019
Posledný deň vyučovania pred Veľkonočnými prázdninami

18. - 23. 04. 2019
Veľkonočné prázdniny

24. 04. 2019
Začiatok vyučovania po Veľkonočných prázdninách

26. 04. 2019
Posledný termín odovzdania absolventských prác 6. ročníka

26. 04. 2019 08:00
Interný absolventský koncert - Tanec /Mgr. art. Pichaničová, Ex10/1/

26. 04. 2019 09:00
Interný seminár - Dychy /Mgr. Štefanka, Ex8/26/

30. 04. 2019 09:35
Interný seminár - Klavír - povinná účasť pre žiakov a PK Klavír /Ex10/10/

30. 04. 2019 13:00
Interný seminár - Spev HDU /Bc. Moznich Ex8/64/

30. 04. 2019 13:00
Interný seminár - Spev /Mgr. Mihaliková, Ex10/10/

30. 04. 2019 17:00
Záverečný koncert - Tanec, Historická radnica


Apríl - máj - Absolventské koncerty

03. 05. 2019 09:30
Interný seminár - Violončelo /Mgr. art. Červenák, ArtD., Ex10/10/

06. - 22. 05. 2019
Absolventské koncerty interné /viď harmonogram/

07. 05. 2019 13:00
Interný seminár - Spev HDU /Bc. Moznich Ex8/64/

09. 05. 2019 09:55 - 11:30
Prevencia násilia v partnerských vzťahoch I.A, I.B, I.C /Mgr. Mravcová /Ex10/15/

10. 05. 2019 09:00
Interný seminár - Dychové nástroje /Mgr. Štefanka, Ex8/26/

10. - 13. 05. 2019
Komisionálne skúšky IV. ročníka

13. 05. 2019 13:30
Deň matiek - vystúpenie Jegorovovo námestie

13. 05. 2019 17:00
Absolventské koncerty - A. Patakyová, M. Kovaľuková, M. Pavlánová /VSG, Hlavná 116/

14. 05. 2019 08:50 - 10:40
Preventívna aktivita "Obchodovanie s ľuďmi" /3.B, Mgr. Mravcová Ex10/15/

14. 05. 2019 09:30
Interný seminár - Klavír /PaedDr. Lipánová Nagyová Ex10/10/

14. 05. 2019 08:50 - 10:40
Obchodovanie s ľuďmi 3.B /Mgr. Mravcová, Ex10/15/

14. 05. 2019 09:35
Interný seminár - Klavír /PaedDr. Lipanová Nagyová, Ex10/10/

14. 05. 2019
Klasifikačná porada pre IV. ročník

14. 05. 2019 19:15
MS 2019 IIHF - koncert KONJA band, Fun zone Košice Kulturpark, Kukučínova 2, Košice /M. Mus. Marinčák/

15. 05. 2019
Rozlúčka so štvtákmi

15. 05. 2019 15:15
MS 2019 IIHF - koncert KONJA Folk band, Fun zone Košice Kulturpark, Kukučínova 2, Košice /Mgr. art. Nemcová/

15. 05. 2019 17:00
Absolventské predstavenie - HDU herectvo /Tabačka kulturfabrik, Gorkého 2/

16. 05. 2019 13:00
Verejná maturitná skúška PČOZ - Spev HDU a Tanec, Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2, Bc. Moznich, Bajin-Litvinova, Ing. Jakab, M. Mus. Marinčák, Zsiga/

17. 05. 2019 15:00/18:00
Maturitné predstavenie - HDU herectvo Thalia - Máraiho štúdio, Timonova 3, KE /PhdDr. Dubielová, Mgr. art. Štafurová/

20. - 24. 05. 2019
Praktický pedagogický výstup pre VI. ročník

20. - 24. 05. 2019
Akademický týždeň pre IV. ročník

20. 05. 2019 19:15
MS 2019 IIHF - koncert KONJA band, Fun zone Košice, areál Kulturpark, Kukučínova 2 /M. Mus. Marinčák/

21. 05. 2019 13:00
Interný seminár - Spev /Mgr, Mihaliková/

21. 05. 2019 13:00
Tragos /Mgr. art. Bajus Ex8/64/

21. 05. 2019 14:00
Hodnotiaci seminár I.A - Spev HDU /PaedDr. Kováčová/

22. 05. 2019 17:00
Absolventské predstavenie - HDU spev, Tanec - Thália - Máraiho štúdio, Timonova 3, Košice

27. 05. 2019 11:00
Miroslava Rybnická - flautový koncert - povinná účasť pre 1.-3. ročník odboru Hudba /Ex10/10/

27. - 31. 05. 2019
TČOZ (Teoretické maturitné skúšky)

28. 05. 2019 09:35
Interný seminár - Klavír /PaedDr. Lipanová Nagyová, Ex10/10/

28. 05. 2019 10:00-10:45
Poskytovanie predlekárskej prvej pomoci I:A, I.B, I:C, II.A

28. 05. 2019 10:45-11:30
Poskytovanie predlekárskej prvej pomoci II:B, II:C, III.A, III.B, III.C

30. - 31. 05. 2019
Komisionálne skúšky pre VI. ročník

03. 06. 2019 09:30
Klasifikačná porada pre VI. ročník /Ex8/58/

03. - 07. 06. 2019
Akademický týždeň pre VI. ročník

04. 06. 2019 13:00
Interný seminár - Spev HDU /Bc. Moznich, Ex8/64/

04. 06. 2019 13:00
Interný seminár - Spev /Mgr. Mihaliková, Ex10/10/

04. 06. 2019 16:00-18:00
Hudba v lese /Mgr. Špaková Kornucikova/

05. 06. 2019
Use The City - vystúpenie žiakov školy, nádvorie Historickej radnice /Mgr. art. Katina, ArtD./

05. 06. 2019 17:00
Gala koncert "Predstavujeme košické talenty" - pred Štátnym divadlom

07. 06. 2019 9:00
Slávnosť maturantov /Ex8/64/

10. - 14. 06. 2019
Obhajoby prác, súborná skúška z pedagogickej prípravy (absolventské skúšky)

10. 06. 2019
Vedúci PK spresnia termíny komisionálnych skúšok druhého polroka z hlavných predmetov pre 1., 2., 3., a 5. ročník

10. 06. 2019 13:00
Denný stacionár - vystúpenie žiakov školy /Ex10, Mgr. art. Katina ArtD./

11. 06. 2019 10:00
KC Južan - vystúpenie žiakov školyedúci PK spresnia termíny komisionálnych skúšok druhého polroka z hlavných predmetov pre 1., 2., 3., a 5. ročník

12. 06. 2019 15:00
Festival komunitnej hudby, Prešov 2019, Univerzitná knižnica - vystúpenie žiakov školy /Mgr. art. Katina ArtD./

13. 06. 2019 9:35
Interný seminár - Klavír /PaedDr. Lipánová Nagyová /Ex10/10/

13. 06. 2019 10:00
Triedny seminár - Spev HDU - I. A - 2. skupina /MgA. Kleisová, Ex8/64/

13. 06. 2019 11:30
Profesná orientácia - III. ročníky /Mgr. Štofirová, Mgr. Sabolová Fabianová, PhD., Ex8/21/

13. 06. 2019 13:00
Koncoročná skúška HOŠ - Herectvo V. A /Mgr. Bajin, Art.D., Ex8/64/

14. 06. 2019 9:00
Interný seminár - Sláčikové nástroje /Mgr. art. Červenák, Art.D., Ex10/10/

17. 06. 2019 14:30
Triedny seminár - Spev HDU /Mgr. Vernarská, Ex8/64/

17. - 21. 06. 2019
Skúšky z hlavných predmetov v druhom polroku pre 1., 2., 3., a 5. ročník

17. - 21. 06. 2019 8:00 - 17:00
Art Film Fest - Workshop, účasť žiakov /Mgr. art. Bajus/

18. 06. 2019
Druhé kolo prijímacích talentových skúšok

20. 06. 2019 9:00
Hodnotiaci seminár - Dychové nástroje /Mgr. Štefanka, Ex8/26/

20. 06. 2019 10:00
Operné štúdio /MgA. Michna, Ex8/64/

20. 06. 2019 18:00
Operné štúdio - vstup pre verejnosť

21. 06. 2019 10:00
Triedny seminár - Spev HDU - V: A /Mgr. Pasnišinová, Ex8/26/

21. 06. 2019 16:00
ZRPŠ

21. 06. 2019
Posledný termín odovzdania tém na absolventské práce pre šk. r. 2019/2020

24. 06. 2019 7:30
Koncoročná klasifikačná porada pre 1., 2., 3., a 5. ročník.

25. 06. 2019 11:00
Slávnostné vyradenie absolventov 2019 - Historická radnica, Hlavná 59/

28. 06. 2019
Koncert "Príďte za operou" - spolupráca s Opera Slovakia - vystúpenie žiakov školy /Grejtáková/

28. 06. 2019
Odovzdávanie vysvedčení, slávnostné ukončenie školského roka

01. 07. - 31. 08. 2019
Letné prázdniny

Výsledky talentových skúšok

Služby pre študentov

Ubytovanie  

Povinné údaje pre platbu za ubytovanie od 1. 9. 2015

Číslo účtu: 7000434142 / 8180 
Kód banky: Štátna pokladnica 
IBAN: SK63 8180 0000 0070 0043 4142 
BIC – SWIFT kód: SPSRSKBA
Názov príjemcu: Konzervatórium Jozefa Adamoviča
Čiastka: Platba za 1 mesiac 
Variabilný symbol: podľa aktuálneho mesiaca: mesiac, rok  napr.: 12016 
Konštantný symbol: 0308 
Správa pre príjemcu: Meno ubytovaného študenta

Ubytovanie – študentská izba
Študenti Konzervatória JA: 25,0 € lôžko/mesiac od septembra 2019.
Ostatní: 25,00 € lôžko/mesiac od septembra 2019.

Školská jedáleň 

Cena celodennej stravy: 3,60 €
Cena obeda: 1,26 €

Lístky na obed je možné zakúpiť na študijnom oddelení školy. 

AKTUÁLNY JEDÁLNY LÍSTOK

Maturitné skúšky v školskom roku  2020/2021 –  termíny

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021

Písomná forma internej časti MS sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úradyv sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov.

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v apríli až júni 2021; konkrétny termín konania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.

 

Externá časť a písomná forma internej časti MS zo SJL/ slovenský jazyk a literatúra/ 16. marec 2021
Externá časť a písomná forma internej časti MS z AJ a NJ   / anglický jazyk, nemecký jazyk/ 17. marec 2021
PČOZ-MS/ praktická časť odbornej zložky/ 12. - 14. máj 2021
Akademický týždeň 17. - 21. máj 2021
TČOZ-MS/ teoretická časť odbornej zložky/

24. - 28. máj 2021

   
  • Náhradný termín EČ MS a PFIČ maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 8. - 13. apríl 2021
  • Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr do -.

 

  • Opravný termín EČ MS a PFIČ MS pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne 3. - 8. september 2021
  • Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2021.

    Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2020/2021 sú zverejnené na www.nucem.sk.

 

 

 

 

AbsolvENTSKé skúšky v školskom roku  2020/2021 –  termínY

Rozhodnutieo termínoch a organizácii absolventskej skúšky v školskom roku 2020/2021

Odovzdanie absolventských prác najneskôr do 30. 04. 2021
Absolventské koncerty apríl - máj 2021
Praktický pedagogický výstup 17. - 21. 05. 2021
Akademický týždeň   07. - 11. 06. 2021
Obhajoby a súborná pedagogická príprava  

14. - 18. 06. 2021

Vyradenie absolventov 25. 06. 2021

 

 

Zriaďovateľ:

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Ochrana osobných údajov
(C) 2016 Konzevatórium Jozefa Adamoviča. Vytvoril Vizual s pomocou systému Audience Toolkit.